Sivun näyttöjä yhteensä

keskiviikko 30. lokakuuta 2013

MIKSI ISLAM ON UHKA!


Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta; Olli Immosen US blokin teksti
28.10.2013 ansaitsee paikan omaan blokiini. 
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152629-miksi-islam-on-uhka

Ps. Minun tekstini islamista Markku Huusko sensuroi vuosia sitten... aitoa totuutta, moraalia ja oikeudenmukaisuutta vihervasemmisto, rkp, ateistit, okkultistit (mm. odd fellows, vapaamuurarit) ja yksin/pelkästään liberaali humanismiin tukeutuvat eivät kestä.

Emme halua Suomeen hudnaa, taqiahiaa, kitmannia... etc.

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/06/zakaria-apostoli-islamilaiseen.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2012/10/suomessa-on-islamista-tehty.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2012/04/tottakai-aktiivinen-muslimi-nai.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2012/08/islamin-helvetillinen-loppunaytos.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2011/06/avoin-kirje-us-markku-huuskolle.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2012/02/vainotaanko-minua-suomessa-aidon.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2011/05/islam-tulisi-heti-kriminalisoida.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2011/06/mosab-hassan-yousef-hamasin-poika.html
http://ollihakala.blogspot.fi/2014/08/isisislamkoraani-etc.html

http://mattikorh.blogspot.fi/2012/07/tutkintapyynto.html?spref=fb

Olli Hakala Pori
Deus Protector Noster
Itseoppinut työhyvinvointi- ja moraalikoordinaattori.
Konservatiivistä tutkivaa journalismia jo vuodesta
2001 lähtien.


----------------------OLLI IMMONEN

Miksi islam on uhka


Islam-keskustelu viriämässä Suomessa
”Ne jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin, tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus, - paitsi niitä jotka katuvat (kääntyvät islamiin) ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne.” (Suura 5:33-34)
Islamin ongelmien ehkäiseminen on ollut tähänastisella poliittisella urallani yksi pääteemoistani. Tämän vuoksi koin luontevaksi vastata myöntävästi Ylen minulle esittämään kutsuun tulla keskustelemaan Ajankohtaisen kakkosen Islam-iltaan 29.10.2013. Avoin kansalaiskeskustelu islamin uskon ongelmista ja vaaroista on Suomessa valitettavasti vuosikausia jäljessä muuta Länsi-Eurooppaa. Voidaankin pitää positiivisena asiana, että Yleisradio on valmis tällaisen keskusteluillan järjestämiseen ja herättämään Suomessa yhä laajempaa islam-debattia kansalaisten keskuudessa. Tähän asti kotimaiset islamin kritisoijat ovat joutuneet turvautumaan pääasiassa internetin suomiin mahdollisuuksiin käydä keskustelua islamin negatiivisista vaikutuksista, sillä valtavirtamedia on maassamme halunnut vaientaa islamista puhumisen.
Internet on mahdollistanut poliittisesti tai kansalaisaktivismin keinoin länsimaisten arvojen puolesta toimivien henkilöiden aidon verkostoitumisen. Internet ja sosiaalinen media ovatkin olleet islam-kriittisille toimijoille keskeisin kanava tuoda esille eräitä maahanmuuttoon ja islamiin liittyviä tosiasioita. Järjestelmäpoliitikot ja sitä tukeva konsensusmedia eivät ole enää pystyneet lakaisemaan maton alle niitä suuria yhteiskunnallisia epäkohtia, mitä monikulttuurinen painajainen aiheuttaa historiallisesti kehittyneille eurooppalaisille kansallisvaltioille. Pyrin tällä kirjoituksellani tuomaan esiin joitakin islamisaatiotrendiin liittyviä ongelmia, joiden pohjalta olen kokonaisvaltaisen mielipiteeni islamista muodostanut.

Islamin opillinen sisältö
"Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri." (Suura 4:34)
”Allahin lähettiläässä (Muhammad) teillä on kaunis esikuva niille joiden toivo on Allahissa.” (Suura 33:21)
Islamilainen maailma elää tänä päivänä pääasiallisesti sekasorrossa. Islamistit taistelevat ”liberaaleja” vastaan, shiiat sunneja sekä palestiinalaiset israelilaisia vastaan lukuisissa maissa, joissa on muslimienemmistö tai huomattava islaminuskoinen vähemmistö. Islamiin liittyvien konfliktien päänäyttämönä on toiminut pitkään Lähi-itä. Tämän alueen kurjuuden symboli on Syyria, jossa on kohta kolme vuotta kestänyt aseellinen konflikti pääasiassa islamilaiseen valtioon pyrkivien kapinallisten sekä Iranin ja Venäjän tukeman presidentti Bashar al-Assadin välillä. Muslimien arabikevät taas on lässähtänyt islamistitalveksi, jossa niin sanotut vapautetut kansat ovat vapaissa vaaleissa lähes poikkeuksetta äänestäneet 600-lukulaisen islamilaisen maailman periaatteisiin nojaavia puolueita ja ehdokkaita. Selkein esimerkki tästä oli muslimiveljeskunnan ja sen fundamentalistisen presidenttiehdokkaan Mohammed Mursin nousu Egyptin johtajaksi. Mursin tavoite päästä Egyptin islamistiseksi faaraoksi päättyi kuitenkin ennenaikaisesti armeijan toteuttamaan vallankaappaukseen. Egypti on tätä nykyä päätynyt takaisin luonnolliseen tilaansa eli sotilasdiktatuuriin, josta maalla on jo vuosikymmenten kokemus kenraali Hosni Mubarakin valtakaudelta.
Lähi-idässä raivoavat konfliktit islamin eri haarojen edustajien välillä vahvistavat uskoani siihen, että islam nykyisessä muodossaan on täysin yhteensopimaton demokraattisen valtiomuodon kanssa. Tämän tosiasian tunnustamiseen ei läntisen maailman poliittisissa ympyröissä, yliopistoissa tai muissa niin sanotuissa tiedostavissa piireissä ole ollut halua tai kykyä. Tämä on johtanut siihen, että muslimien annetaan elää Euroopassa, kuin jos he eivät olisi kotimaataan koskaan jättäneetkään. Tämän kulttuurirelativistisen yhteiskuntapolitiikan seuraukset pystyy jokainen eurooppalainen näkemään kävellessään pitkin maanosamme suurimpien kaupunkien katuja, jossa burkat, niqabit, minareetit ja suurmoskeijat ovat jo kiinteä osa maisemakuvaa. Sama kehitys on rantautumassa kovaa vauhtia myös Suomeen hyväuskoisten hallitsevien luokkien politiikan seurauksena.
Islamia ei voida pelkästään pitää muiden maailmanuskontojen (kristinuskon, juutalaisuuden, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden) kaltaisena uskonnollisena järjestelmänä. Islam pitäisi pikemminkin ymmärtää kaikki elämän osa-alueet käsittävänä elämäntapana ja maailmankatsomuksena sekä poliittisena ideologiana, mikä määrittelee kaiken muslimin oikeuksista hänen velvollisuuksiinsa. Islam on ainoa uskonto maailmassa, jonka nimissä pystytetään vielä tänä päivänä teokraattisia valtioita. Islam tarkoittaa sananmukaisesti ”alistumista” (jumalalle), mikä puolestaan tarkoittaa muslimien pyhien tekstien eli Koraanin sekä hadithien kyseenalaistamatonta noudattamista. Lisäksi islamin uskon perustajan, profeetta Muhammadin, esimerkin seuraaminen on muslimeille keskeistä, sillä hänet esitetään islamissa täydellisenä ihmisenä. Tämä siitäkin huolimatta, että Muhammad on lukuisten historiallisten dokumenttien perusteella henkilökohtaisesti vastuussa lukuisista julmuuksista, muun muassa kokonaisten juutalaisheimojen hävittämisestä.
Islamin pyhä kirja Koraani on muslimeille taivaasta annettua jumalan sanaa, jota on toteutettava ja noudatettava kirjaimellisesti. Koraanin tulkitseminen on ehdottomasti kielletty aikakaudesta ja paikasta riippumatta. Tämä eroaa ratkaisevasti esimerkiksi kristinuskon perinteestä, jossa Raamattuaon tulkittu eri aikakausina eri tavoin. Myös Raamatun kehitys Vanhan testamentin tiukoista opinkappaleista Uuden testamentin myötä inhimillisempään jumal- ja ihmiskäsitykseen poikkeaa huomattavasti Koraanin progressiivisesti ankaroituvasta sisällöstä. Koraania luettaessa viimeisimpänä kirjoitetut vihamieliset suurat myös kumoavat maltillisemmat vanhemmat suurat, jos niiden välillä on opillista ristiriitaa. Koraanin jälkeen seuraavaksi tärkein lähde muslimeille on sunna, jolla tarkoitetaan profeetta Muhammadin esikuvallista elämäntapaa. Tieto sunnasta on peräisin haditheista, jotka ovat perimätietona välitettyjä lyhyitä kertomuksia siitä, miten Muhammad kussakin tilanteessa toimi, ja mitä hän sanoi.
Naisen asema islamissa on äärimmäisen heikko. Koraani, sunna, hadithit ja islamilainen laki antavat naiselle vähemmän oikeuksia kuin miehelle. Islamissa muun muassa naisen todistus on oikeudessa vähempiarvoinen kuin miehen. Kaikesta tästä on luonnollisesti seurannut, että musliminaisia kohdellaan islaminuskoisen yhteisön sisällä huonommin kuin miehiä. Äärimmäinen esimerkki sharia-lain musliminaiselle aiheuttamasta epäoikeudenmukaisuudesta on raiskatuksi tulleen naisen rankaiseminen kuolemalla. Muslimimies voi lisäksi ottaa omaehtoisesti avioeron naisesta lausumalla taikaloitsuja. Naisten perintäoikeudet ovat myös hyvin rajoitettuja miehiin nähden. Naista alistava hunnuttaminen taas perustuu suoraan Koraanin antamiin määräyksiin.
Umma-käsite on planeettamme yli miljardille muslimille keskeinen identiteetinmuodostuksen väline. Ummalla tarkoitetaan maailman kaikkia muslimeita yhdessä. Useimmat muslimit tuntevat syvää yhteenkuuluvuutta uskonveljien- ja sisartensa suhteen maanosasta riippumatta. Tämä tuli esiin muun muassa Tanskan pilakuvakohun aikaan vuodenvaihteessa 2005–2006, jolloin raivostuneet muslimit mellakoivat verisesti useissa maissa osoittaakseen solidaarisuuttaan uskontovereillaan. Myös terrorismin vastaisen sodan operaatiot herättävät usein laajoja protesteja eri puolilla muslimimaailmaa. Keskeinen rooli muslimien umman yllyttämisessä mellakointiin on uskonoppineilla sekä paikallisilla islamistisilla poliitikoilla. Kaikkien muslimien yhteenkuuluvuutta korostaa myös yhteinen päivittäinen rukousrituaali (salat), yhteinen paasto (saum) kerran vuodessa, pyhiinvaellus (hajj) Saudi-Arabian Mekkaan ainakin kerran elämänsä aikana sekä almuvero (zakat).

