Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 16. lokakuuta 2012

Sydämeni sykkii yhä PerusSuomalaisittain...
Sydämeni sykkii yhä PerusSuomalaisittain..."Sydämeni sykkii yhä PerusSuomalaisittain, vaikkakin mm. "sulo roskalaatikko" Reijo Lehto ja Taina Lehtonen Pori (Ps) tekikin kaikkensa sen estääkseen... ("räkättirastas", Jari Lehteä ja minua solvannut "omaanpesään" kuseskelija, nyttemmin (2014) meriitti omaan pesään pissimisestä sen kuin yhä kasvaa.) Jopa Porissakin pitää olla politiikassa käytöstapoja, etikettiä ja anteeksi pyytämisen taitoa. Eikä vain "kyynerpää taktiikkaa" oma etu ensin ja toisia seläntakana haukkuen. Olisi pitänyt antaa Porin KANSAN päättää..."

Se siitä, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan... Deus Protector Noster!

Kiitos kaikille, jotka olisitte minua äänestäneet kunnallisvaaleissa 2012, "testamenttaan" ääneni PS, KD linjoille, joista löytyy hyviäkin ehdokkaita tai sitten voit antaa "protestiäänen minulle", kunhan vain äänestät! http://ollihakala.blogspot.fi/2012/09/aanesta-minua-tarjoan-kahvit.html

Teidän: Olli Hakala Pori

--------------------------------------------------------------"Testamentti äänilleni"!

116"Testamentti äänilleni"!

Kaikki Porilaiset, jotka olisitte minua Olli Hakalaa ("ehdokkuuteni lynkattiin") äänestäneet kunnallisvaaleissa 2012, niin äänestäkää KD Simo Korpelaa 116

Poriin aitoa totuutta, moraalia ja oikeudenmukaisuutta.
Deus Protector Noster!

sunnuntai 14. lokakuuta 2012

Suomessa on islamista tehty tutkintapyyntö(Olli Hakala kommentti; islamia tutkitaan Suomessa jo laajalti... Nyt voit tutkia sinäkin. Löysin internetistä materiaalia.)

-------------------------------------------

maanantai, 23. heinäkuuta 2012

Tutkintapyyntö


Sattuneesta syystä sain haltuuni islamista tehdyn tutkintapyynnön.  Alla on esitetty ko. teksti kokonaisuudessaan ja se on vapaasti lainattavissa. KOHTA 1, KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

Koraani kiihottaa kansanryhmää vastaan

Rikoslaki 19.12.1889/39, 11. luku, 10 § (13.5.2011/511)

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yllä olevaan kappaleeseen viitaten koen alla esitetyt Koraanin jakeet suoraksi uhkailuksi allekirjoittanutta kohtaan.  Minä olen islamin kannalta uskonnoton, joten nämä Koraanin suurat eli jakeet suoraan uhkaavat suoraan minun henkilökohtaista koskemattomuuttani.  Näitä jakeita toteutetaan joka päivä käytännössä, kun pyhää sotaa käyvät jihadistit tappavat viattomia sivullisia.  Näiden jakeiden vuoksi myös tämä tutkintapyyntö täytyy tehdä anonyymisti.

Alla on esitetty esimerkkejä Koraanin käskyistä tappaa uskottomat.

Suura 9:73 Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.

Suura 9:123 Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

Suura 25:52 Älkää siis suostuko uskottomiin, vaan taistelkaa kaikin voimin heitä vastaan. 

Suura 66:9 Profeetta, taistele sitkeästi epäuskoisia ja tekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan; heidän olinpaikkansa on oleva helvetti. Kurja on moinen määränpää.


Suura  2:190-191 "Taistelkaa Allahin tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan … Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin … sillä epäjumalan palvelus on pahempi synti kuin tappaminen. "

Suura 2:193. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen

Suura 8:12 "Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: ”Minä olen teidän kanssanne. Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa. "

Suura 2:193. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen

Suura 8:39 Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.

