Sivun näyttöjä yhteensä

torstai 28. heinäkuuta 2016

SUOMEN KANSAN TUNTOJEN LOPULLINEN SENSUROINTIKO YRITYS KYSEESSÄ?
A) ON SELVÄÄ, ETTÄ VALTAMEDIOISSA JA VAIHTOEHTO MEDIOISSA ON KUMMASSAKIN VIRHEITÄ.

B) MUTTA ON MYÖS SELVÄÄ, ETTÄ SUOMEN KANSAN HUOLESTUNEITA TUNTOJA ON HUOMATTAVASTI ENEMMÄN VAIHTOEHTO MEDIOISSA KUIN VALTAMEDIOISSA.
http://mvlehti.net/2016/07/28/mv-lehtea-vastaan-on-jarjestetty-ennennakematon-poliittinen-noitavaino/

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001228923.html-Satakunnan Olli- ja vertaa itse...
Deus Protector Noster
http://ollihakala.blogspot.fi


--------------
Ps. Auki on jälleen...  http://mvlehti.net/2016/07/29/olkaa-hyvat-tassa-on-mv-lehti-kuka-veti-pidemman-korren/

Ampparit:
.perjantai 22. heinäkuuta 2016

TUE MUUTOSTA, SUOMENKIN POIKKEUKSELLISEN TILANTEEN TAKIA...

Tue pääsyämme uudelleen rekisteröidyksi puolueeksi!
Tulosta kannattajakortti alla olevan linkin kautta, täytä ja toimita osoitteeseen:
Muutos 2011 ry
PL 404
00101 Helsinki
Samassa kuoressa kulkee 7 kannattajakorttia, kakkospostissa postimaksulla 1,10e joten maksimoi hyöty ja kerää kortit myös kaveripiiriltäsi!
Muutos toimijoineen kiittää. :)

Tästä tukemaan:
https://zonercloud.fi/public.php?service=files&t=08c0f9320fb840e99d056fab82c143c8

Muistattehan ettei kannattajakortin täyttäminen velvoita yhtään mihinkään, eikä liitä jäseneksi Muutokseen. Kortin täyttäminen on ainoastaan "osoitus" siitä että haluaa Suomessa olevan muitakin kuin valtapuolueita.

Toki Muutos on mukana kuntavaaleissa vaikkei kannattajakorttimäärää ennen sitä täyteen saataisikaan. Helpompaahan tuo vaalityö silti on rekisteröidyn puolueen asemassa.

Joten, Muutos kiittää edelleen kaikkia korttien keräykseen osallistuneita. Vielä niitä silti tarvitaan, joten kannathan oman (ja mahdollisesti myös sukulaistesi, tuttaviesi ja työkavereidesi) korren kekoon. KIITOS! :)

-Satakunnan Olli-
En ole takkiani kääntänyt 2011 alkaen kertaakaan, vaikka se on maksanut minulle todella paljon, enkä käännä!
http://ollihakala.blogspot.fi/

tiistai 19. heinäkuuta 2016

Se on nyt kuulkaas semmonen juttu, että...Se on nyt kuulkaas semmonen juttu, että kymmeniä, satoja, ellei tuhansia pahoja asioita tekeillä, Suomessakin 33* asteen mahtisukujen globaalisen loosi mädätyksen (kera liberalismin) kautta… Wake up FINLAND now! Hyvin monissa asioissa Suomen kansa on 90%:sesti samaa mieltä! Itsenäisen Suomen tuhoavat monet agendat, okkultismi loosien, islam, väärä juutalaisuus ja kristillisyys etc. on kriminalisoitava pikimmiten!!! Pysyn arvokonservatismissa, historian faktoissa, josta takkiani en käännä, pääsenkö/joudunko sitten Teuvo Hakkaraisen kanssa samaan selliin/korkeimman (free mason?!) tuomarin eteen syyttömänä uhrina, jää nähtäväksi… :) Aidossa totuudessa pitää pysyä SUOMEN takia, sekin on tulossa näet muotiin pian taas eskatologisesti… ;) http://ollihakala.blogspot.fi/