Jihadin uhka
”Ne jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuonpuoleiseen taistelkoot Allahin tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi.” (Suura 4:74)
”Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet taistelkaa uskottomia vastaan missä heidät tapaattekin, vangitkaa heidät, saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on anteeksiantava ja armelias.” (Suura 9:5)
Islamilainen valtioteoria erottaa islamin hallitseman alueen (Dar al-islam) ja ei-muslimien hallitseman sodan alueen (Dar al-harb). Islamilaisen maailmankatsomuksen mukaan islamin alueen tulee laajentua koko maailmaan, jotta maailmasta tulisi rauhan alue (Dar al-salam). Edellä kuvattua prosessia kutsutaan jihadiksi eli pyhäksi sodaksi. Jihadin todellista merkitystä ovat monet länsimaiset poliitikot ja niin sanotut älyköt pyrkineet häivyttämään laajemman väestön tietoisuudesta väittämällä sen tarkoittavan ainoastaan henkistä kilvoittelua. Henkistä jihadia merkittävämmässä roolissa on kuitenkin aseellinen jihad, jolla pyritään puolustamaan islamia. Muslimien on sallittu islamin pönkittämiseksi taistella ei-muslimeja vastaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoillaan, joista äärimmäisenä esimerkkinä voidaan mainita itsemurhaiskut.
Muslimien jihadissa keskeinen osa on petollisella käytöksellä. Islamin pyhien kirjoitusten mukaan rauha vääräuskoisten kanssa solmitaan ainoastaan silloin, kun muslimit eivät pysty sotilaallisesti voittamaan vihollista. Silloinkin rauha on ainoastaan hengähdystauko, jonka aikana muslimit keräävät voimiaan uutta taistelua varten. Rauha loppuukin heti, kun muslimeilla on tarpeeksi voimavaroja sotilaalliseen voittoon. Toisin sanoen islamilainen käsitys rauhasta on hyvin erilainen kuin sen vastaava merkitys länsimaisessa ajatteluperinteessä. Sama koskee myös valehtelua, jonka islam sallii muslimien kanssakäymisissä ”vääräuskoisten kanssa”, jos huijaamisen katsotaan hyödyttävän islamin vallan etenemisestä pidemmällä aikatähtäimellä.
Muslimiterroristit pitävät itseään uskonsotureina eli jihadisteina (tai mujahidineina), jotka käyvät pyhää sotaa pahaa länttä vastaa. Tämä kokonaisvaltainen ajattelutapa näkyy siinä, miten muslimit suhtautuvat suvaitsevaisuuspoliitikkojen islamin liennytysyrityksiin. He pitävät sitä heikkouden merkkinä ja entisestään saavat lisää itseluottamusta saattaa jihadinsa loppuun asti. Jihadismi ei jätäkään tilaa poliittiselle keskustelulle tai monikulttuurisuusseminaareille, vaan se keskittyy konkreettisesti maailman islamisoimiseen. Pyhää sotaa on käytävä islamin lain mukaan aina tuomiopäivään asti. Nykyisin islamin leviäminen länteen onnistuu helposti ilman sotia vapaan maahanmuuton eli niin sanotun maahanmuuttojihadin muodossa.
Terrorististen tekojen suorittamiseen kannustaa islamin oppiin kuuluva periaate, jonka mukaan Allahin puolesta kuollut uskonsoturi pääsee paratiisiin, jossa häntä odottaa 72 neitsyttä. Islamin asiaa edistänyt itsemurhapommittaja ei ole muslimiaatteen mukaan siis syntinen ihminen, vaan shadeed eli marttyyri, jonka kuolema tuottaa suurta kunniaa Allahille. Kokonaisuudessaan Koraanista on löydettävissä useita satoja kehotuksia, rohkaisuja ja selviä määräyksiä ryhtyä pyhään sotaan ei-muslimeja vastaan.
Muslimien keskuudessa kytevää radikalisoitumista ei voida pääasiallisesti pitää sosioekonomisista tekijöistä tai koulutuksen puutteesta johtuvana. Pikemminkin useisiin terrori-iskuihin osallistuneet muslimit ovat edustaneet yhteisönsä parempiosaista segmenttiä. Esimerkiksi New Yorkin 11.9.2001 WTC-terrori-iskujen tekijät olivat hyvässä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa asemassa olevia henkilöitä eivätkä länsimaisen rasismin tai muun epäkohdan uhreja. Mikä sitten saa eräät islaminuskoiset surmaamaan vääräuskoisia? Toisin kuin ns. tiedostavat tahot yrittävät meille selitellä terrorismin harjoittaminen ei ole islamin vastaista, vaan muslimien pyhiä kirjoituksia tulkiten kaikkein aidointa islamia.
Lähes kaikilla tämän päivän laajemmilla geopoliittisilla konflikteilla on liitäntäkohta islamiin. Thaimaa, Filippiinit, Irak, Syyria, Somalia ja Sudan ovat vain eräitä esimerkkejä niistä maista, joissa tätä nykyä muslimiradikalismi ja islamilainen separatismi ovat aiheuttaneet suurta inhimillistä kärsimystä ja ihmisuhreja. Näissä maissa toimivista islamilaisista terrorijärjestöistä tunnetuin on New Yorkin terrori-iskuista vastuussa ollut al-Qaida. Myös somali-islamistien perustama al-Shabaab on kasvattanut suosiotaan Somalian lisäksi somalidiasporan keskuudessa lähinnä Euroopassa ja Amerikassa. Syyrian sisällissotaan onkin epäilty al-Shabaabin nimissä osallistuneen lukuisia länsimaissa varttuneita somaleita.
Aseellisen jihadin kannatus on paljon suurempaa läntisessä maailmassa asuvien muslimien keskuudessa kuin konsensusmediamme on halunnut myöntää. Pew Researchin vuonna 2007 tekemänkyselytutkimuksen mukaan 22-42 prosenttia alle 30-vuotiaista muslimeista USA:ssa, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa uskoo itsemurhapommitusten olevan ajoittain oikeutettua. Vuonna 2006 Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 20 prosenttia maan muslimeista sympatisoi 7.7.2005 tapahtuneiden Lontoon terroripommitusten suorittajia. Belgiassa taas vuonna 2013 peräti 16 prosenttia maan nuorista muslimeista hyväksyi valtioterrorismin.