Noiden tappokehoitusten käytännön toteutuksia löytyy mm. verkko-osoitteesta http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

Noita käskyjä laitetaan käytäntöön joka ikinen päivä.

Koraani solvaa toisia kansanryhmiä.  Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä Koraanin rasismista, panettelusta ja solvaamisesta.

Suura 5:51 Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne; he ovat toistensa ystäviä. Joka ottaa heitä ystäväkseen, kuuluu heihin. Allah ei johdata väärintekijöitä.

Suura 3:118. Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa.

Suura 3.28 Uskovat älkööt ottako uskottomia suojelijoikseen toisten uskovien sijasta. Joka näin tekee, on sanoutunut irti Allahista, paitsi jos pelkäätte heitä.

 Suura 3:73. Älkää uskoko muita kuin uskontoanne todella noudattavia!

Suura 3.197. Älköön sinua hämätkö se, että uskottomat saavat kierrellä vapaasti maata. Se on hetkellinen nautinto, ja sitten he saavat sijansa Helvetissä, Se on paha lepopaikka

Suura 4:89. He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan, ennenkuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavat entiseen vihamielisyyteensä, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin.

Suura 58:22 Kukaan niistä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän isiään ja poikiaan, veljiään tai muita sukulaisiaan.

Suura 60:1. Te, jotka uskotte, älkää pitäkö Minun ja omia vihollisianne ystävinänne.

Suura 60:4 Me sanoudumme irti teistä ja niistä, joita te palvotte Allahin lisäksi. Me kiellämme teidät, ja välillämme on viha ja vihollisuus aina siihen asti, kunnes te uskotte yksin Allahiin.

Suura 3: 109 Te olette paras seurakunta, mikä on muodostunut ihmisten keskuuteen. Te määräätte ihmisille oikeat elämäntavat, estätte heitä pahuudesta ja uskotte Jumalaan. Jos Pyhän kirjan saaneet olisivat uskoneet, olisi se ollut heille parempi; heidän keskuudessaan on uskovaisia, mutta useimmat heistä ovat jumalattomia.

Suura 9:123 Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat."

Suura 2:89 Jumala kirotkoon uskottomat.

Suura 2:90 He keräävät vihaa vihan päälle. Uskottomia odottaa nöyryyttävä rangaistus.

Suura 48: 29 Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan.

Alla olevissa Koraanin suurissa (jakeissa) uskottomat alennetaan eläimiksi.
Suura 25: 44 Älä usko, että useimmat heistä mitään vaarinottavat tai ymmärtävät. He ovat karjan kaltaisia; ei, he ovat kauemmaksi oikealta tieltä eksyneet kuin karja.

Suura 7: 176 Ja jos olisimme tahtonut, olisimme Me totisesti korottanut hänet niillä (tunnusmerkeillämme), mutta hän kiintyi maallisiin ja seurasi himojaan. Hän käyttäytyi kuin koira: jos käyt sitä kohti, pursuu sen kieli ulos suusta, ja jos jätät sen rauhaan, pursuu sen kieli suusta. Näin on laita myös ihmisten, jotka vääntävät tunnusmerkkimme valheeksi; kerro heille siksi tämä kertomus, jotta he ajattelisivat.

Suura 7: 179 Ja totisesti olemme helvetin omiksi luonut joukon dzinnejä ja ihmisiä. Heillä on sydämet, joilla he eivät ymmärrä, heillä on silmät, joilla he eivät näe, ja heillä on korvat, joilla he eivät kuule; he ovat karjan kaltaisia, ei, he kulkevat vielä pahemmin harhaan; he ovat välinpitämättömiä

Suura 2: 65 Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

Suura 5: 60 Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen.Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

Suura 7: 166 Ja heidän kerskuessaan teoista, jotka heiltä olivat kielletyt, sanoimme Me heille: »Muuttukaa inhottaviksi apinoiksi!»

Suura 19: 86 Mutta syntiset me ajamme helvettiin janoisena (karja)laumana.

Alla olevissa jakeissa uskottomat rinnastetaan vähä-älyisiksi.

