Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 24. joulukuuta 2016

Näin kulutan aikaa... ei kun sähköä ja rahaa Jouluna 2016


Facebook, Mark Zuckerberg! Vaikka olen aidon juutalaisuuden, Israelin aito ystävä, vainoat minua, "naamakirjallasi"...


Banneja on ollut ennenkin ja tämä mielivaltainen hyvin yleinen bannaus jo rajoittaa Finlandian ja minun sananvapautta, sekä häiritsee voimakkaasti vaalityötäni ehdokkaana kuntavaaleissa 2017!

1. Mark Zuckerberg, olen kaikkeni tehnyt, tuonut teille sen esille, koneeni on puhdas, tarkistettu, sekä blogini https://ollihakala.blogspot.fi/ ei todellakaan ole vaarallinen, vaikka miljoona väärin suvaitsevaa niin väittäisi ja tekisi ns. tämän henkisiä valituksia. Mutta facebookilta ei saa edes vastauksia, banneja vaan, joten toivottavasti tämä saavuttaa teidät. Noin 90 prosenttia, 5.000.000 Suomen kansasta on tyrmistyneenä monesta kulttuuri marksismin / mm. 33 asteen loosi masonien paljastetuista saatanallisista salaisista suunnitelmista tavallista kansaa kohtaan. Esivalta ja tietty eliitti Suomessakin vuosikymmenien ajan on kaiken moraalin alasajoon syylliset ahneuksissaan, sodoman synnissään, köyhät, kurjat hyljäten. Kansa tähän ei ole alkuunkaan syypäänä, lume demokratia, valhe politiikka kera korruption ja okkultismin on telluksen tuhonnut.


2. Mark Zuckerberg, hengellinen puoli asiassa. Olen ylpeä yhteisestä juutalais/kristillisestä Jumalasta, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Sekä olen onnellinen uudesta testamentista, sovituksesta ja lunastuksesta ns. lain kirouksesta. Rakastan Israelia, ja aitoja juutalaisia, kuten aitoja kristittyjäkin kuten jo blogin alkusivulla ja muualla ilmenee. Mutta valheellisuutta, perinnäissääntöjä, maailman alkeisvoimia ja etenkin okkultismia kaikissa muodoissa suorastaan vihaan.

Mark Zuckerberg, ymmärrän historiaa, uskontojen historiaa, juutalaisuuden historiaa, sekä kirjoituksia ja eskatologiaa, politiikkaa enemmän kuin keskiverto telluksen kansalainen. Suomellakin todennäköisemmin koittaa kovat ajat, monien saatanallisten agendojen johdosta, joita vuosikymmeniä on salassa rakenneltu, mutta Finlandialla on todennäköisemmin on vielä tehtäväkin aidon totuuden esille tuonnissa, jota teidän luomuksenne facebook on alkanut estämään...

Toivon elämäänne Mark kaikkea hyvää, ja silmät nähdä lisää kirjoituksia, sekä myös minun tilanteeni banneissa...

(Voinhan senkin kertoa Mark tänä päivänä, että minulta "he" ovat jo miltei kaiken riistäneet, kuten 40 prosentilta 2,2 miljoonalta Suomalaiselta 20-30 vuodessa.)Jesaja:
53:1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
53:2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
53:6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
53:8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
53:9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
53:10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
53:11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
53:12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.
Johanneksen evankeliumi:
14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.Roomalaiskirje:
1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Mark, olet rakas Jeshualle. (Jeesus)

Shalom!


24.12.2016 Finlandiassa

-Satakunnan Olli-  Deus Protector Noster, Pori, Finlandia / Suomi
 

https://ollihakala.blogspot.fi/----------------------
Facebook, Mark Zuckerberg! I'm the real Judaism, Israel, a genuine friend, are you persecuting me, "Face your book" ...


Bans have been in the past, and this arbitrary ban a very common already restrict Finlandia and my freedom of expression, as well as my work interferes with a strong electoral candidate in municipal elections in 2017!1.
Mark Zuckerberg, everything I've done, you brought it up, my computer is clean, revised, as well as my blog https://ollihakala.blogspot.fi/ is really not dangerous, even if not a million tolerant to argue, and would make the so-called. this mental complaints. But Facebook is not allowed to even answer, but bans, so I hope this reaches you. About 90 per cent of the Finnish population is 5,000,000 dismay of many a culture in marxism / mm. 33 degrees lodge masonien that are detected Satanic secret plans usual people. The magistrate and a certain elite in Finland for decades has been the downfall of all morality, greed makes the guilty, sin of Sodom, the poor, the wretched denying. The people this is not at all guilty, sham democracy, policy lies with corruption, and occult Tellus is destroyed.