Dhimmiyden varjo länsimaiden yläpuolella
"Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa. Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa." (Suura 9:29)
Kulttuuri on ihmisten luoma ja heidän ylläpitämänsä keksintö. Tämän vuoksi muslimien määrän voimakas kasvu yhteiskunnassa tulee väistämättä muuttamaan myös suomalaista kulttuuria. Läheskään kaikki muslimit eivät ajattele länsimaiden muuttamista islamilaiseksi, vaan he ainoastaan elävät omaa arkeaan omien tapojensa ja arvojensa mukaisesti. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että yhteiskunta koostuu ihmisistä ja yhteiskunnan arvot ihmisten arvoista. Suomen muuttuminen islamilaiseksi valtioksi ei tietäisi hyvää maamme nykyiselle kristitylle valtaväestölle ja juutalaiselle vähemmistöllemme, agnostikoista ja ateisteista puhumattakaan. He joutuisivat islamilaisen lain (sharia) alla alentumaan dhimmin asemaan eli toisen luokan kansalaisiksi. Muslimeille dhimmi-ajattelu on tärkeä asia, sillä sen kautta islamin ylivoimaisuus voidaan osoittaa nöyryyttämällä vääräuskoisia. Sharia vaatii kaikkia ei-muslimeja maksamaan erityistä lisäveroa (jizya) rangaistukseksi kuulumisestaan eri uskontoon. Tämä vero on suojeluraha, jota maksavat vääräuskoiset ovat islamilaisen valtion suojatteja. Käytännössä tämä suojattiasema ei ole toteutunut vuosisatojen kuluessa läheskään täydellisesti, vaan "dhimmit" on usein jätetty täysin oman onnessa nojaan sekä alttiiksi muslimien hyökkäyksille lukuisissa maissa.
Sharian kannatus on länsimaiden muslimien keskuudessa hyvin vankkaa. ICM:n vuonna 2006 tekemänselvityksen mukaan 40 prosenttia Britannian muslimeista toivoi islamilaisen lain voimaantuloa uudessa kotimaassaan. Kanadassa 2011 suoritetun kyselyn mukaan 62 prosenttia maan muslimeista toivoi Sharian saavan lisää jalansijaa maassa. Sharia-lain tarkempien säädösten kannatuksesta kertovat Britannian tulokset, joiden mukaan maan muslimeista 33 prosenttia sallisi vaimon alistuvan miehensä käskyvaltaan sekä 10 prosenttia suvun kunnian häpäisseen naisen tappamisen. Lisäksi Britanniassa 33 prosenttia muslimeista sallisi muslimin tappamisen, mikäli hän luopuisi uskonnostaan.
Islam ei kestä julkista kritiikkiä läheskään samalla tavalla kuin muut maailmanuskonnot. Tämän osoittaa Britanniassa suoritettu tutkimus, jonka mukaan maan muslimeista 68 prosenttia halusi pidättää ja asettaa syytteeseen ne ihmiset, jotka loukkaavat islamia. Myös Amerikassa 58 prosenttia muslimeista 2012 koki, ettei islamin tai profeetta Muhammadin arvostelu kuulu USA:n perustuslain ensimmäisen pykälän takaaman sananvapauden suojan piiriin. Islam ei siis selvästikään tunnusta sananvapautta samalla tavalla kuin me länsimaisessa demokratiassa sen tunnemme. Kasvavana uskontona ja valtaa saavana poliittisena ideologiana islamia ei kuitenkaan voida rajata kritiikin ulkopuolelle. Minkään uskonnon ei tule nauttia erityissuojelua kritiikiltä sananvapauden kustannuksella. Radikaalien muslimien ja niin kutsuttujen maltillisten muslimien tavoitteissa rajoittaa islamin arvostelua ja sananvapautta ei ole juurikaan eroja. Ainoastaan heidän keinonsa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat erilaiset. Kun radikaalit muslimit vaativat islamin kritisoijia tapettaviksi, niin maltillisina esiintyvät muslimit kehottavat länsimaita kieltämään islamin kritisoinnin lailla.
Islamin uskon staattinen luonne on aiheuttanut sen, että islamin valtapiirissä olevien maiden sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen tila on ratkaisevasti länsimaailmaa jäljessä. Parannuksen saaminen tähän tilanteeseen edellyttäisikin islamin uskon täydellistä reformaatiota. Muslimienemmistöisten maiden johtavissa piireissä ei käytännössä kuitenkaan ole havaittavissa minkäänlaisia islamin uudistuspyrkimyksiä. Lisäksi näiden maiden väestön keskuudessa kaikista radikaalein vähemmistö on aina niskan päällä, koska heidän tapansa tulkita islamia ei voida muslimien pyhien tekstien mukaan kiistää.
Jaakko Hämeen-Anttilan ja muiden ns. islam-asiantuntijoiden tarinat eri uskontojen välisestä harmoniasta islamin valloittamilla alueilla keskiajalla ovat vailla totuusperää. Ehkä kliseisin esimerkki islamin suvaitsevaisuudesta ovat kertomukset andalusialaisista teehuoneista, joissa kulttuurirelativismin höynäyttämien professorien mielestä vallitsi aito harmonia valtaapitävien muslimien ja heidän ”vääräuskoisten” alamaistensa välillä. Tosiasiallisesti islamilaisten valloitussotaretkien seuraukset johtivat juutalaisten ja kristittyjen vainoihin ja joukkosurmiin sekä Välimeren alueella vallinneen kristillisroomalaisen korkeakulttuurin lopulliseen tuhoutumiseen.
Euroopan ja islamin vuosisataisia suhteita kuvaavat lukuisat veriset sodat ja konfliktit, joita on käyty näiden kahden kulttuurialueen rajaseuduilla. Viimeinen muslimien sotilaallinen rynnistys Euroopan sydämeen torjuttiin vasta 1648 yhteiseurooppalaisten joukkojen murskatessa ottomaaniarmeijan Wienin porteilla. Islamilaisen ja eurooppalaisen sivilisaation välejä kuvasikin aina 1950-luvulle asti pyrkimys pysyä toisistaan erossa. Tähän tuli muutos ensimmäisten ei-länsimaalaisten muslimien hakeutuessa lähinnä Englantiin ja Ranskaan näiden kahden valtion entisistä siirtomaista. Euroopan muslimien määrän voimakasta nousua vauhditti myös Saksan ja Itävallan päätös tuoda maahan mittavasti turkkilaista siirtotyövoimaa 1960-luvun alusta alkaen. 1970-luvun lopusta lähtien muslimien muutto Eurooppaan levittäytyi muun muassa Skandinaviaan ja Etelä-Eurooppaan humanitaarisen maahanmuuton seurauksena. Nyt puoli vuosisataa myöhemmin muslimien määrä on kohonnut mittasuhteisiin, joka on maailmanhistoriallisesta katsontakannasta täysin luonnotonta.
Euroopan islamisaatioksi kutsutaan ilmiötä, jossa länsimaisen kulttuuriperimän muovaamat yhteiskunnat vaivihkaa alkavat muuntautua muslimimaiksi. Länsi-Euroopan islamisoitumisesta konkreettisimpia esimerkkejä ovat sharia-tuomioistuimet Britanniassa, musliminaisten omat uintivuorot uimahalleissa, islamin ankaran kritiikin kriminalisointi vihapuhelainsäädännöllä, sosiaaliturvalainsäädännön mukauttaminen muslimien elämäntapaa palvelevaksi, koulujen joulujuhlien kitkeminen muslimien miellyttämiseksi, juutalaisvainot (näkyvimmin Etelä-Ruotsin kaupungeissa), eurooppalaisten kirkkojen johtoportaan naiivi islamin mielistely ja puolustaminen kirkon jäsenten edun vastaisesti ja niin edelleen.
Islamilaisen arjen rantautuminen Eurooppaan on siis ollut lukuisten sosiaalisten konfliktien värittämä. Lähes jokaisen eurooppalaisen metropolin ympärille on muodostunut islamilaisia ghettovyöhykkeitä, joita riivaa rikollisuus, sosiaalitukiriippuvuus sekä uskonnollinen radikalisoituminen. Konsensuspoliitikot ovat yrittäneet lieventää tätä kehitystä ympäri Eurooppaa niin sanotulla monikulttuurisuusajattelulla, jonka ytimessä on muslimien kannustaminen elämään omien tapojensa ja arvojensa mukaisesti. Monikulttuurisen lähestymistavan vuosikymmenien mittainen harjoittaminen ei ole kuitenkaan johtanut eri väestöryhmien keskinäiseen harmoniaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa, vaan muslimien voimistuneeseen segregoitumiseen eli eristäytymiseen vallitsevasta yhteiskunnasta.
Muslimeiden haluttomuudesta sulautua valtavirtayhteiskuntaan kertovat arkielämän havaintojen perusteella useiden kyselytutkimusten tulokset. Saksassa 2012 suoritetun kyselytutkimuksen mukaan 46 prosenttia maan muslimeista toivoo, että maassa olisi jonain päivänä enemmän muslimeita kuin kristittyjä. Amerikassa Pew Researchin mukaan 49 prosenttia muslimeista toteaa olevansa muslimeita ensin ja sitten vasta amerikkalaisia. Espanjassa taas 32 prosenttia maan islamuskoisista asukkaista ei identifioidu isäntämaahansa.
Kuten olemme voineet muualta Länsi-Euroopasta havaita, muslimitaustaisten maahanmuuttajien ei edes tarvitse muodostaa enemmistöä väestöstä aiheuttaakseen vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Muslimien joukkomuuton seurauksena Eurooppaan ei ole syntynyt harmonista muslimien ja kristittyjen muodostamaa yhteiskuntaa sekä eurooppalaisen kulttuurin uutta renessanssia islamin myötävaikutuksesta. Pikemminkin islamin tunkeutuminen vanhan mantereen sydämeen on aiheuttanut vakavan särön eurooppalais-länsimaiseen yhtenäiskulttuuriin. Onkin osoittautunut selväksi, ettei islamilla ei ole sijaa eurooppalaisessa kohtalonyhteisössä.

Rauhan vai konfliktien uskonto?
”Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi heidät yöllä kun niiden asukkaat nukkuivat.” (Suura 7:4)
”Taistelkaa Allahin tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Allah ei rakasta väärintekijöitä. – Surmatkaa heidät, (ei-muslimit) missä heidät kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin (Kaaba) luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: vain silloin voitte surmata heidät siellä. Tämä on uskottomien palkka.” (Suura 2:190-191)
Konsensusmedialla ja monikulttuurisuuspoliitikoilla on aina tapana islamiin liittyvien konfliktien yhteydessä vakuutella islamin rauhanomaisesta luonteesta ja suuren enemmistön maltillisuudesta. Voidaan kuitenkin pohtia, mitä tällä muslimien ”maltillisella” enemmistöllä oikeastaan tarkoitetaan. Maltillisen ja radikaalin muslimin raja on kuin veteen piirretty viiva. Minulle kaikki sellaiset muslimit näyttäytyvät radikaaleina, jotka vaativat esimerkiksi lapsilleen erillisoikeuksia olla osallistumatta koulujen musiikin ja liikunnan tunneille, kannattavat poikien ei-lääketieteellisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia, vaativat peruskoulujen ruokalistoilta porsaanlihaa poistettavaksi tai jotka eivät hyväksy sitä, että profeetta Muhammadista piirretään pilakuvia. On mahdollista väittää kaikkien niiden muslimien olevan tietyssä määrin radikaaleja, jotka eivät halua elää Suomessa maan tapojen ja perusarvojen mukaisesti.
Miksi islam sitten näyttäytyy julkisuudessa radikaalina? Se tuskin johtuu siitä, että Jussi Halla-aho tai allekirjoittanut olemme joskus kirjoitelleet islamista kielteiseen sävyyn internetissä. Useiden eurooppalaisten maiden televisiokanavilla on esitetty dokumentteja piilokameramateriaalista, jota on kuvattu kyseisten maiden moskeijoissa. Näiden dokumenttien perusteella länsimaisen eliitin lellimät imaamit ja muut islamin auktoriteettitahot julistavat vihan ja segregoitumisen agendaa kulissien takana. Samat imaamit ja muftit, joita hallitsevat luokat ylistävät monikulttuurisuuden mannekiineina, kehottavat suljettujen ovien takana muslimeja eristäytymään valtavirtayhteiskunnasta ja valmistamaan asuinvaltiotaan islamilaiseen vallankumoukseen. Yksi tunnetuimmista paljastusdokumenteista, Undercover Mosque, esitettiin Britannian Channel 4 -kanavalla. Siinä brittiläiset imaamit muun muassa tuomitsivat muslimien integroitumisen brittiläiseen yhteiskuntaan, kehottivat lyömään naista, jos hän ei kymmeneen ikävuoteen mennessä käytä huivia sekä ennustivat muslimien armeijan nousevan ei-muslimeja vastaan Englannissa.
En henkilökohtaisesti toivo etniskulttuuristen ryhmien välille syttyvän konflikteja Euroopassa. Viime vuosikymmenten kehitystä tarkastelemalla pelkoni islamin ja kristillisen sivilisaation välisestä yhteentörmäyksestä on kasvanut. Mikäli muslimimaahanmuuttajat eivät jatkossakaan näytä merkkejä halusta sopeutua eurooppalaisten kansojen kulttuureihin ja tapakäytäntöihin, on suurena vaarana se, että kantaväestö tulee ottamaan oikeuden niin sanotusti omiin käsiinsä. Anarkian ja kaaoksen palaamista Eurooppaan lähes seitsemän vuosikymmentä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, ei kukaan demokraattisen yhteiskunnan suojelemiseen sitoutunut länsimaalainen eurooppalainen voi pitää toivottavana. Tämän vuoksi koen tehtäväkseni pyrkiä osaltani estämään Suomen vajoamisen muslimien ja kantaväestön väliseen sisällissotaan.