Suura 6: 50 Sano: »En minä väitä teille, että omistan kaikki Jumalan aatteet tai että tunnen silmiltä salatun, enkä minä sano teille olevani henkiolento, enkeli; minä vain noudatan sitä, mikä minulle on ilmoitettua» Sano: »Ovatko sokea ja näkevä yhdenvertaisia? Eikö teillä ole arvostelukykyä?»

Suura  38: 28 Vai olisiko meidän kohdeltava uskovaisia, hyvää tekeviä samoin kuin pahuuden levittäjiä maan päällä? Tai rinnastaisimmeko jumalaapelkääväiset väärintekijöihin?

Suura 39: 9 Vai saisitteko saman osan kuin se, joka palvelee Herraa yönkin tunteina, langeten kasvoilleen tai rukoillen seisoaltaan, joka pitää mielessään tulevaa elämää ja luottaa Herransa armoon? Sano: »Ovatko tietävät ja tietämättömät samanarvoisia? Vain ymmärtäväiset ottavat vaarin.»

Suura 8: 65 Oi Profeetta, innostuta oikeauskoiset taisteluun! jos joukossanne on edes kaksikymmentä sitkeätä, voittavat he kaksisataa, ja jos joukossanne on sata, voittavat he tuhat niistä, jotka eivät usko, siksi että nämä ovat ihmisiä, joilta puuttuu ymmärrys.

Valtionsyyttäjä Mika Illman ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ovat sitä mieltä, että
"Epäsuoralla tai suoralla levittämisellä ei ole merkitystä, sillä loukkaavan tiedon levittäminen on aina rangaistavaa".


KOHTA 2, LUPA RAISKATA VAIMOJA JA ORJATTARIA

Suura 2:223  Vaimonne ovat teidän vainionne, käykää vainiollanne mielenne mukaan, mutta suorittakaa myös ensin jotakin hyvää sielujenne puolesta. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että tulette kohtaamaan hänet. Julista, Muhammed, uskovaisille ilosanomaa!

Ohessa yhden imaamin käsitys tuon jakeen soveltamisesta.

Kysymys: "Onko miehellä oikeus pakottaa vaimo tai orjatar seksiin?.
Vastaus: "Samaten orjanaisella ei ole oikeutta kieltäytyä herransa vaatimuksista ellei hänellä ole hyvää syytä.  Jos orjanainen ei tottele, herralla on oikeus kurittaa häntä sopivaksi katsomallaan tavalla sharialain sallimin keinoin."

Islam sallii miehen olla sukupuoliyhteydessä orjanaisen kanssa, olipa miehellä vaimo tai vaimoja tai olipa hän naimaton tai ei. Vaimolla ei ole oikeutta paheksua aviomiestään tämän naispuolisista orjista tai sitä, että hän on sukupuoliyhteydessä näiden kanssa. (http://islamqa.com/en/ref/10382)

Miehen ei Koraanin mukaan tarvitse hillitä himojaan orjattariensa ja vaimojensa parissa, joten Koraani sallii raiskaukset

Suura 23:5 ja jotka hillitsevät himojensa jäsenet,
Suura 23:6 paitsi vaimojensa ja orjattariensa parissa, jolloin heitä ei soimata.

Suura 70:29 sekä lukuunottamatta niitä, jotka hillitsevät halujaan
Suura 70:30 paitsi vaimojensa ja orjattariensa suhteen, koska heissä silloin ei ole moittimista.

Suomen rikoslain mukaan raiskaus on rikos ja myös siihen yllyttäminen on rikollista.


KOHTA 3, LUPA HAKATA VAIMO

Alla olevassa jakeessa miehelle annetaan lupa hakata vaimojaan

Suura 4:34 Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Allah on Korkea, Mahtava


KOHTA 4, EPÄTASA-ARVO

Suura 4:38 Miehet ovat naisten yläpuolella niiden ominaisuuksien vuoksi, jotka Jumala on antanut heille.