 2. Mark Zuckerberg, the spiritual side of the case. I am proud of the common Judeo / Christian God of Abraham, Isaac, and Jacob, God. As well as I'm happy in the New Testament, atonement, and redemption of the so-called. curse of the law. I love Israel, and genuine Jews, as true Christians, such as in the beginning of the blog page and occurs elsewhere. But falsehood, tradition, elements of the world, and especially in all forms of the occult downright hate.

 

Mark Zuckerberg, I understand the history, the history of religions, history of Judaism, as well as writings and eschatology, politics more than the average Tellus citizen. Finland, too, more likely to try hard times, many of the satanic agendas, which for decades has been constructed in it in secret, but is more likely to Finlandia remains to be achieved across and imports of genuine truth, which is your creation with Facebook has begun to prevent the ...


I hope your life by Mark all the best, and eyes to see more of the scriptures, as well as in my situation ban...(I guess even tell Mark this day, that from me "they" are already deprived of almost every type, such as 40 per cent of 2.2 million Finns in 20-30 years.)
Isaiah:53: 1 Who has believed our report and to whom is the arm of the Lord been revealed?53: 2 For he grew up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. It was not his form nor comeliness; we saw him, but he had no form that we should desire him.53: 3 He was despised and rejected, a man of pain and illness on, it were our faces from him, despised, and we did not find.53: 4 Surely our diseases he bore, our pains, he laid it upon. We liked him stricken, smitten of God and afflicted,53: 5 But he was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The punishment was upon Him for our peace, and by his wounds we are healed.53: 6 We walked all the way like sheep, each of us has turned to his own way. But the Lord laid on him the iniquity of us all.53: 7 He was oppressed, and he was afflicted opened not his mouth; as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth.53: 8 prison and from judgment he was taken away: and who shall declare his generation thought it? For he was cut out of the land of the living; my people transgression faced punishment for him.53: 9 He was assigned a grave with the wicked; and with the rich in his death, because he had not done injustice and deceit in his mouth.53:10 But the Lord was pleased to bruise him, hitting him in the illness. If thou didst set his soul an offering for sin, he must see his seed, live long, and the will of the Lord shall prosper in his hand.53:11 travail of his soul He shall see it and shall be satisfied. by his knowledge shall my righteous servant justify many; bear their iniquities.53:12 Therefore will I divide him a portion with the great, and with the strong He shall divide the spoil; because he poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors, He bore the sin of many, and he prayed for the transgressors.
The Gospel of John:
14: 6 Jesus said to him: "I am the way and the truth and the life: no man cometh unto the Father, but by me.Romans:
1:16 For I am not ashamed of the gospel; for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Mark, you love to Yeshua. (Jesus) 


Shalom!


12/24/2016 Finlandia


-Satakunnan Olli Deus Protector Noster, Pori, Finland, Finlandia / Finland


https://ollihakala.blogspot.fi/


perjantai 23. joulukuuta 2016

15 v jo nettierämaassa työtä Suomen ja Porin eteen 2


 
Todellakin Porilaista tietyn eliitin tyyliä jo vuosikymmeniä ja 2016 ja jatkuu 2017 --> sensuuria ja mädätystä...

15 v jo nettierämaassa työtä Suomen ja Porin eteen...
http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/2016/02/20/loysin-n-15-vuotta-vanhan-helmen/

Jari Lehti, joka oli tpk:lla töissä Porin kaupungilla ja voitti oikeudessa laittoman irtisanomisen mennen tullen, mutta on pian 12 vuotta kärsinyt tilanteesta sen jälkeen...
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14638284/yhdestoista-joulu

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/loppuvuoden-2016-lukemisiksi-mita.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/11/joulu-vastine-2016-winnovalle-tehan.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2013/12/musta-lista-nro-2-ja-3-porin-kaupunki.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2012/06/porin-tilanne-kuvina.html


https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/tassa-ns-lihallinen-huumori.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

.

Tutkittavaksi ennustus 2017...
Kommenttia:

Sen verran on Suomenkin tietty loosi eliitti kusettanut/riistänyt Suomen kansaa, 40 prosenttia 20-30 vuodessa, minuakin, että ajattelin laittaa pyynnöstä Harrin uuden vuoden ennustuksen blogiini tutkittavaksi. Tälläistä "joulu mieltä" pystyy sentään vielä tekemään, koska se ei maksa mitään.