Länsimaisen Euroopan ja Suomen puolesta
”Yksittäiset muslimit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuksia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraajien sosiaalisen kehityksen. Maailmassa ei ole voimakkaampaa taannuttavaa voimaa. Muhamettilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä harjoittava uskonto, joka on kaikkea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo levinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askelmallaan. Ja jos kristinuskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret tieteen, jota vastaan se oli turhaan taistellut modernin Euroopan sivilisaatio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinaisen Rooman sivilisaatio.” (Sir Winston Churchill, Britannian pääministeri 1940-1945, 1951-1955)
Euroopan ja Suomen islamisoituminen on torjuttava päättäväisesti. Tämä tarkoittaa välittömiä hallinnollisten sekä lainsäädännöllisten muutosten käynnistämistä mantereemme alueella, jotta muslimimaista Eurooppaan kohdistuva maahanmuutto saataisiin alennettua minimaaliselle tasolle. Lisäksi länsimaissa asuvien muslimien muuttamista takaisin kotimaihinsa olisi kannustettava aktiivisesti. Eurooppaan jäävien muslimien pitäisi puolestaan solmia integraatiosopimus isäntävaltioidensa kanssa, jossa he sitoutuvat elämään sekulaarin ja liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestyksen normien mukaisesti. Tämä tarkoittaa niiden islamilaisten erityistapojen hylkäämistä, jotka sotivat eurooppalaista elämänmuotoa vastaan. Mikäli islamin uskoa tunnustava henkilö ei kykene sovittamaan tapojaan integraatiosopimuksen määrittelemiin puitteisiin, tulisi seurauksena olla tämän yksilön maasta karkottaminen. Muslimit on myös saatettava kantaväestön kanssa yhdenvertaiseen asemaan, jolloin heidän  erityissuojelunsa julkishallinnon ja oikeuslaitoksen puolelta lopetettaisiin. Tämä tarkoittaa kaikenlaisesta positiivisesta diskriminaatiosta sekä nykyisestä oikeuskäytännöstä vihalainsäädännön tulkitsemisessa luopumista. Tällöin työpaikkojen saannissa ei olisi julkisella sektorilla eduksi vähemmistötausta, eikä vihapuheen perusteella jätettäisi henkilöä tuomitsematta, mikäli herjan kohteena on kristinusko tai suomalainen kantaväestö. Kaiken kaikkiaan olisi toivottavaa, että muslimien määrä ja islamin rooli eurooppalaisissa yhteiskunnissa jäisi mahdollisimman pieneksi sosiaalisen rauhan säilyttämiseksi maanosassamme.
Meillä suomalaisilla on vuosisatoja ollut merkittävä historiallinen tehtävä suojella länsimaista kulttuuria Pohjolassa. Tämän kansallisen mission täyttäminen edellyttää islamilaisen kulttuuri-invaasion vastaisen demokraattisen vastarinnan voimistamista Suomen kansan keskuudessa. En halua sellaista tulevaisuutta maallemme, jossa suomalaiset jälkipolvet joutuvat aloittamaan päivänsä muslimienmuezzin-huutojen kaikuessa minareeteista kaupungeissamme. En myöskään toivo koskaan näkeväni maamme kaduilla varjoihmisen asemaan alennettujen burqaa ja niqabia pitävien naisten massaa. Maamme kaikkien väestöryhmien sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta olisi lähdettävä mukaan islamisaation vastaiseen kamppailuun, sillä vain islamin vaikutusvallan patoaminen Euroopassa takaa meille kaikille inhimillisen elämän edellytykset.

-------------------------

Lisäys 23.08.2014

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=934618933221809&set=a.211165735567136.63753.100000211325318&type=3&theater

James Foleyn pään katkaisu elokuu 2014. Isis, islamin kalifaatin globaalinen tavoite on tuhota kaikki muut uskonnot maailmasta ja etenkin kaikki juutalaiset ja kristityt. (Varsinkin kaikki jotka Uskovat Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, lihaan tulleeseen Jeshuaan Kristukseen Nasaretilaiseen.) Koraanin oppien mukaan kaikki juutalaiset ja kristityt on tapettava, jossain tapauksessa on toivoa 2 luokan kansalaiseksi, orjaksi tai korkeisiin lunnaisiin, jotta islam vain nopeasti etenisi ja lopuksi tapetaan nämäkin. Saatanan kaiken valheen voimalla (taqiahia, kitman, hudna etc.) islam leviää kulovalkean tavoin ja olen siitä varoittanut Suomea n. 2001 alkaen. Ääri islamia ei ole, on vain aktiivista ja passiivista, passiiviset saadaan ruotuun aina nopeasti, sillä kuolema on palkkana, jos islamista eroat. Euroopan johtajat pääosin (Ei Niinistö?) uskovat kaikki islamin "johtojen" valheet sinisilmäisesti... tyhmyyden huipentumaa esim. Suomessa on vihervasemmisto, rkp ja kaikki liberaali humanistit vääristettyjen tunteidensa vallassa uskovat kaiken, koraanihan käskee valehtemaan kafiireille ihan mitä vaan, kunhan perkeleellinen islam vain saadaan nopeammin leviämään... Suomenkin muslimit johtoineen puhuvat/esittävät medialle, esivallallemme valheita, tunteisiin vetoavia ja salaisissa puheissaan odottavat päivää jolloin saavat kaulamme katkaista.

Onko meidän, lapsiemme ja lasten lapsiemme kohtalo sama kuin Foleyllä?

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/04/tottakai-aktiivinen-muslimi-nai.html

http://ollihakala.blogspot.fi/2013/10/miksi-islam-on-uhka.html

Ps. Suomessa ainakin vielä on passiivisen muslimin mahdollista löytää aito totuus ja evankeliumi... Tosin sekin vaikeutuu päivä päivältä. Tappouhka lisääntyy kokoajan...

http://www.irr-tv.fi/viimeisimmatuutiset/12--laehi-itae-/422-yhae-useammat-muslimit-luopuvat-islamista

Isä Zakaria varoittaa olemasta liian sinisilmäinen muslimien kanssa.

– Jos länsimaat eivät herää tässä asiassa, ne joutuvat vaikeuksiin. Silloin niiden kohtalo tulee olemaan samanlainen kuin Lähi-idässä.

------------------

Minäkin tunnen kaweripiirissäni nin monia jotka eivät käsitä asian vakavuutta alkuunkaan sinisilmäisyydessään...

Olli Hakala Pori
Deus Protector Noster
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan Uskossa, lihaksi tulleessa Jeshuassa... Amen

.

tiistai 29. lokakuuta 2013

VAALIMAINOS WINNOVA (TYÖSUOJELUVAALIT)
0% toleranssi saatava WinNovaan henkisessä väkivallassa, kiusaamisen kaikisssa muodoissa, kaikilla sektoreilla talossa, eikä vain puheissa ja mainos teksteissä!VALITSE OIKEIN; OLLI HAKALA TYÖSUOJELUVALTUUTETUKSI! 

-Aitoa totuutta, moraalia ja oikeudenmukaisuutta. 
-Työpaikallakin, kokemuksella, loppuun asti... 
-Kullaan "Metsäopistolta" reilua meininkiä, turvallisuutta unhoittamatta. 

Ystävällisin terveisin: 
Olli Hakala 

Vahtimestari-autonkuljettaja WinNovassa Kullaalla + 

Itseoppinut työhyvinvointi- ja moraalikoordinaattori 
Konservatiivista tutkivaa journalismia jo vuodesta 2001 lähtien http://ollihakala.blogspot.fi/ 


Sähköposti: olli.hakala@winnova.fi 

GSM 044-4557374

WINNOVA – Suunta eteenpäin? Minä todella toivon sitä!

Ps. On sitä "tahkoa" jo itsekin tullut pyöritettyä...

http://ollihakala.blogspot.fi/2013/10/mm-porin-kaupungilla-winnovassa-ja-jhl_20.html

perjantai 25. lokakuuta 2013

SEURAKUNNAN AIDOT 10 KÄSKYÄ, JOITA LUCIFER / BAPHOMET EI OLE VÄÄRISTELLYT!

Real truth, morality and justice, since 2001, to all the people of Tellus.
Deus Protector Noster!  Sherwood † Real † Media † News™ from Pori, Finland.
Conservative investigative journalism, you and your soul with the best.
More than 30 years, as a doctor, errors, and lies to the exclusion of...AITO 10 KÄSKYÄ.

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, eli maapallon yhden ja ainoan Jumalan (lihaksi tullut Jeshua Kristus Nasaretilainen) aito oikea kymmenen käskyä hepreankielisen alkutekstin mukaan.


1.Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä;, jotka ovat vesissä maan alla.
Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. Muistaa pyhittää sapatinpäivä.
Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi sapatinpäivän ja pyhitti sen.

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. Älä tapa.

7. Älä tee huorin.

8. Älä varasta.