Suura 4:34 Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Allah on Korkea, Mahtava

Suura 4: 11  Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä,

Suura 2: 282. Kutsukaa tähän tilaisuuteen kaksi mieleistänne miestä todistajiksi. Jollei satu olemaan kahta miestä, todistakoon mies ja kaksi naista niiden joukosta, jotka hyväksytte todistajiksi, jotta jos yhden muisti pettäisi, toinen kuitenkin muistaisi oikein. Ja kun heidät todistajiksi kutsutaan, älkööt he kieltäytykö.


KOHTA 5, LAPSISEKSIN HYVÄKSYNTÄ

Koraani siunaa lasten kanssa harjoitettavan seksin ja siten kehoittaa harrastamaan seksiä lasten kanssa

Alla olevassa suurassa kerrotaan varoajasta, joka on pidettävä avioerotapauksessa raskauden varalta.

Suura 65:4 Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovat keskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa, kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät ole alkaneet; mutta raskailla vaimoilla tämä aika kestäköön aina siihen asti, kunnes he ovat synnyttäneet. Sille, joka noudattaa Jumalan tahtoa, Hän helposti ratkaisee kaikki pulmat.

Alkuperäisessä arabiankielisessä Koraanissa tarkoitetaan tyttölapsia (arabian kielen sana ”nisa”), joiden kuukautiset eivät ole vielä alkaneet ja jotka vielä leikkivät nukeilla.  Koska Koraani on suoraa taivaasta annettua Allahin sanaa, Allah tässä jakeessa selvästi pyhittää ja siunaa tyttölasten kanssa harrastettavan seksin.

Suomessa seksin harrastaminen lapsen kanssa avioliitossa ja sen ulkopuolella on kiellettyä.  Samoin siihen yllyttäminen on rikollista.

KOHTA 6, ORJUUTTAMINEN

Koraani siunaa orjuuden ja siten kehottaa orjuuttamaan toisia ihmisiä

Suura 23:5 ja jotka hillitsevät himojensa jäsenet,
Suura 23:6 paitsi vaimojensa ja orjattariensa parissa, jolloin heitä ei soimata.

Suura 70:29 sekä lukuunottamatta niitä, jotka hillitsevät halujaan
Suura 70:30 paitsi vaimojensa ja orjattariensa suhteen, koska heissä silloin ei ole moittimista.

Suomessa orjuus ja ihmiskauppa on kiellettyä.

MUHAMMEDIN ESIMERKKI ELI SUNNA

Noiden Koraanin kohtien lisäksi muslimit noudattavat sunnaa eli profeetta Muhammedin esimerkkiä.  Sunna (arab. سنة‎ 'tapa'; monikko سنن sunan) on islamissa profeetta Muhammadin elämäntapa, joka välittyy perimätiedon eli hadith-kirjoitusten kautta. Islamin pääsuuntauksessa sunnalaisuudessa sunna tarkoittaa profeetan sanomisia ja määräyksiä. Sunnalaisuuden mukaan ne ovat jumalallista johdatusta, joita muslimit ovat velvollisia seuraamaan. Vastaavasti islamin toisessa pääsuuntauksessa šiialaisuudessa sunna tarkoittaa myös profeetta Muhammadia seuranneiden kahdentoista imaamin sanomisia ja määräyksiä.
Professori Jaakko Hämeen-Anttilan Islamin käsikirjan (2001) mukaan ...

"... Sunna [= Muhammadin elämäntapa] on sitova esikuva muslimeille, ja jokaisen hurskaan muslimin velvollisuus on noudattaa profeetta Muhammadin tarjoamaa esikuvaa. Profeetta Muhammad oli [...] virheiltä suojattu (ma'sum), joten hän ei käytöksessään tehnyt mitään väärää tai mitään, mikä ei olisi ollut Jumalan tarkoitus."

"Profeetta ei eläessään ollut toiminut yksinomaan senhetkisen tilanteen mukaan vaan pitäen samalla silmällä myös tulevaisuutta. Profeetan elämän yksityiskohdat oli tarkoitettu islamin yhteisön ikuisen jäljittelyn kohteeksi."