maanantai 18. heinäkuuta 2016

Arto Jokisalo: 2000 miljoonaa euroaArto Jokisalo: 2000 miljoonaa euroa
Suomessa metsäyhtiöiden vuosittain 2000 miljoonan euron kantorahatulojen vaihto-omaisuussuoja esti metsänomistajien, metsätekijöiden ja -yrittäjien EU-oikeudet metsänhakkuissa ja –hoidoissa.
Suomalaisten vajaan 700 000 metsänomistajan ainoasta laillisesta oikeudensuojakeinosta on näyttö vuonna 2008 metsänomistaja Timo Kujalan julkis- ja yksityisoikeudellisten metsäorganisaatioiden liiketoiminnasta valmistuttama kantelu komissiolle. Kujalan toimeksiannosta lakitoimiston kokoama asiantuntijaryhmä, joka sisälsi EU -kilpailulainsäädännön professorin ja edistyksellisiä metsäalan professoreita, valtion entisiä virkamiehiä ja kilpailujuridiikan lakimies tekivät metsäorganisaatioiden liiketoiminnasta kansallisen syyteasiakirjan sijasta komissiolle EU-oikeuden rikkomuskantelun.
Kujalan kantelun ansiosta Suomessa vuoden 2014 alusta voimaan tulleissa laeissa 1090 ja1091/2013 lakkautettiin metsänhoitoyhdistyksien vuodesta 1950 metsänomistajilla maksattama lakisääteinen metsänhoitomaksu laittomana. Tämä todistaa sen, ettei Suomessa metsänomistajilla ollut kansallisen lainsäätäjän EU-oikeuden laittomuudesta oikeudensuojaa laillisesti perustetuissa oikeusistuimissa.
Miksi metsätaloudessa metsänomistaja Kujalan komissiolta vaatimaan EU-oikeuden vastaisen kansallisen laittomuuden lakkauttaminen ei johtanut 700 000 metsänomistajien vahingonkorvauksien hakemiseen valtiolta kansallisessa tuomioistuimessa?
Salattiinko metsänomistajilta laittomasta metsänhoitomaksusta vahinkoa kärsineen metsänomistajan oikeus vaatia ja saada täysi korvaus aiheutuneesta vahingosta, korvaus saamatta jääneestä voitosta sekä korot vahingon syntymisestä korvauksen maksamiseen asti?
Metsänomistaja Kujalan komissiolle EU-oikeuden rikkomiskantelusta johtuvista komission vaatimuksista laittomuuksien lakkauttamisesta piittaamatta metsänomistajien hallinnoimat julkis- ja yksityisoikeudelliset metsäorganisaatiot jatkoivat EU-oikeuden laiminlyöntiä. Näiden itsekriminointisuoja esti valmistamasta metsänomistajien käyttöön EU-asetuksen 995/2010 edellyttämää laillisten metsänhakkuiden due diligence-järjstelmää. Tämä olisi ollut täysi näyttä metsänomistajien valtiolta vaadittaville vahingonkorvauksille laittoman metsänhoitomaksusta ja metsäyhtiöiden laittoman puunhankinnan kartellista johtuvilla taloudellisille menetyksille.
Vuodelta 2015 metsänhoitoyhdistykset perivät vapaaehtoista jäsenmaksua metsänomistajilta ilman irtisanoutumista 534/1998 metsänhoitoyhdistyslain pakkojäsenyydestä. Suomessa metsäyhtiöt jatkoivat puutavaroiden hakkuuttamista markkinoille tietoisesti EU asetuksen 995/2010 vastaisesti jäsenvaltion ja metsänomistajien itsekriminointisuojan ja vilpittömän mielen piikkiin. Metsänomistajat ovat vastuussa ilman vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksytettyjä ammatinharjoittamisen oikeuksia olevilla teetettävissä kuluttajapalveluissa ja -tuotteissa maksavien asiakkaiden kuluttajasuojasta.
Puunkorjuumestarit ry:n EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistama laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä takaa CE-/FSC-/PEFC puutavaroissa ja –tuotteissa asiakkaiden kuluttajasuojan metsänomistajien FSC-/PEFC-tuotemerkintäoikeuksilla. Nämä edellyttävät metsänomistajien vaatimusta metsänhakkuussa ja –hoidossa käytettäväksi vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksytettyjä ammatinharjoittajia.