-Satakunnan Olli- Deus Protector Noster, Pori

tiistai 20. joulukuuta 2016

Joulumieltä vai?! "Voihan hevosen perse vaan; sanon n. 40 prosentin, 2,2 miljoonan Suomalaisen puolesta..."
Pakolliset laskut maksettu pääosin, yksi pieni lasku jäi maksamatta vielä, Porin kaupungin ns. ekomaksu 24,50 ja hammaslääkärimaksu 59,- euroa. Latiakaan ei siis jäänyt ns. hyvää mieltä tuottaviin lahjoihin, laina auton starttikin korjaamatta (autotonkin siis 34 vuoden ajamisen jälkeen.) ja diakoniasta saatu tuki jo... Yhtä helvettiä tämä on minullakin (taloudellisesti, ei muuten), sekä 40 prosentilla, 2,2 miljoonalla Suomalaisilla jo! Ruokaa, lämpöä, vaatteita ja katto pään päällä sentään minulla vielä on, ja siitä olen kiitollinen Taivaan Isälle. Mutta tällä 33 asteen loosi mädätyksellä ja 21 agenda invaasiolla ensi joulu on katastrofi jo monelle kanta Suomalaiselle, varmasti ennenpääkin! Helvettiin saisi joutaa koko joulukuu jo!

Pitäisi Kristusta muistaen, eli kirjoituksia tulisi vuoden jokaisena päivänä esivallan jne. noudattaa!

Täällä Suomessa on aidot arvot ovat pääosin hukattu ja liberaali kulttuuri marksismi on mädättänyt esivallan, kirkon, pääosin kaiken ja väärin suvaitsevaiset pyrkivät väärin auttaessaan, todellisuudessa auttamaan Suomen tuhoon, liberaali humanismissaan, kirjoitukset unohtaessaan ja epäjumalat suvaitessaan... Oma kansa on unohdettu totaalisesti, ruokajonoihin, asunnottomiksi ja mm. jari tervo okkultisti loosi eliitin, vale/valtamedian  äänetorvena haukkuu oman kansan roskiksi jne; vaikka kaikki johtuu eliitin omasta ahneudesta, varsinkin viime 20-30 vuotena ja jopa 40 miljardin veronkierrosta vuosittain "agressiivisella verosuunnitelulla" paratiisi saarien kautta... Kyllä ahne osaa olla itsekäs!!!


-Satakunnan Olli- Deus Protector Noster
Porin Muutoksen pj, ilman puoluetukia, ilman juuri mitään...


"Rikkaat rikastuu ja köyhät menee kyykympään..."
"Kiitos Sipilä/Niinistö&Mäkinen?!21"  ("face järjestys numerointia...")

Kiitos jouluateriastanne, myös muistamisesta joulujuhlissanne Winnova! Johtoryhmä toimii kuten kunnon globalistit konsanaan alaisiaan kohtaan; turpaan vaan ja onnea, tärkeintä on, että ME ahneet saamme suuret palkkamme, salaisine tulospalkkioineen etc. vaikka vääryyden kautta! ("Tauti, mikä on Porissa varsinkin pitkään sikinnyt, totuttu ns. tapa toimia! Poliittinen- ja okkultistinen mädätys.") https://ollihakala.blogspot.fi/2016/11/joulu-vastine-2016-winnovalle-tehan.html

Vielä kerkiää tutustumaan ja Hyvää "ei mitään" Sinulle ja Onnellista Mitä Vuotta...?!
https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/loppuvuoden-2016-lukemisiksi-mita.html

Mitä Kristukseen Nasaretilaiseen tulee, Häntä tulee muistaa ilosanomineen syntiselle ihmiselle vuoden jokaisena päivänä! https://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

Aikun seuraava sopii hyvin myös Suomen noin 100 kpl 33 asteen loosilaisia kohtaan ja yli 7500 saatanalliselle mason marionetille... Johanneksen evankeliumi:
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
3:21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."


Saulus Tarsolaisen "testamenttia" jälkipolville 2000 vuoden takaa! Jumala valitsi hänet pakanain apostoliksi, Paavaliksi... Mies joka muuttui, ennen tapatti aidon totuuden puhujia!Roomalaiskirje:
1:1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
1:2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
1:3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
1:5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
1:6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
1:8 Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.
1:9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
1:10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne.
1:11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte,
1:12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.
1:13 Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka.
1:14 Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa;
1:15 omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.
1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta."
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

------------------

Ps. nauttikaa nyt "rahoistannekin" te, jotka olette kansalta pääosin riistäneet, monin, monin eri keinoin ja agendoin... Se "ilo" ei kestä enään pitkään eskatologisesti. "Palkkanne" lähestyy, mutta minä en ole tuomarinne, kerron vain kirjoitusten ja Jumalan mielenmukaisia asiota, mitä tuleman pitää ja keskityn myös ilosanoman kertomiseen. Eli alkaa olemaan korkea aika miettiä, mihin elämässäsi oikeasti luotat ja uskot.


https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/ra-saatana-pitaa-huolen-etta-kaikesta.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/tassa-ns-lihallinen-huumori.html
 

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/hymyn-listat-free-pride-masoneista.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/ordo-chaos-globaalisesti-mm-islam-ja.html


.

sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Jaahas, täällä ollaan (facen Enskassa ;) ) taas, en tiedä kuinka pitkään ja syynkin tiedätte kyllä! Tekstejä katoaa...