"Toinen merkittävä teologinen oppi oli profeetta Muhammadin synnittömyys (arab. عصمة‎, ’ima). Tämä takasi, että hän välitti jumalalliset ilmestykset uskoville erehtymättömän uskollisesti. Lisäksi hän toimi elämässään esikuvallisesti, jota jäljittelemällä myös tavalliset muslimit pystyvät menettelemään oikein kaikissa elämän kysymyksissä."

Koraani tähdentää useissa kohdissa Muhammedin esimerkkiä ja hänen tottelemisensa tärkeyttä.

Suura 4:80 Joka tottelee profeettaa, tottelee Jumalaa, mutta joka kääntyy pois, tietäköön, ettemme ole lähettäneet sinua hänen vartijakseen.

Lisäksi tulevat koraanin kohdat, joissa toistuvasti käsketään tottelemaan Muhammedia.
* Uskovaisen täytyy täyttää Profeetan (r) määräykset ja hänen täytyy välttää tekoja, jotka johtavat tottelemattomuuteen, sillä Allah, Ylistetty, sanoo Pyhässä Koraanissa:

Suura 59:7 Mitä tahansa sananjulistaja teille antaa, se ottakaa vastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä pidättykää. Pelätkää Jumalaa, sillä Jumala on ankara rangaistuksessaan.

Suura 33:21  Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.
Koraanissa käsketään useassa kohtaa noudattamaan profeetta Muhammedin käskyjä

Suura 26:108 Sentähden palvelkaa Jumalaa ja totelkaa minua.
Suura 26:110 Pelätkää siis Jumalaa ja totelkaa minua!»
Suura 26:126 Siksi palvelkaa Jumalaa ja totelkaa minua.
Suura 26:131 Palvelkaa siis Jumalaa ja totelkaa minua.
Suura 26:144 Siksi palvelkaa Jumalaa ja totelkaa minua!
Suura 26:150 Pelätkää siis Jumalaa ja totelkaa minua,
Suura 26:163 Sentähden pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua!
Suura 26:179 Pelätkää siis Jumalaa ja totelkaa minua.

Suura 3:31 Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta uskottomia.»

Suura 3:49 Samoin tulen vahvistamaan todeksi sen, mikä on ollut ennen minua kirjoitettuna Laissa, ja sallimaan teille osan siitä, mikä tähän asti on ollut teiltä kiellettyä, niin, minä tulen luoksenne tuoden tunnusmerkit Herraltanne. Pelätkää siis Jumalaa ja totelkaa minua!

Suura 3:131 totelkaa Jumalaa ja profeettaa, jotta teidän osaksenne tulisi laupeus.

Suura 4:59 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja totelkaa profeettaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla on arvovalta. jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Jumalan ja Hänen lähettiläänsä ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on parasta teille ja edullisintakin.

Suura 5:92 Totelkaa Jumalaa, totelkaa lähettilästä ja ottakaa vaari itsestänne; mutta jos te pois käännytte, niin tietäkää, ettei Meidän lähettiläämme ole velvollinen ilmoittamaan enempää kuin selvän sanomamme.

Suura 8:20 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään älkääkä luopuko hänestä, koska kuulette hänen puhuvan.

Suura 8:24 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, kun Hän kutsuu teitä sen ääreen, mikä teidät eläviksi tekee, ja tietäkää, että Jumala hiipii ihmisen ja hänen sydämensä väliin ja että te tulette kokoontumaan Hänen luoksensa.

Suura 8:46  Ja totelkaa Jumalaa ja Hänen lähettilästään, älkääkä kiistelkö, jotta ette lannistuisi ja menettäisi sisuanne, vaan olkaa itsepintaiset; Jumala on totisesti sitkeiden puolella.

Suura 24:54 Sano edelleen: »Palvelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä; jos käännytte pois, niin Muhammed kantaa oman kuormansa ja te saatte kantaa omanne, mutta jos häntä tottelette, niin kuljette oikeassa johdatuksessa. Lähettiläs ei ole vastuussa muusta kuin sanomansa selvästä julistamisesta.