Metsänhoitoyhdistykset ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan, EU:n Perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 12 artiklan ja perustuslain 1999/731 13 § nojalla yleishyödyllisinä yhteisöinä harjoittaneet liiketoimintapetosta ilman jäsenistön vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksytyn ammatinharjoittamisen oikeudet omaavien työntekijä- tai yrittäjäpalvelujen saatavuutta.
Direktiivin 2005/36/EY muutoksella ammattipätevyysdirektiivistä 2013/55/EU tuli saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 18.1.2016 mennessä.
Metsänomistaja Kujalan lukuun toiminut lakitoimisto ja tämän kokoama asiantuntijaryhmä salasivat metsänomistajien EU-oikeuksien vastaiset omaisuuden hankinnat itse edunsaajina seuraavasti:
Suomalaisten metsätyöntekijöiden ja -yrittäjien muilla jäsenmailla vastavuoroisesti hyväksytettävät ammatinharjoittamisten oikeudet lopettavat metsäyhtiöiden 2000 miljoonan euron vaihto-omaisuusedut. Valtiota uhkaavilta EU-oikeuksien rikkomuskanteluista johtuvista kansallisista laittomuuksista lisäksi investoijien 2000 miljoonan euron vaihto-omaisuusetujen menetyksistä nostettavilta vahingonkorvauskanteilta vältytään TIPP-vapaakauppasopimuksella. Tämän rikkomisesta välimiesoikeuteen voidaan vaatia ilman laillista oikeudensuojaa olevat EU-oikeutta rikkovat suomalaiset työntekijät ja yrittäjät putsattaviksi omaisuuksistaan aina tarpeen vaatiessa.
Allekirjoittaneen komissiolle 21.06.2016 tekemästäni EU-oikeuksien rikkomuskantelusta Secretary of the Head of Unit toivoi 06.06.2016 tarkennusta, johon vastasin seuraavaa:
Ovatko suomalaiset ja ruotsalaiset metsätyöntekijät ja -yrittäjät ilman muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksytettyjä ammatinharjoittamisen oikeuksia näyttö EU-oikeuden rikkomuksesta?
Länsi-Saksassa allekirjoittaneelle suomalaisena metsätyöntekijänä oli Wittlichin ulkomaalaistoimiston päällikkö jo leimaamassa ruotsalaisen metsätyövoiman yrittäjäoikeuksia vuoden 1990 Viebtke ja Vivian -myrskyjen kaatamien puiden korjuuseen. Päällikön mukaan suomalainen ei kuulunut EFTA eikä EU jäsenmaiden kansalaisuuksien joukkoon vaan itä-euroopan kansalaisiin. Näiltä vaadittiin Saksassa seitsemän vuoden työssäoppimisesta viranomaisten hyväksyntä yrittäjäpalveluksien tarjoamiseksi.
Edelliseen perustuen EU:n virallisella ruotsinkielellä voidaan ruotsalaisilta ja suomenruotsalaisilta metsätyöntekijöiltä ja -yrittäjiltä todeta muilla jäsenmailla ja komissiolla vastavuoroisesti tunnustetut ammatinharjoittamisten oikeudet. Suomessa ruotsinkielisten metsätyöntekijöiden ja –yrittäjien EU-ammatinharjoittajaoikeuksien loukkaukset johtaisivat ruotsalaisten metsätyöntekijöiden ja -yrittäjien ammatinharjoittajaoikeuksien loukkauksiin. Myöskään ruotsalaiset eivät voi säätää ruotsinkielellä metsätyöntekijöidensä ja -yrittäjiensä EU-ammatinharjoittamisen oikeuksia loukkaavaa oikeusjärjestystä ja -käytäntöä loukkaamatta samalla suomenruotsalaisten EU-ammatinharjoittamisen oikeuksia.
Suomalaisilta ei ole ollut todennettavissa metsänhakkuussa ja -hoidossa vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksyttyjä ammatinharjoittamisen oikeuksia.