TEHDÄÄMPÄ TESTI!

ALUSTUS, RAKASTAN AITOJA JUUTALAISIA JA RAKASTAN AITOJA KRISTITTYJÄ, ENKÄ PAKANOILLEKAAN JA MUUKALAISILLE PAHA OLE, MUTTA EPÄ JUMALAN PALVONTAA EN VOI SIETÄÄ, ENKÄ RAJOJEMME SISÄLLE PÄÄSTÄISI, SEKÄ ALLAHILLA EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ HISTORIALLISEN JUUTALAISTEN JA KRISTITTYJEN AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JUMALAN KANSSA!
https://ollihakala.blogspot.fi/2016/11/porin-teljan-kirkkoherra-kaisa-oletko.html

TUTKITTAVAKSI SEURAAVA OSIO JA TESTI ALKAA...

ONKO NIIN, ETTÄ VÄÄRÄ JUUTALAISUUS (KASAARI ETC.), VÄÄRÄN KRISTILLISYYDEN TUELLA (PORTTO KIRKKO EKUMENIOINEEN) GLOBAALISTI, ELI OKKULTISMI, FARISEALAINEN JUDAISMI, KABBALA, TALMUD, MM. 33 ASTEEN LOOSI NOITUUS, (PERINNÄISSÄÄNNÖT, MAAILMAN ALKEISVOIMINEEEN JNE.) GLOBALISMI, KAIKKINE MAAILMAN HISTORIAN KORVIKE EPÄ JUMALINEEN, LOHKOINEEN JA LAHKOINEEN...

SUOSIVAT SIIS NYT SAATANALLISTA AGENDA 21.STÄ, KUTEN SUOMESSAKIN TAPAHTUU ESIVALLASSA JA KIRKOSSA, VARSINKIN VIIME 20-30 VUODEN AIKANA, MÄDÄTTÄEN KAIKEN AIDON KULTTUURI MARKSISMILLA, ETTÄ NS. YLEMPI EM. KANSA VOISI PETOKSELLA HALLITA KAIKKIA MAAILMAN KANSOJA, SEKÄ ISLAMIN KUU EPÄJUMALA SHARIAN LEVIÄMINEN SOPII TÄHÄN AGENDAAN LOISTAVASTI, SEKÄ VIHA MAGNEETTI MEDIAAN JA VAIHTOEHTOMEDIOIHIN SELITTYISI MAAILMAN TIETYN SAATANALLISEN HARVAINVALLAN, MM. RIKKAIDEN RAHA VALLAN LOOSI ELIITIN PANIKOIMISELLA, KUTEN SUOMESSAKIN NYT TAPAHTUU?

1000-VUOTISESSA RAUHAN VALTAKUNNASSA EM. "TYYLISTÄ" KYLLÄ TAPAHTUU, MUTTA ERI "HENGESSÄ".

KOEN VOIMAKKAASTI OLEVAMME TÄSSÄ HETKESSÄ ILMESTYS KIRJAN MUKAAN:

2:9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas - ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.

VARSINKIN TÄMÄ KOHTA PUHUTTELEE, LAITTAA "TUTKISKELEMAAN JA NÄKEMÄÄN" KOKONAISUUTTA, MIKÄ SUOMEAKIN NYT RIIVAA SEKULAARISSA (SAASTAISEN PLUTONIUM TALOUDENKIN SALLIEN!) JA HENGELLISELLÄ SEKTORILLA, KAIKKIALLA!

3:8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
3:9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
3:10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
3:11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

JOUDUNKO KENTIES NYT SYYTTEESEEN JA VANKILAAN HER;ra SUOMEN KORKEIMMAN OIKEUDEN raa...?! (JOS OLET KENTIES ESTEELLINEN AITOA OIKEUTTA JAKAMAAN LOOSI "HARRASTUKSEN" TAKIA!) TEUVO HAKKARAISEN KANSSA SAMAAN SELLIIN TOIVON SITTEN JOS...

-SATAKUNNAN OLLI- DEUS PROTECTOR NOSTER, VILPITTÖMÄSTI AITOA TOTUUTTA ETSIEN, JA SAATANAN VALHEITA ESILLE TUODEN JO VUODESTA 2001 ALKAEN, JA RAKASTA SYNNYINMAATANI PELASTAEN JA PUOLUSTAEN, VAJAVAISENA, MUTTA ARMOSTA KILVOITELLEN VANHURSKAASTI KIRJOITUSTEN MUKAISESTI, TAKKIANI KÄÄNTÄMÄTTÄ... https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/ra-saatana-pitaa-huolen-etta-kaikesta.html.

perjantai 16. joulukuuta 2016

Tässä ns. "lihallinen huumori" parhaimmillaan! Free Pride Masonisti hyökkää itseään vastaan, 33 asteen loosi (saatanallista globalismia) agendaa vastaan loistavasti...