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

http://www.israel-apu.org/kirjoituksia.html

-------------------------------------------------

Suomeenkin tulee vielä yksi seurakunta... (Alkuseurakunnan kaltainen, Halleluja!)


http://www.israel-apu.org/kirjoituksia/1srk.htmlVanhan liiton päivinä Israelin kansa oli Jumalan seurakunta maan päällä (2.Moos. 12:1-6, 1.Kun. 8:14). Israel edusti myös Jumalan valtakuntaa maan päällä (Ps. 114:1-2, 1.Aik. 28:5). Jokainen, joka oli syntynyt israelilaiseen perheeseen, syntyi samalla myös Israelin seurakunnan jäsenyyteen. Jos joku muukalainen, joka ei ollut syntyjään israelilainen, tahtoi liittyä Israelin seurakuntaan, hänen tuli kääntyä Israelin uskoon ja ympärileikkauttaa miehenpuolensa (2.Moos. 12:43-49). Vaikka Israelin seurakunta oli suuri ja siinä oli 12 sukukuntaa, oli se silti yksi ainoa Israelin seurakunta, jonka tuli palvella Herraa, Israelin Jumalaa ja totella Hänen käskyjänsä (2.Moos. 19). Vanhan liiton Israelin seurakunta oli monta kertaa tottelematon Herran Sanalle, eikä kantanut Hengen hedelmää ja Jumala joutui usein sitä kurittamaan. Kun Messias (Kristus) saapui, Hän joutui sanomaan sen ajan tottelemattomille, että "Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä" (Matt. 21:33-46). Tämä ei tarkoita sitä, niinkuin usein virheellisesti luullaan, että Jumalan valtakunta otetaan pois Israelilta ja annetaan pakanakristikunnalle. Matteuksen evankeliumin vertaus osoittaa selvästi, että Jeshua (Jeesus) osoitti sanansa juutalaisen kansan rappeutuneille ja tottelemattomille hengellisille johtajille, nimittäin fariseuksille, kirjanoppineille ja saddukeuksille, jotka Mooseksen istuimella hallitsivat kansaa (Matt. 21:45; 23:1-7, Ap.t. 4:1-7; 23:8). Näiltä Jumalan valtakunta ja Israelin seurakunnan hallitseminen otettiin pois ja annettiin niille, jotka kantavat Hengen hedelmää (Gal. 5:22, Room. 6:22, Ef. 5:9).

Kenelle sitten Jumalan valtakunta annettiin? Sille piskuiselle laumalle, joka uskoi ja uskoo Jeshua Messiasta (Jeesusta Kristusta) ja tottelee Hänen Sanaansa (Luuk. 12:31-32). Uuden liiton Israelin Jumalan valtakunnan ja seurakunnan hallinta uskottiin 12 Karitsan apostolille, jotka saivat tuomita sitä 12 valtaistuimella (Luuk. 22:28-30). Uuden liiton seurakunta ei myöskään ole irti todellisesta Jumalan Israelista. Paavalin öljypuuvertauksen mukaan Israel on se pyhä öljypuun juuri, jossa on jaloja öljypuun oksia eli israelilaisia messiaanisia uskovia ja oksastamisen kautta mukaan päässeitä epäjalon öljypuun oksia eli pakanauskovia (Room. 11:17-29). Pakanat ovat päässeet näin uskon kautta Messiaaseen Jeshuaan (Jeesukseen) todelliseen uuden liiton Israelin perheeseen (Ef. 2:11-22). Sekä juutalaisuskovat että pakanasyntyiset uskovat ovat kastetut yhdessä Hengessä yhdeksi Messiaan (Kristuksen) ruumiiksi eli uuden liiton seurakunnaksi, jossa Herra itse on päänä (Ef. 1:22-23, Kol. 1:14-18). Tämä on uuden liiton Israel, uuden liiton Jumalan valtakunta ja uuden liiton seurakunta.

Lukuisat Raamatun paikat osoittavat, että uuden liiton seurakunta on yksi (Room. 12:4-5, Ef. 4:1-6, Joh. 17:20-23). Apostolisen alkuseurakunnan aikana tämä uskovien yhteys ja ykseys olikin luonnollinen tosiasia (Ap.t. 2:37-47, 4:32-35). Tämä seurakunnan ykseys on tosiasia sekä maailmalaajuisesti että kansallisella tasolla. Erityisen tärkeää seurakunnan ykseys on paikallisella tasolla. Kun pakanain apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä eri paikkakunnille, hän osoitti kirjeensä aina sen paikkakunnan uskoville eli sen paikkakunnan seurakunnalle (Room. 1:1-7, 1.Kor. 1:1-2, Ef. 1:1, jne.). Kullakin paikkakunnalla oli alkuseurakunnan päivinä vain yksi uskovien joukko eli yksi paikallinen seurakunta, jota vanhimmat johtivat (1.Tim. 3:1-7, Tiit. 1:5-9). Seurakunnan tavallisia kokoontumispaikkoja olivat kodit, joissa kokoonnuttiin yhteisestä uskosta rakentumaan, rukoilemaan ja leipää murtamaan (Ap.t. 2:46; 12:12, Room. 16:3-5).

Näin oli alkuseurakunnan päivinä, kun seurakunta oli Sanan mukaisessa tilassa. Jos jossakin pyrki tulemaan hajaannusta, Paavali nuhteli, kuten korinttolaisia (1.Kor. 1:10-13; 3:1-4). Paavalin ennustama laittomuuden henki, antikristillinen henki, kuitenkin teki työtään ja alkoi yhden Messiaan (Kristuksen) ruumiin pirstoutuminen ja myös harhaantuminen Sanan alkuperäisistä totuuksista (2.Tes. 2:1-12). Monia antikristuksia oli ilmaantunut jo viimeisen Karitsan apostolin Johanneksen eläessä ja nämä "pikku antikristukset" eivät olleet enää yhtä ruumista toisten uskovien kanssa (1.Joh. 2:18-19). Kun Messiaan (Kristuksen) Henki kastaa yhdeksi ruumiiksi eli seurakunnaksi, pyrkii sielunvihollisen henki, antikristuksen henki, pirstomaan yhden ruumiin eli seurakunnan. Tässä se on hyvin onnistunutkin, sillä maailmassa on nykyään eräiden arvioiden mukaan vähintään yli 4 000 kristillistä kirkkokuntaa, lahkoa ja harhaoppia. Tosin paavin kirkko pyrkii viimeisenä suurena eksytyksenä nyt kokoamaan katolisen kirkon siipien suojaan lopun ajan maailmankirkon eli suuren porttobabylonin, koko laajasta luopuneesta kristikunnasta, joka tulee vallan saatuaan vainoamaan todellisia uskovia yhdessä maallisen petovallan kanssa (Ilm. 17).

Seurakunnan Herra ei kuitenkaan jätä tilannetta tähän pirstoutuneeseen ja luopuneeseen tilaan. Hän asettaa ennalleen todellisen seurakuntansa yhdeksi laumaksi juuri ennen tulemustaan (Ap.t. 3:19-21, Joh.10:16). Herra uudistaa ja puhdistaa Sanallaan seurakuntansa totuudelle kuuliaiseksi kirkastetuksi morsiusjoukoksi tulemustaan varten (Ef. 5:25-27, Ilm. 19:6-9). Lopun ajassa on oleva jälleen yksi Messiaan (Kristuksen) ruumis eli seurakunta, joka koostuu kaikista vilpittömistä uskovista. Herran Henki vaikuttaa niin, että lahkohenki poistuu todellisten Jumalan lasten sydämistä ja he yhtyvät yhdeksi toisiaan rakastavaksi ja sanalle kuuliaiseksi laumaksi. Se on oleva lopun ajan ennalleenasetettu apostolinen seurakunta, joka toimii hetken suurella voimalla viimeisessä ja rajussa herätyksessä juuri ennen ylösottoa vaikeiden aikojen keskellä (Ilm. 14:14-16, Dan. 12:1-3).

Mitä sitten Suomessa tapahtuu tämän asian suhteen? Jo vuosien ajan on ollut käynnissä ennalleenasettamisprosessi maassamme. Monet yksilöuskovat ja pienryhmät ovat tulleet tyytymättömiksi nykyiseen menoon. Heitä ei ole tyydyttänyt se muotomeno tai oman "kuppikunnan" kristillisyys, jossa he ovat olleet mukana. Maassamme on käsitykseni mukaan satoja, luultavasti jopa tuhansia sellaisia uskovia, jotka joko yksinään tai yhdessä pienryhmän kanssa ovat pohtineet näitä asioita. Monilla paikkakunnilla kokoontuu pienryhmiä kodeissa, kuten alkuseurakunnan päivinä, ilman mitään rajoja. Nämä uskovat eivät edusta mitään maan leirejä, vaan yksinkertaisesti ovat uskovia ja Jumalan lapsia, jotka kokoontuvat yhdessä Sanaa tutkimaan, rukoilemaan, leipää murtamaan eli ehtoollista viettämään ja yhteisestä uskosta rakentumaan (1.Kor. 14:26).

Raamatun mukaan on selvää, että vastustuksesta huolimatta nämä pienryhmät tulevat lisääntymään ja lopulta muodostuu kaikista vilpittömistä uskovista koostuva yksi seurakunta. Se ei ole mikään uusi kirkkokunta, vaan Pyhän hengen yliluonnollisella tavalla yhdistämä, toisiaan rakastavien uskovien joukko (Joh. 13:35). Se on samalla mahdollisesti myös lopun ajan maanalainen seurakunta, jota tuleva maailmankirkko vainoaa, koska he eivät alistu sen komentoon. Kaikki todelliset uskovat joutuvat jättämään lopulta lopun ajassa nousevan maailmankirkon, "porttobaabelin", etteivät joutuisi sen tuomion alle. (Ilm. 18:1-4).

Loppusuoralla ennen Herran tulemusta rajat eivät tule käymään kirkkokuntarajojen mukaan, vaan sydänten rajojen mukaan. On oleva vain kaksi leiriä: Messiaan ruumis eli todellinen Jumalan seurakunta ja toisaalta porton ruumis eli lopun ajan maailmakirkko, joka joutuu Jumalan tuomion alle (1.Kor. 5:15-17, Ilm. 14:8). Pitäkäämme huoli siitä, että kuulumme todelliseen seurakuntaan, yhteen Messiaan (Kristuksen) ruumiiseen ja toimikaamme sen mukaan, rakentaen yksilöinä ja pienryhminä vain yhtä ruumista, lopun ajan ennalleenasetettua apostolista seurakuntaa (Ef. 4:11-16).

Keijo Lindeman

-------------

Kommentti: yli 30 vuoden eskatologisen tutkiskelun jälkeen, yhdyn Keijon tekstiin täysin... Yllä olevien linkkien kautta löydät myös infoa sielusi pelastukseen, josta "hullukaan" ei voi eksyä...
T: Olli Hakala Pori / Deus Protector Noster!