https://www.facebook.com/EettistenSaantojenValvontaRy/posts/690556391092401

http://www.etvk.fi/


.

tiistai 12. heinäkuuta 2016

Minne Menet Helluntaiherätys?


Kuulin joskus kymmeniä vuosia sitten harvinaisen keskustelun Eelimissä itse, jota en nuorena ymmärtänyt, mutta nykyään hyvinkin. "Kuka käski rakentaa tälläisen kalliin rakennuksen, että pitää 2-3 kolehtia etc. pyytää yhden tilaisuuden aikana..."

Noin 34 vuotta olen miettinyt Porin hengellisiäkin (kirkko + kaikki protestanttiset suunnat) asioita, ja yhä mietin, yhä isommalla kysymysmerkillä! Apostolisen alkuseurakunnan kaltaista ja "ehtookasteita" olen odottanut jo pitkään. Jotain aivan muuta olen nähnyt Porissa pääosin tähän asti "kulissien", traditioiden, hapatuksen, jopa hengellisen väkivallan takana... Totean vain jotain "pientä" myös nähneenä; opetelkaa jo pikku hiljaa "pesemään jalkoja", jopa minunkin tuominneet...

-Satakunnan Olli- 
Deus Protector Noster

(Virheitä tehneenä, vähäisin voimin kilvoitelleena, mutta aitoa totuutta etsien. Kunnia Jumalalle kaikesta, itsessäni, "lihassa" ei ole näet kerskattavaa. Pyydän tässä yhteydessä myös anteeksi, keille olen elämäni aikana vääryyttä tehnyt.)

----------------
torstai 7. heinäkuuta 2016

Uskomaton itäkeskus... Porissa Suomi Areenalla WAKE UP!Itäkeskus 6.7.2016 myös! Näkyykö Suomen hätätilanne TV 1,2,3,3,5,6,7,8,9,10 jne. + muu valtamedia?

Tässä Porin Suomi Areenalle (Pori jazz), pääosin kollektiivisille eliitin valehtelijoille hätähuutoa, miettimisen aihetta, tarvitsemme hätätila hallituksen!

Video: http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/2016/07/07/tassa-porin-suomi-areenalle-pori-jazz-paaosin-kollektiivisille-eliitin-valehtelijoille-hatahuutoa-miettimisen-aihetta-tarvitsemme-hatatila-hallituksen/

http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/2016/06/09/petostelijoiden-kollektiivinen-suomi-areena-lahestyy/

Kuninkaallinen TULILEIJONA sinappi
28.4.2010 kirjoitin...

ETSITÄÄN 1. RAHOITTAJAA(-JIA), 2. VALMISTAJAA JA 3. MARKKINOINTI KANAVAA... TUOTE ELI KUNINKAALLINEN TULILEIJONA SINAPPI ON VALMIS MYYNTIIN JA HYVÄKSI HAVAITTU YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA! TIEDÄTKÖ SINÄ TOSI MIEHIÄ TAI NAISIA 1, 2 JA 3 KOHTIEN AVUKSI?! LEVITÄ VIESTIÄ YMPÄRI SUOMI NEITOA! KIITOS SINULLE, EHKÄPÄ PIAN 30 VUOTINEN HAAVEENI TOTEUTUU!

Kommentti: Mutta, kun en kuulu loosiin/eliittiin, kaikki tälläinen em. todellakin vaikeutuu Suomen n. 40% uusköyhällistöllä...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=121367751213602&set=a.155765441107166.32455.100000211325318&type=3&theater

Ps. "Yrittänyttä ei laiteta..."