 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HChMdbnUXQ0&t=46s


1.Johanneksen kirje:

2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

"Mädätys on jo niin pitkällä Suomessa, mm. mason soluttautumisen kautta, että suurimmat hyökkäykset aitoa totuutta vastaan tuleekin jo kirkon ja seurakuntien sisältä! Toki myös mädätetyn esivallan kautta!"

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/ra-saatana-pitaa-huolen-etta-kaikesta.html.

torstai 15. joulukuuta 2016

Kyllä merimieskirkon hallitus on "pimeässä" jo! "Kauniisiin" sanoihin verhottuna täydellinen, (mm. 33 asteen loosi globalismin agendojen) saatanallinen, irvokas petos...

http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/465509-merimieskirkko-linjasi-homo-ja-lesboparit-tervetuloa
"Suomen Merimieskirkko on linjannut kantansa samaa sukupuolta olevien vihittyjen parien osalta. Samaa sukupuolta olevat vihityt parit ovat tervetulleita viettämään hääjuhlaa merimieskirkoille. Ihminen on tervetullut Merimieskirkolle riippumatta hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan, ihonväristään tai uskonnostaan, kertoo yhdistys tiedotteessaan.

Merimieskirkon hallitus vetoaa kirkolliskokoukseen, että se ottaa myönteisen kannan samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen ja avioliton siunaamiseen mahdollisimman pian 1.3.2017 jälkeen.

Merimieskirkon perusarvo on yhdistyksen lähettämän tiedotteen mukaan vieraanvaraisuus, joka tarkoittaa ihmisen hyväksymistä ja kunnioittamista kokonaisvaltaisesti.
– Kirkollisessa vihkimisessä ja avioliiton siunaamisessa pariskunnat, riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, viettävät elämänsä tärkeimpiä hetkiä. He ovat tilanteessa pyytämässä siunausta yhteiselle elämälleen. Vieraanvaraisuuden periaatteen mukaisesti Merimieskirkko pitää tärkeänä, että ihmisen kunnioittaminen ja hyväksyminen kokonaisvaltaisesti voisi toteutua myös kirkollisessa vihkimisessä ja avioliiton siunaamisessa, tiedotteessa todetaan.

Merimieskirkolla on yhteistyösopimus kirkkohallituksen kanssa kirkon ulkosuomalaistyön hoitamisesta Brittein saarilla, Benelux-maissa sekä Pohjois-Saksassa. Ulkosuomalaistyössä Merimieskirkko toimii myös Ateenassa sekä tekee matkapappityötä Kauko-Aasiassa ja Varsovassa. Sopimuksen mukaisesti Merimieskirkko noudattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä ja avioliiton siunaamisessa kirkossa vallitsevaa käytäntöä."


--------------------

Kommenttia: Jos ei Pyhässä Hengessä, tutkiskele ja näe, eroittaa pahaa ja hyvää toisistaan, se on lopun alkua, tai pikemmin Suomessa, Suomen olemassa olon loppumetrejä jo!

Matteuksen evankeliumi:

6:23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!


Roomalaiskirje:

1:1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
1:2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
1:3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
1:5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
1:6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
1:7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
1:8 Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.
1:9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
1:10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne.
1:11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte,
1:12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.
1:13 Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka.
1:14 Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa;
1:15 omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.
1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta."
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
Lisää maamme Suomenkin, mädätyksestä saatanan, mm. 33 asteen loosien... https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/ra-saatana-pitaa-huolen-etta-kaikesta.html

Ps. Ettei tule väärinkäsityksiä! Minä en ole heidänkään tuomarinsa, se virka on Jumalan yksin, mutta tuon esille mitä/mikä on Jumalan mielenmukainen ajatus asiasta, kuten Paavalinkin teksti on, Pyhässä Hengessä kirjoitettuna! Suurta pitkämielisyyttä Jumalalla on agapee rakkaudessa, että Hän vielä odottaa, jospa joitakin vielä pelastuisi saatanan petokselta...

Muista, ihmisen on valinnan vapaus... Miten valitset? Eskatologian ja historian tuntevana, sanoisin, että kello on jo "sekunnin kymmenesosan vaille kaksitoista" enään...