.

sunnuntai 20. lokakuuta 2013

Mm. Porin kaupungilla, WinNovassa ja Jhl-027:ssa, sekä jo Satakunnassa epidemian tavoin leviävä moraalittomuus/ahneus....

Porin kaupunki ja WinNova etc. ei saa upota kuin Titanic... Moraalittomuudelle ja ahneudelle on tultava loppu "pahaveli- ja siskoverkostoissa!" Ja aitoja vastuun kantajia peräänkuulutetaan...http://www.youtube.com/watch?v=xiWqCmxB2IAhttp://ollihakala.blogspot.fi/2013/06/pori-tuo-pieni-poliittisen-ja.html

Kovaa peliä "Bostonissa"; ööh, eikun mm. WinNovassa, Porin kaupungilla ja Jhl:ssä!

WinNovan yt palstan keskustelua!

WinNovassa monesta syyllistetty syyttömänä..

Muutamien johdossa ja henkilöstössä minut syyllistäen syyttömänä vuosien mittaan (laittomat varoitukset etc.) ja moraalin huonon tilan takia WinNovassa, en voi/saa sanoa tällä palstalla mitään. Kaikki mitä sanon, teen ja ehdotan käännetään/manipuloiden minua vastaan. Oikeudenmukaisuutta yksin etsien ja sitä muillekin vaatien. (mm. esim. Heikki Rakkolainen 62pvä nälkälakko ja Jari Lehti) En voi linkittää mitään, e-mailittaa mitään, kaikki tavat työyhteisössä, jolla tuon karua moraalittomuutta/ahneutta esiin talossa, ylösalaisin käännetään erilaisten keinoin henkilöstön häiritsemiseksi ja ties milloin miksikin valheelliseksi ja jopa työterveysasemalla mietityiksi, täyttyisikö "tahdonvastaisen" hoidon kriteerit bullshitiksi, sekä Poliisin soittaminen rtpk 5:seen, siellä normaalisti asioidessani 2012 syksyllä... Talossa tapahtuu uskomattomia asioita, mutta tässä en voi/saa niitä kertoa. Jos haluat faktoja, googlaa blokini, miten voidaan 2008-2013 työntekijää viedä Porin ammattiopistossa/WinNovassa kuin "kuori ämpäriä".  Onneksi sain "siedätys" apua viimeviikon Ikaalisissa työuupumus kuntoutuksessa, taas jaksaa, jaksaa...! :)

Oletko sinä jostakin uupunut WinNovassa? (Porin Kaupungilla?)

Terveisin:
Olli Hakala Pori
Deus Protector Noster
Itseoppinut työhyvinvointi- ja moraalikoordinaattori.
Konservatiivistä tutkivaa journalismia jo vuodesta
2001 lähtien.

Ps.Hyvä kirjoitus Sxxxxxxxxxx ja Mxxxxxxxxx!


------------
(Sensuroitiin eilen ja tänään... omat tekstini laitan julkiseksi tänään, soveltuvin osin...)
------------
Bitti taivaaseenko meni... kirjoitukseni? Sensuuria?
------------ 

(Dianan sääntöihin etc. kommenttia)
------------

Kuules Diana

Niitä sääntöjä on kuule monta kertaa tiukennettu niin, että mitään, eikä oikein missään kunnon faktaa ei voi enää kirjoittaa talon moraalittomuuksista...  Ketäs tässä oikein suojellaan? Moraalittomia, suojatyöpaikkalaisia?

Älä viitsi minulle pelisäännöistä, someketista selitellä... Johtoryhmässähän / Porin kaupungilla kaikki moraaliton/korruptio tuntuu olevan in/sallittua!!! On jo niin paljon faktaa mustaa valkoisella! Ja kaikki aina köyhän selkänahasta... siirry sinäkin Diana sinne politiikkaan vaan kokonaan! Eikä TEITÄ ole kiinnostanut 2008-2013 kokemani vääryydet pätkääkään! Kunhan hymyssä suin nostatte kohtuuttomia palkkojanne kuukausittain! Voihan demarien oikeudenmukaisuus sentään! Hävettää puolestanne, Porilaisena!

Opiskele Diana sinä ihmisyyttä ja moraalia hieman sinne korruptio politiikan sekaan; http://ollihakala.blogspot.fi/

Ja tutustu 4000,-/kk leikkuriin, jossa ne pelastaa taloa, joilla on varaa siihen, sekä ne jotka huonolla taloudenpidolla/ennakoinnilla/oy:llä ovat tämän aiheuttaneet. Kaikki olisi ollut ennakoitavissa jo edellisessä ordo chaoksessa WinNovassa. Mutta jos WinNovan johdossa pääosin melkein kaikki haluaa leikkiä kapitalisti bisnestä/ahneutta/moraalittomuutta, tämä on totisesti WinNovan moraalinen loppu! Kauniitten korulauseiden aika on aikoja sitten ollut talossa ohi, nyt on sen vastuunkannon aika! Ei voi olla niin, että sadoilla työntekijöiden potkuilla ja salaisilla tulospalkkioilla aina hoidetaan johdon virheet/kohtuuttomien palkkojen jatkuvuus... Potkuja johtoon vaan, moraalittomille ja työntekijät unohtaville, poliittisille- ja okkultistisille hyväveliorganisaation sedille ja tädeille...

Tämän jälkeenhän minut vähintään lynkataan ja nokialaista perssauksiin, eiks vaan? Mutta johtoryhmäänhän edes 1/6 (120h) potkut eivät osu, eihän? ;)

Terveisin:
Olli Hakala Pori
Deus Protector Noster
Itseoppinut työhyvinvointi- ja moraalikoordinaattori.
Konservatiivistä tutkivaa journalismia jo vuodesta
2001 lähtien.http://ollihakala.blogspot.fi/2013/09/julkinen-kirje-porin-esivallalle-ja_17.html
---------------------------

4000,-/kk palkkaleikkuri (Sopii Porin kaupungillekin, varsinkin 3 x kaupunginjohtajalle...!)


WinNovan toiminta oy pohjaisena on totaalisen epäonnistunutta, sekä yt-säästöt/potkut tulee aloittaa ehdottomasti ensimmäisenä johdosta ja poliittisten- ja okkultistisien suojatyöpaikkojen välittömällä karsimisella. 

(Moni asia/luottamus WinNovassa on johdon takia ja moraalittoman/ahneen toiminnan seurauksesta peruuttomasti tuhottu/menetetty.)


Edellisen yt:n aikaan ehdottamaani 4000,- €/kk palkkakattoa ehdotan jälleen uudestaan! Eli selkokielellä kaikki yli 4000,- euron palkat leikataan WinNovan talouden korjaamiseen, siten että mahdollisemman moni välttää potkut! Toimenpidettä tulee jatkaa niin pitkään, että poistuma tulee luonnollisesti mm. eläköitymisien kautta, sekä ehdottaman tärkeää on johdon osallistuminen rutosti säästötalkoisiin ja kriittiseen mietintään, tarvitaanko todellakin oy:tä + tj:jaa etc.? Yksin oy:stä luopuminen säästäisi tj palkkana jo n. 0.22 miljoonaa euroa vuodessa! Ja todella iso summa syntyisi myös yli 4000,-/kk ansaitsevien palkkaleikkurista, sekä päällekkäisyyksien karsimisesta ja kaikki tämä irtisanomisien välttämiseksi!

Moraalisesti on viimeinen hetki johdon näyttää 4000,- leikkurilla omaavansa edes hitusen moraalia... yli 100 sadan m-a potkuilla 2012 ja salaisten irstaiden tulospalkkioiden jälkeen keväällä 2013! (Jota ei ole vieläkään paljastettu?!)

Kokonaisuutena sanoisin; Hävetkää WinNovan johto!

Terveisin tukihenkilöstön puolesta:

Olli Hakala Pori

Deus Protector Noster

Näihin faktoihin tuskin kykenee mm. oaj, jhl-027:sta puhumattakaan...


4000,- leikkurista 2012!

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/03/olen-listalla-ensimmainen-saastamaan.html


.

Ps. 2013 moraalin vuosi WinNovassa, tai romahdus tulee, viimeistään talvella 2014!
Mihin kaikkeen 5 miljoonaa sopeuttamisrahaa meni WinNovan "luomisessa"...???

Potkuilta vältytään kun opettajat tekevät minimiä 24 tuntia viikossa, eikä ahneille sallita nyt max. 35 tuntia missään nimessä ja tämänkin jälkeen yli 4000,-/kk tienaavat, ylimenevältä osalta säästötalkoisiin. (Jos ei riitä 100,-/kk alaspäin niin kauan että riittää.) Elikkä johdon esimerkillä säästämään eniten, enitenhän johto tämän on aikaan saanutkin huonolla talouden hoidolla ja ennakoinnilla. Kun oy:tä rakennettiin oli olemassa 5 miljoonan sopeuttamis raha!!!? Hyvin on sekin "sulanut" monenlaisiin koordinaattoreihin yms. kaverille kanssa systeemeihin, autoihin, jne. (laittomista/moraalittomista tulospalkkioista puhumattakaan!) + opetusalalla olevat ylisuuret palkat tarkistetaan alaspäin, sekä poliittiset- ja okkultistiset pahavelijärjestelmän korruptoituneet, moraalittomat ahneet rahan keinottelijat ulos talosta.

Näin WinNova pelastuu...

---------
WINNOVAN JA PORIN KAUPUNGIN ONGELMAT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758174610866243&set=a.373771082639933.105375.100000211325318&type=3&theater


.

torstai 17. lokakuuta 2013

Totuuden puhumisesta; kohdennettua tappamista. (Suomessa kannatetaan?! Kuka tarkemmin kannattaa...?!)


Washington Post -lehti raportoi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston (NSA) osallistuvan tärkeänä tekijänä Yhdysvaltain presidentti Obaman 'kohdennetun tappamisen' ohjelmaan.
Toimittaja: Riikka Söyring
17.10.2013, Verkkomedia.orghttp://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=8965#kommentit

NSA mukana kohdennetun tappamisen ohjelmassa
Valkoisen talon äänenkannattajaksi kutsuttu Washington Post -lehti käsittelee neljän sivun artikkelissa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n osuutta Yhdysvaltain hallinnon "kohdennetun tappamisen" ("targeted killing program") ohjelman toimintaan.
Kansainvälisten suhteiden neuvosto Council on Foreign Relations (CFR) kertoo Yhdysvaltain hallituksen kuvailevan kohdennetun tappamisen ohjelmaa "elintärkeäksi taktiikaksi syyskuun 11. päivän iskuista epäiltyjen terroristien jahtaamisessa."