Tämä sanonta on vaivannut monen mieltä ja arkistostamme löytyivät seuraavat vastaukset:
"Kyseessähän on vanha sananlasku ja niin muodoin siinä ei suinkaan tarkoiteta, että yrittänyt henkilö laitettaisiin jonnekin mikäli hän ei olisi yrittänyt (sinänsä mahdotonta, sillä eihän hän olisi ’yrittänyt henkilö’, jos tuota yrittämistä ei olisi tapahtunut!).
Tässä yhteydessä ’laittaminen’ tarkoittaa samaa kuin ’moittiminen’. Siis käytännössä sananparsi merkitsee, että aina kannattaa yrittää."
Sanonnassa laittaminen tarkoittaa moittimista, soimaamista. Yrittänyttä ei siis moitita, aina kannattaa yrittää. Verbiä laittaa ei juuri enää käytetä tässä merkityksessä, joissakin sanonnoissa se vielä esiintyy:
"Laittamattomasti sanottu" = vastaansanomattomasti sanottu
”Ei niin hyvää, ettei laiteta, ei huonoa, ettei kiitetä”.

Lähde: Anneli Räikkälä: Panna ei ole pannassa. Kielikello 2/1992

keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

Kesälomalla Tallinnaan...?TODELLISUUTTA SUOMESSA SUOMALAISILLA JO HYVIN, HYVIN MONELLA...

Tallinnaan 4 aikuista ja 2 lasta (14 ja 16v) Porista... Apuja etsitään edulliseen vaihtoehtoon, 1 yö laivalla, 2 maissa? Kyseessä ihmisryhmä, jolla ei siis rikkaan mahdollisuuksia, mutta haluaisi kokea saman, pienemmällä rahalla, tai miten sen paremmin taitaisi sanotuksi...?! Ehkä 1-2 meistä joutuu jäämään kotiin käpristelemään rahan puutteen takiakin...

Aika masentavaa, mutta kirjoitimpa silti, tähän Suomessa on tultu! 1-2 miljoonaa uusköyhällistöä on jo laskentatavoista riippuen Suomessa ja lisää tulee... Ps. Mikä linkki oli Tallinnan edullisiin ruokapaikkoihin, nähtävyyksiin etc.?
a) http://ollihakala.blogspot.fi/2016/04/voitko-auttaa-minua-meita-yli-4000.html
b) http://www.etvk.fi/

tiistai 5. heinäkuuta 2016

Porin Puuvilla, Isäni muistolle n. 1960-70 luvulta: -Chenille Olli-

Porin Puuvillan Chenille ja Tuftex näyttely, n.1970


Vas. -Chenille Olli-, oik. -Tuftex Juha-

-Chenille Olli- työn teossa, ja myi "jokusen" kilometrin verran Chenilleä, eli paljon...

-Satakunnan Olli- Yyterissä Chenille kylpytakki mainoskuvauksissa n. 1970

Muistaen:
 

Marja-Liisa

Olli ja Leena


Muut sukulaiset

-------

Ps. Jos isästäni olisi lisää kuvamateriaalia, Puuvillan ajoilta ja esim. Porin Ässien peleissä Chenille tuote palkinnon jaoista parhaalle pelaajalle etc. olisin kovin kiitollinen. Infot: ope.hakala@gmail.com


-------

DEUS PROTECTOR NOSTER
.

.

Ensin tulee sodoman synti, historiakin sen kertoo, sitten kaaos...http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/2016/07/05/ensin-tulee-sodoman-synti-historiakin-sen-kertoo-sitten-kaaos/


Ps. Pian sitten alkaa se kollektiivinen valehtelukin Suomi Areenalla Porissa, jazzien lomassa... Siitä löytyy "jonkunlainen" blogi myös... Hyvää kesän jatkoa...

-Satakunnan Olli- Deus Protector Noster