.

keskiviikko 14. joulukuuta 2016

Ra, saatana pitää huolen, että kaikesta on irvokas saatanallinen kopio. Pyhässä Hengessä voi vain tutkia ja erottaa, mikä on aitoa, mikä ei, aivan kaikesta, politiikasta alkaen, viitaten Suomen tulevaisuuteen...
1.Korinttolaiskirje:
2:14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
2:15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Pyydän, (ystäväni) kuuntele asia, olennainen, älä takerru puhujaan/ihmiseen... 

https://www.youtube.com/watch?v=U2igaGqK4Fc

-------------------------------------
  

https://www.google.fi/search?q=ra&biw=1920&bih=969&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie6YGZsfPQAhWDCSwKHVImBtEQ_AUIBigB
Kas, kas... Enteileekö suuri koko, tietyn 33 asteen loosi eliitin ja heidän apulais "kettujen" organisoima uhrilampaiden, "jari tervon roskien" sijoittamista molokin pohjattomaan kitaan historiallisestikin  (jatkumona) ajateltuna?!


----------------------


Rovasti Eero Kavastoa 14.12.2016 viimeisinä "seurakunta" vuosien aikana...

JOULUEVANKELIUMI 1776 & BERLIINIX - SEE ENGLISH
Osa vuoden 2012 joulukirjeestä:
Alla on Joulun "Evangeliumi Pyhän Lucan mukaan" vuoden 1776 Bibliasta. Raamattu on TURUSA Prändätty Kuning. Acad. Kirjan Präntäjäldä JOHAN CHRISTOFFER FRENCKELLtldä Anno 1776. Isäni osti minulle kirjan pidettyäni ensimmäisen saarnani teologian ylioppilaana Noormarkun kirkossa.

Jouluevankeliumi on perheessämme aina luettu tästä Bibliasta ja jo monta vuotta siitä on luettu myös oman kirkkomme Jouluevankeliumi Kullaalla. Vanhan testamentin teksti on luettu vuoden 1933 käännöksen mukaan ja epistolateksti uusimman 1992 käännöksen mukaisesti, joten kirkkovieraat ovat voineet kuunnella myös kielen kehittymistä jopa vuosisatojen takaa. Tästä voi jokainen halutessaan poimia saman tekstin luettavaksi myös omissa yhteyksissään.
Lisäksi mukana on erään berliiniläisen evankelisen papin käännös nuorten slangiksi. 
Mitä muuten tulee asioihin, olette suurin piirtein kaikki kärryillä missä mennään ( ja loput voivat lukea erinäisistä linkeistä lisää). joten näin joulun kunniaksi toivotammekin itsekullekin säädylle Rauhaisaa Joulua ja vielä parempaa Uutta Vuotta!
Marjatta ja Eero