CFR toteaa Pentagonin ja CIA:n käyttäneen kohdennetun tappamisen ohjelmaa tihentyneessä tahdissa viime vuosina. Kohdennetun tappamisen ohjelman kohteiksi valittuja henkilöitä jäljitetään, kunnes heidät voidaan tappaa joko Yhdysvaltain erikoisjoukkojen tekemällä murhaiskulla tai miehittämättömien robottilentokoneiden (drones) avulla suoritetulla täsmäpommi-iskulla.
Kohdennetun tappamisen ohjelma on "kuolettavan voiman kohdentamista ennalta suunnitellusti; valtiot käyttävät sitä rauhan tai sotilaallisen konfliktin aikana sellaisia henkilöitä vastaan, jotka eivät ole heidän huostassaan (custody)."
Kansainvälinen laki ei tunne kohdennetun tappamisen määritelmää, mutta menettelyn nimitys tuli yleiseen käyttöön vuonna 2000, jolloin Israel teki julkiseksi politiikkansa terroristeiksi epäiltyjen tappamisesta palestiinalaisalueilla, kuvailee CFR.
Lue lisää:
Yhdysvaltain hallitus pitää miehittämättömien robottilentokoneiden avulla tehtyjä iskuja joukkojen lähettämistä kustannustehokkaampana tapana tappaa, vaikka iskuissa kuolee usein sivullisia siviilejä.


Tietovuotaja Edward Snowdenin Washington Post -lehdelle toimittaman materiaalin avulla on saatu enemmän tietoa NSA:n ja CIA:n yhteistyöstä miehittämättömien robottilentokoneiden avulla tehtävien iskujen kampanjassa.
Washington Post -lehti kirjoittaa jättävänsä yksityiskohtia julkaisematta, koska Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat sanoneet julkaisemisen vaarantavan meneillään olevien operaatioiden onnistumisen ja kansallisen turvallisuuden.
Washington Post kuitenkin kertoo NSA:n käyttävän erilaisia kyber-vakoilutyökaluja jäljittääkseen tapettavaksi määrätyn kohteen ja helpottaakseen tappamisen onnistumista mahdollisimman tarkoilla paikannustiedoilla.
Kerätyn tietomäärän käsittelemiseksi NSA perusti erityisen, salaisen CT MAC -yksikön (Counter-Terrorism Mission Aligned Cell), joka keskittyy tappokohteiden paikantamiseen.
Lehti vihjaa CIA:n ja NSA:n palkkalistoilla olevia, kerättyjä tietoja seulovia analyytikkoja työskentelevän lähes kaikissa Yhdysvaltain lähetystöissä ympäri maailmaa.
Vakoilulaitteiden varsinaisen asentamisen hoitaa CIA:n operatiivisen Information Operation Center-osaston (IOC) väki. Tietokoneohjelmien avulla tehtävät hyökkäykset ja datavirtaa tietokoneiden välillä seuraavat vakoiluohjelmat kuuluvat NSA:n Tailored Accession Operations-yksikölle. Koodiniminä yksiköllä on mm. Unitedrake ja Validator.
Sosiaalisen median sivustoja on käytetty luomaan portaali, jota kautta on päästy kohteen kovalevylle ja varastamaan sen sisältö.

Toimittajan kommentti:
Washington Post -lehden artikkeli keskittyy Yhdysvaltain kohdennetun tappamisen ohjelmaan. Sanoisin kuitenkin, että on naiivia ajatella Yhdysvaltain olevan ainoa valtio, jolla on tällainen kohdennetun tappamisen ohjelma.

Pääasiallinen lähde:

Tarvitsemme tukeasi – Verkkomedia toimii ainoastaan lahjoitusvaroin!
Kiitä lahjoituksella ja auta uutisia jatkumaan. Meille pieni on jo suurta. Riikka Söyring @ 17.10.2013 12:17

kommentoitu 27 kertaa - luettu 781 kertaa - kommentoi


Tauno O. Mehtälä @ 17.10.2013 17:08:11


Minusta kansainvälisen rikoslain tulee luokitella kaiken tällaisen kohdennetun tappamisen (joka tapahtuu ilman oikeudenkäyntiä) murhaksi, ja käsitellä niitä valtioiden tekeminä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Kansallinen turvallisuus jo käsitteenä on niin epämääräinen, ettei se anna kiinteää pohjaa minkäänlaiselle laillisuusarvioinnille.

Olletikin, kun arvioijina ovat viime kädessä valtionpäämiehet, joiden keskeinen arviointikriteeri on oman aseman säilyttäminen, ei kansallinen turvallisuus kansalaisten turvallisuutena.Miksi @ 17.10.2013 16:50:39


et kirjoita kommenttejasi oikealla nimelläsi Janika Sulvonen? Käytät tuota Riikka Söyring nimimerkkiä.

Riikka Söyring @ 17.10.2013 16:17:50


Washington Post -lehden artikkeliin Yhdysvaltain hallinnon harjoittamasta laajamittaisesta valtioterrorismista voi suhtautua monella tapaa. Esimerkiksi

1) Defenssiräksytys: "Venäjä/Kiina/kommunistit/muslimit/palestiinalaiset/whatnot ne vasta kohdennettua tappamista harjoittaakin! Yhdysvallat sentään on demokratia." ja oikeuttaa tällä tavoin ilmeisen laittoman toiminnan; kun kerta kaikki muutkin (valtiot) niin tekee.

2) Salaliittoteoretisoinniksi leimaaminen: Koska (artikkelin lähteenä olleita) Washington Post -lehteä ja CFR:ää ei moni halua leimata salaliittoteoreetikoiksi, ilmeinen syypää on löydettävissä Verkkomediasta, joka julkaisi aiheesta suomenkielellä. Viedään keskustelu VM:n tekemisiin, oletettuihin taustavoimiin ja pois valtioterrorismista.

3) Silmien, korvien ja ajattelun sulkeminen: Kiistetään valtioiden harjoittavan valtioterrorismia tappamalla ison koneiston avulla siviilejä ilman oikeudenkäyntiä: Sitä ei vain tapahdu.

4) Haukutaan artikkelin kommentoijia (kts. esimerkkejä kommenttiketjusta)

Viides vaihtoehto voisi olla alkaa keskustella siitä, pitääkö valtioille sallia salamurhat, kohdennettu tappaminen, vallankaappaukset ymv. "kansallisen turvallisuuden" nimissä; missä on moraali, oikeus, sivistys?

Ei jumal.... @ 17.10.2013 16:12:51


Ei helvetti...oikeesti. Katsokaa nyt tuota Arto Laurin sekoamista. Selvästi joku mielenterveys ongelma on pakko olla, kun väittää meitä jotka eivät usko Arto Laurin huuhaaseen: poliiseiksi. Itse veikkaan psykoosia ja/tai skitsofreniaa, sen verran sairasta on kyllä miehen kirjoitukset, ettei mikään ihme, että näkee poliiseja kaikkialla. Oikeesti jumalauta...MÄ PYYDÄN ENKÄ VAIN PYYDÄ VAAN VAADIN:

ANNA NYT NE VITUN TODISTEET: SINUA KOHDISTUNEESTA POMMI-ISKUSTA, KEMIKAALIVANOISTA, UHKAUKSISTA, SUPON UHKAUKSISTA...JNE.

MISSÄ VITUSSA NE OVAT? LOPETA TOI PASKAN JAUHANTA JA MENE HOITOON TAI ANNA TODISTEET NIIN LOPETAMME MIELENTERVEYDESTÄSI SPEKULOINNIN KUN SAAMME TODISTEITA. HELVETTI KUN JOTKUT IHMISET OVAT VAIKEITA...ETENKIN TÄMÄ ARTO.

Arto Lauri @ 17.10.2013 15:49:37


- Joopa joo hyvimpä kiivaaksi on taas SUPO-poliisit täälläkin alkaneet. Sopii tietysti kysellä, että m i k s i ? Kuka syytääkään RAHANPASKAA miljoonin poliisipelleille, että käyvät suursotaansa ydinvoimanSA puolesta yksityishenkilöä vastaan? .. Hei ja teille muille ihmisille. = EI POLIISEILLE. Katsokaas näitä ennenkokemattomia lasikattoja puhkovia videointeja MIKSI POLIISIT hyppii paljastuksistani taasen seinille:Arto Lauri 2.chem chem chemChemtrail is the order of the day in the autumn of 2013.It is fully encrypted over the world to shed light on the following youtube video:http://www.youtube.com/watch?v=7EDa-7IXsB4&feature=youtube_gdata-----------Arto Lauri 1.Steel channel for radiation of a fixed glass********* 2013Steel channel for radiation- Jyrki Saari customs II:http://www.youtube.com/watch?v=XGr_BBQ0Wz0&feature=c4-overview&list=UUcV7WCmQtrrmff7eyMUpdTw--En edes y r i t ä laskea montako ennakkoluuloa ylitin tehdessäni tämän setin. Sanoisimpa jopa legenddaarinen ja parhammalla mahdollisella kieliosaamisellani!)http://www.youtube.com/watch?v=PhxNkc8T5GU&feature=youtube_gdata--PS. Meni luokkaa tunti levittää tätä maailmalle kun viranomaiset katkaisi KOKO palvelimeni ulkomaailmaan! L i e n e n astunut siis liian isoille varpaille.)---------Arto Lauri/ Fingeruus kertoo Olkiluodon LITORAANITEKTONISAUMASTA. Maailman ensi- illassa.http://www.youtube.com/watch?v=A6X_YkT671M&feature=youtu.be---------Kirsin ja Arton kantapöydässäolli olli olli olli olli olliJ.S:n Parannettu: http://www.youtube.com/watch?v=BU-3oekGBAw&feature=youtube_gdataYdinvoiman armoilla... (a) http://www.youtube.com/watch?v=YnGJeJoFm7A&feature=youtu.beYdinvoiman armoilla... (b) http://youtu.be/tBKCEj5FZc0Olli H.______Uraania, epäjumalan palvelusta (globaalinen vapaamuurarius) ja tappamista... www.youtube.comUutisten äiti, projektien projekti... koko maailmalle! (Parhainta Porista kesällä 2013 projekti...) http://ollihakala.blogspot.fi/2013/06/uraania-epajumalan-palvelusta.htmlJotain pirunkureita estopoliisit jo tohonkin. Kokeilkaas seuraavaa:http://www.youtube.com/watch?v=BA75JzibRJE A. http://www.youtube.com/watch?v=QQ1qF1g-Q3Y B. http://www.youtube.com/watch?v=bq6szWS4hnk C.kohdennetut @ 17.10.2013 15:32:51


murhat:http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=7381

1in10 @ 17.10.2013 14:59:28


...ai näitä "kohdennettuja" iskuja jossa menee aina puol sukua samalla...ja ai noitten terroristien takia jotka ne ite loi...juu..jatkakaa...

ja pistäkää pliss mut tohon listalle niin ei tartte enää lukea näitä verkkomedian kommentteja...