----------------------

 
Pyhän Lucan Ewangeliumi
( Luukas 2:1-20 Jouluevankeliumi  1776 Biblian mukaan )
2. Luku
1. Mutta niinä päiwinä tapahtui, että käsky käwi ulos Keisarilda Augustuxelda, että kaikki maailma piti werollisexi laskettaman.
2. Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen, joka tapahtui silloin koska Kyrenius oli Maanherra Syriasa.
3. Ja kukin meni Kaupungihinsa andamaan itsiänsä arwatta.
4. Niin myös Joseph Galileasta Nazaretin Kaupungista meni ylös Judeaan, Dawidin Kaupungiin, joka kuzutan Betlehem, (sillä hän oli Dawidin huonesta ja sugusta)
5. Andamaan itsiänsä arwatta, Marian hänen kihlatun  emändänsä kansa, joka raskas on.
6. Niin tapahtui heidän siellä ollessansa, että hänen synnyttämisensä päiwät tulit täytetyxi.
7. Ja hän synnytti Pojan hänen esikoisensa, ja kapaloisi hänen, ja pani seimeen, ettei heille ollut siaa majasa.
8. Ja paimenet walwoit siinä paikkakunnasa, ja wartioizit yöllä heidän laumaansa.
9. Ja kazo, HERran Engeli seisoi heidän tykönänsä, ja HERran kirkkaus ympäri walaisi heitä: ja he suuresti peljästyit.
10. Ja Engeli sanoi heille: älkät peljätkö: sillä kazo, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka tulewa on kaikelle Kansalle.
11. Teille on tänäpänä syntynyt Wapahtaja, joka on Christus HERra, Dawidin Kaupungisa.
12. Ja tämä on teille merkixi: te löydätte lapsen kapaloittuna, makawan seimesä.
13. Ja kohta oli Engelin kansa suuri taiwallisen sotawäen joukko, jotka kiitit Jumalata, ja sanoit:
14. Kunnia olkon Jumalalle korkiudesa, ja maasa rauha, ja ihmisille hywä tahto!
15. Ja tapahtui että Engelit menit heidän tyköänsä Taiwaseen, niin ne paimenet puhuit keskenänsä: käykämme Betlehemiin, ja kazokamme sitä kuin tapahtunut on, jonga HERra meille ilmoitti.
16. Ja he tulit kiiruhtain, ja löysit Marian, ja Josephin, niin myös lapsen, joka makais seimesä.
17. Koska he tämän nähnet olit, julistit he sen sanoman, kuin heille tästä lapsesta sanottu oli.
18. Ja kaikki jotka sen kuulit, ihmettelit niitä kuin heille Paimenilda sanottu oli.
19. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen sydämesänsä.
20. Ja paimenet net palaisit, ylistäin ja kunnioittain Jumalata, kaikista kuin he kuullet ja nähnet olit, niinkuin heille sanottu oli.
x x x
Olen liimannut Raamattuni takakannen sisäsivulle Jouluvankeliumin Berliin nuorisoslangiksi, jonka Helsingin Sanomat julkaisi 22.12.1984. -Tässä mukailtuna: 
"Ja just sillo sattu et keisari Aukustus määräs semmose lain et koko jengi oli pantava maksamaa veroo. Tää oli eka kerta kun tällaist sattu ja se sattu sillon kun Kyrenius hääräs Syyrian seeffinä. 
 Mikäs siinä sitte tuumas Jooseppiki, yks normaalimeikäläne ja läks painaa Kalileasta Peetlehemii, se oli nääs siält kotosi. Ja tiätty, sil oli se mimmi mukana, yks Maria, joka oli kyl paksuna. 
Ja eiks se just sillo ruvennu synnyttään kesken kaike. Ja Maria vääns sen yhes tallis, ku niit ei otettu mihinkää hotellii. Mut sitte tapahtu vähä outo juttu. Sii lähel sitä tallii oli paimenii yäl duunis. 
Ja yhtäkkii tuli semmone karsee valo, joku ufo tai sellane ja jätkii rupes pelottaan. Ja se sano et ottakaa iisist vaan, tää on oikeestaa ihan kiva juttu. Tos tallis synty tänäpä yks kersa, jota ne sanoo Kristukseks ja siit tulee viäl hilpee juttu koko jengil. 
Menkää tsiigaan toho tallii, siäl se on kapalois käärittyn."
SUMMARY
This is a part of the 2012 Christmas letter, still valid. In addition at the bottom in Finnish, a Xmas Gospel in Berlin street slang.
With the Christmas Gospel of Saint Luke from the old Finnish Biblia dating back to the year 1776 we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! - The Bible was purchased by my father to honor my first sermon as a Theology student. Our family reads the Gospel always from this Bible with old-fashioned language and it serves the reading always at our Yule tide services in our church as well.
It´s been a busy year with some progress in my main fields of struggle, namely the Secret Lodges and some other areas as well. I never knew the power of Evil, the roaring of the beast to devour me, but the good Lord has safeguarded my path and will do likewise in the future, too.
It must be clear to all that the Devil cannot win. He is simply so much behind the total understanding of the powers of Heaven and he is so much less informed what´s going on that already that must cause him serious misgivings as to what God will do next.
All and all, this is an interesting zigzag and a puzzle - a true Discovery Voyage - far more amazing than anything anyone can ever imagine! And it is truly comforting to know God is with us on a daily basis, so we thank you for all your support and prayers all through this year and hope you will continue doing so in the year to come as well. A special thanks goes to CBN 700 Club members. Thousands of devoted Christians all over pray for Finland, for revival in this country and for the outpouring of the Holy Ghost. So keep on praying! Eero and Mai


http://www.kavasto.net/


---------------------------


-Satakunnan Olli- kommentoi mietiskellen, tutkiskellen ja nähden...?!

Onpas se vihta housu ovela, HERra... Oletkos miettinyt Eero koskaan? Auringon pyörä... Ra, Katolilaisen kirkon, kristinuskon ja epäjumalan palvonnan sekoitus... (Ekumenia, maailman yksi yhdistyvä porttokirkko) Ra, on kaikkialla, 6000 vuotta, tubalkain, historian saatossa..  Egyptin, babylonian, nyttemmin free pride masonismissa etc. Finlandiankin todeeeella pitkässä historiassa... Ns. Joulupäivänä hjul, "auringon pyörän" päivänä mm. kyseltiin tietyn okkultisti eliitin toimesta historiassa; "onko kilttejä lapsia" ja vaihtelevasti perheistä esikoinen uhrattiin molokin kitaan elävältä... Kaikkea maailmassa on kaksi, hengellinen ja saatanan irvokas hirveä kopio.... Mm. Roomankin irstas "joulu", aurinkon pyörän, raan  juhliminen on jo 15 vuotta inhottanut, ja saatanalle toki sopii, että vain kerran vuodessa muistellaan Kristusta ja sekin 6000 vuotta vanhan saatanallisen hengen, mm. molokille (nimiä sadoittain lisää telluksella) ihmisuhraamisen päivänä, yhdestä niistä...Joulusta: https://ollihakala.blogspot.fi/2014/11/katolilainen-kirkko-luonut-islamin-ja.html (paremminkin saatana, läpi maailman historian, kopioiden ja vääristäen kaiken Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, Kristuksen Jeesuksen Nasaretilaisen mielen mukaisen ilmoituksen, tahdon jne. Kristusta tulisi juhlia, muistaa vuoden jokaisena päivänä, esivallassa, kirkossa etc.!)