Haha @ 17.10.2013 14:46:33
Jepulis, vaikka tuo asia koskeekin normaaleja ihmisiä niin SUPOa se ei koske. Se on lain yläpuolella eikä kenelläkään ole valtaa vaikuttaa sen toimiin, vaikka joku niin väittäisi. Muistakaa myös se sääntö, että JOS on skitsofrenia, niin silloin kyseinen henkilö ei kykene edes epäilemään sairastaako hän sitä vai ei. Terve ihminen taas voi jopa epäillä sitä, mutta se taas kertoo, että on täysin terve yksilö. Skitsofrenia on sen takia juuri vaikea tapaus, koska edes potilas ei ymmärrä sairastavansa sitä (poikkeuksiakin on, jos vaan saa potilaan uskomaan).

Haha @ 17.10.2013 14:40:16


Edelleen ydinvoimaloihin on erittäin vaativat turvallisuustestit ja jos sulla on yksinkertaisesti edes skitsofrenia, niin et vain pääse sinne. Ja muistakaa skitsofrenia on nuorten aikuisten sairaus, useimmiten miesten. Arto on yli 50 vuotias ja on ollut ydinvoimalassa töissä jo silloin kun skitsofrenian olisi pitänyt puhjeta (jos on tullakseen) ja on päässyt turvallisuustarkastukset läpi. Tämä koko mielenterveysshow on SUPO:n, armeijan ja vankilamielisairaalaan levittämää demonisointia. TVO tietää kuitenkin todella hyvin ettei Artolla ole mitään mielenterveydellistä sairautta. Jatkakaa...

Jepulis @ 17.10.2013 14:33:00


Te ketkä tiedätte toisten todetut sairaudet niin antakaapa niiden vuotaneiden lääkäreiden nimet. Ovat nimittäin syyllistyneet törkeään potilastietojen levittelyyn. Älkää antako vääriä nimiä, koska perätön ilmianto on myös rikos.

A.Laurille @ 17.10.2013 14:25:16


on kirjoitettu M-1 LÄHETE mutta se on päässy karkuun ennenkuin se on viety arvioitavaksi.

M1-lähetettä tarvitaan kun potilas ei suostu vapaaehtoisesti psykiatriseen arvioon tai potilaan mielipide arvioon menosta kovasti vaihtelee. M1-lähetteessä potilaalla epäillään psykoositasoista häiriötä, epäily riittää, varma diagnoosin ei tarvitse olla. Silti M1 on perusteltu kannanotto siitä, ovatko edellytykset tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen todennäköisesti olemassa.

Haha @ 17.10.2013 14:13:21


Mitä siinä nyt on ihmeellistä? Jos tiedät liikaa asioista ja olet niitä paljastamassa (vrt. Snowdeniin) sut yritetään tappaa. Tai pyritään ei yritetä. Maailma on raaka paikka. Taidat olla vielä hyvinkin nuori, kun sulle tuntuu olevan toi outoa? Ei elokuvissa niin vain tapahdu vaan täysin tosielämässäkin.

Eikös @ 17.10.2013 13:56:47


se sekoboltisi Arto Lauri väittänyt että SUPO yritti tappaa sen autopomilla? :D

Haha @ 17.10.2013 13:46:08


Kaikille jotka väittävät Artolla olevan jonkinlainen mielenterveysongelma, niin otan asiaan kantaan siinä mielessä, että ydinvoimalaan ei yksinkertaisesti mieleltään sairas pääse töihin. Siellä tehdään A1-turvallisuustesti ja jos siitä pääset läpi, niin sulla ei ole minkäänlaista mielenterveysongelmaa.

Mites REPS suu laitetaan nyt? Onko faktaa tuoda pöytään? Onko mitään millä voit debunkata Arton väitteitä? Vai oletko vain soittamassa suutasi täällä?

Miettikää hieman @ 17.10.2013 13:41:57


miten vaarallisen ja @

"Ovatko nämä salaisia asioita ja niiden paljastaja uhka kansalliselle tyrvallisuudelle?" Lyhyesti vastattuna kyllä. Etkä sinä edes tiedä kaikkea salaisia asioita jotka liittyvät ydinvoimaloihin. Kyseessähän ei ole se tunnettu fakta, että ydinvoimalat voivat räjähtää onnettomuudessa tai muussa vastaavassa tilanteessa vaan paljon suurempia salaisuuksia

Reps @ 17.10.2013 13:31:28


Arto Laurin kaltaiset avohoitopotilaat kuuluu kyllä sinne laitokseen. Siellä on paljon samanhenkistä seuraa.

miten vaarallisen ja @ 17.10.2013 13:28:21


ihmiskunnalle tuhoisan ydinenergian, jonka mm. Einstein arveli koituvan ihmiskunnan tuhoksi, käyttöönottoon liittyvien asioiden paljastus voisi olla vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle.

Eikö päinvastoin kaiken ydinenrgiaan liittyvän tiedon paljastaminen palvele ihmiskuntaa. Ei kai kukaan toivo, että se mitä tapahtui Fukushimassa tapahtuisi meilläkin? Tai että ydinjätteen hautaamisesta Eurajoen Onkaloon ei saisi tiedottaa.

Ovatko nämä salaisia asioita ja niiden paljastaja uhka kansalliselle tyrvallisuudelle?

Ei jumal.... @ 17.10.2013 13:18:42


Ei vittu...:DDDDDD Arto Laurilla on SKITSOFRENIA. Mikä siin on niin vaikeet ymmärtää? Hullujen puheita. Keksii kaiken päästään. Onneks sentään täällä ei kukaan sitä tosissaan ota...

Haha @ 17.10.2013 13:15:47


@Reps

Suosittelen sinua ottamaan asioista selvää ennen kuin tuomitset jonkun henkilön. Mikset vaikkapa aloittaisi itsenäisestä tutkimisesta? Jos sinua yhtään kiinnostaa tutkia, niin todistaisit sitten Arton väitteet epätodeksi - suunsoitollasi et todista mitään muuta paitsi omasi naiiviuden. Se on kyllä hyvin hankalaa - kyseessä on ydinfyysikko ja sähköasentaja. Onnea siis kun yrität debunkata hänen väitteitä, joiden takana on todisteet.

Reps. @ 17.10.2013 13:08:28


Arto Lauri on kyllä uhka kansalliselle turvallisuudelle. Eiköhän sille joku lepokoti löydy jossain vaiheessa. Pääsevät samaa terapia sessioon Teemu Vehkalan kanssa siellä parantolassa.

vainiin @ 17.10.2013 13:08:27


Lucy vihjaa, ettei Washington Post kirjoittanut tuota?? :p Ookkonä Lucy pölijä?

Perseest. @ 17.10.2013 13:03:55


Venäjähän on kunnostaunut näissä salamurhissa erittäin hyvin. Hallintoa ja tiedustelupalveluita arvostelevia toimittajia kummallisesti katoaa jonnekin ja löytyvät sitten murhattuna. Litvinenko lienee tunnetuin tapaus näistä.Miettikää hieman @ 17.10.2013 13:03:21


Mielestäni pitäisi. Esimerkkinä tämä ydinpaljastaja Arto Lauri yms., jotka levittävät liikesalaisuuksia ydinteollisuudesta. Miksi ei saisi toteuttaa kohdennettua tappamista? Jos uhkana on kansallinen turvallisuus. Olen lukenut aika paljonkin kyseisen hepun kirjoituksia ja suurin osa niistä on ikävä kyllä totta, mutta sen takia on onneksi olemassa kohdennettu tappaminen. Kansallinen turvallisuus on kuitenkin tärkeämpi kuin se, että joku levittää salaisuuksia, JOISTA OLLAAN SOVITTU ETTEI KERROTA KENELLEKÄÄN.

Riikka Söyring @ 17.10.2013 12:58:45


Jaajaa. Minusta tärkeää olisi keskustella siitä, pitäisikö tällaisia kohdennetun tappamisen ohjelmia hyväksyä ollenkaan, onko niistä hyötyä vai lisääkö tällainen valtioiden harjoittama terrorismi muiden terrorismia sen sijaan että torjuisi sitä. Onko sivistysvaltio sitä, että tapetaan ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä?Lucy Ferri @ 17.10.2013 12:53:28


Verkkomedian lyhenne VM= Venäjän media

höpö. hopö DDD-mies @ 17.10.2013 12:52:15


taidat olla ihan sekaisin ja trollaat täällä. Ehkäpä oletkin juuri itse se, joka ei salli tasapuolista kriittistä keskustelua.

:DDD @ 17.10.2013 12:40:57


"Sanoisin kuitenkin, että on naiivia ajatella Yhdysvaltain olevan ainoa valtio, jolla on tällainen kohdennetun tappamisen ohjelma."

Varo mitä sanot, Janus ei tykkää ihmisistä, jotka edes vihjaavat Venäjästä jotain negatiivista. Ryssämedia.

-----

http://ollihakala.blogspot.fi/2013/10/ydinvoiman-armoilla.html

http://ollihakala.blogspot.fi/2011/10/arto-lauri-faktaa-ydinvoimasta.html

.