Maailman mädättäjät, Suomenkin... https://ollihakala.blogspot.fi/2016/12/hymyn-listat-free-pride-masoneista.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/09/salainen-paikallisloosien-rituaali.html
https://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/10/martin-lutherin-95sta-teesista.html


Tutkiskele: https://www.youtube.com/channel/UCzlXOe4aOPmcxW7DnCuWC2A/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd


https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/loppuvuoden-2016-lukemisiksi-mita.html

Kuuntele edes joulukuun ajan 2016 kotona, autossa jne. http://patmos.studio24.fi/

Jos olet laiska lukemaan kirjoituksia, kuuntele edes... https://ollihakala.blogspot.fi/2016/05/nyt-alkaa-olemaan-viimeiset-ajat-suomi.htmlhttps://ollihakala.blogspot.fi/2016/04/vaikeimpia-asioita-ymmartaa-oikein.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/soros-tutki-jo-itse-suomessakin-on-jo.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/on-rukouksen-aika-suomen-puolesta.html

https://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/ordo-chaos-globaalisesti-mm-islam-ja.html

Ja satoja muita blogi aloituksia!

Ps. Kiitos Winnova...! (2008-2014) https://ollihakala.blogspot.fi/2016/11/joulu-vastine-2016-winnovalle-tehan.html
perjantai 9. joulukuuta 2016

Suomi on sairas, sairas maa jo... Katso kuvan teksti!


99 vuotta, mutta...Suomi on sairas, sairas maa jo... Katso kuva! Nettiin palkatuista disinformaatikoista, sensuroijista, parjaajista etc. huolimatta, Arto Lauri on tuonut todella tärkeää tietoa esille  ihmiskunnalle erittäin vaarallisesta plutonium taloudesta (Robert Jungk: Ydinvoiman armoilla) Suomessa. https://ollihakala.blogspot.fi/2011/10/arto-lauri-faktaa-ydinvoimasta.html
(Eniten luettu blogini.)


Muutakin sairasta toki löytyy Suomesta yllinkyllin... https://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/suomen-tuho-noin-vuodessa-ordo-chaos.html

maanantai 5. joulukuuta 2016

Tee kysymys 6.12.2016 itsenäisyyden 100 vuotisjuhlavuoden kunniaksi valtakunnansyyttäjälle, kuten Petri Kaivanto, minäkin tein näin julkisesti...Tutkittavaksi itsenäisyyspäivän, 100 vuotisjuhlavuoden kunniaksi. http://kaivanto.blogspot.fi/2016/12/kirje-valtakunnansyyttajalle.html

"Arvoisa valtakunnansyyttäjä, sananvapaustilanteen heikennyttyä huolestuttavasti viime vuosina mm. epäonnistuneen ja epäselvän lainsäädännön sekä tulkintani mukaan poliittisten tuomioiden vuoksi, pyydän nyt selvittämään, olenko tähän mennessä syyllistynyt johonkin laittomaan. Teen sen mukaan johtopäätökseni ja toimintasuunnitelmani, miten ja missä jatkan elämääni."

Samoin minä teen kysymyksen itsestäni valtakunnan syyttäjälle kuten Petri Kaivanto... Minun "CV:ni" on myös hyvin laaja facebookissa ja blogeissa https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/loppuvuoden-2016-lukemisiksi-mita.html Tee sinäkin kysymys valtakunnan syyttäjälle, joka toiminut olet aitojen arvojen puolesta, joka kunnioitat Suomea sellaisena kuin se oli vielä mm. 20-30 vuotta sitten... JAKOON!"

Ps. Olen 99,9% tehnyt kaiken mitä
uusköyhällistöön riistetty ihminen voi tehdä maamme Suomen eteen, mutta voit itse joulukuun ajan kuunnella radio Patmosta Stt:n uutisten kera, jospa se mm. esivaltamme silmiä aukaisisi. Suomi on tuhon partaalla valitettavasti. http://patmos.studio24.fi/