Suura 24:56 Suorittakaa rukouksenne, antakaa sovitusalmut ja totelkaa lähettilästä, jotta teille osoitettaisiin armo!

Suura 47:33 Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa, olkaa kuuliaisia sananjulistajalle älkääkä saattako tekojanne raukeamaan!

Alla esitetään, miten Muhammedin esimerkki vahvistaa yllä esitettyjä Koraanin rikoksiin yllyttäviä jakeita.  Esityksen lyhentämiseksi esille on nostettu vain muutama väitettä tukeva hadith.  Eri hadith-kokoelmista vastaavia esimerkkejä löytyy lisää.


KOHTA 1, KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 4, Book 53, Number 392:
Kertojana Abu Huraira:
Kun me olimme moskeijassa, profeetta tuli ulos ja sanoi: “Menkäämme juutalaisten luo”. Me menimme ulos ja kävelimme kunnes tulimme Bait-ul-Midrasin luo.  Profeetta sanoi:” Jos te käännytte islamiin, olette turvassa.  Tietäkää, että maa kuuluu Allahille ja hänen profeetalleen, ja minä karkoitan teidät tästä maasta.  Jos joku teistä omistaa omaisuutta, hänellä on lupa myydä se, muuten tulette tietämään, että maa kuuluu Allahille ja hänen profeetalleen”.

Tämä Muhammedin antama esimerkki kiihottaa juutalaisia vastaan ja käskee etniseen puhdistukseen.

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 041, Number 6985:
Abu Huraira kertoi Allahin sanansaattajan (profeetta Muhammedin) sanoneen: “ Viimeinen tunti ei koita, jolleivät muslimit taistele juutalaisia vastaan ja muslimit tapa heitä, kunnes juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse ja kivi tai puu sanoo:” Muslimi tai Allahin palvelija, takanani on juutalainen, tule ja tapa hänet, mutta Gharqad-puu on hiljaa, koska se on juutalaisten puu.

Tämä Muhammedin antama esimerkki kiihottaa juutalaisia vastaan.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 196:
Kertojana Abu Huraira:
Muhammed sanoi: ”Minun on käsketty taistelemaan kansan kanssa, kunnes he sanovat: ’Ketään muuta ei kuulu ylistää kuin Allahia.’ Kuka tahansa sanoo: ’ Ketään muuta ei kuulu ylistää kuin Allahia,’ hänen elämänsä ja omaisuutensa minä säästän.”

Tämä Muhammedin antama esimerkki kiihottaa kaikkia muita uskontoja kuin islamia vastaan.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 9, Book 83, Number 50:
Kertojana Abu Juhaifa:
Muhammed sanoi: ”Yhtäkään muslimia ei saa tappaa Kafirin (vääräuskoisen) tappamisesta.”

Tämä Muhammedin antama esimerkki asettaa ihmiset uskonnon perusteella eriarvoiseen asemaan.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 5, Book 59, Number 716:
Kertojana Ibn Abbas:
Muhammedin viimeiset sanat kuolinvuoteellaan olivat: ”Käännyttäkää pakanat (ei-muslimit) pois Arabian niemimaalta.”

Tämä Muhammedin antama esimerkki käskee etniseen puhdistukseen.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 9, Book 84, Number 57:
Kertojana 'Ikrima:
Muhammed sanoi: ”Kuka tahansa luopuu islamilaisesta uskonnostaan, hänet tappakaa.”

Tämä Muhammedin antama esimerkki kiihottaa islamin uskosta luopuneita kohtaan

http://www.meforum.org/3256/tunisia-muslims-slaughter-christian-convert


KOHTA 2, LUPA RAISKATA VAIMOJA JA ORJATTARIA

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 8, Number 3433:
Kertojana Abu Sa'id al-Khudri
Jotkut Allahin apostolin (profeetta Muhammedin) seuralaiset olivat vastahakoisia raiskaamaan saaliiksi saamiaan naisvankeja, koska heidän uskottomat aviomiehensä olivat läsnä.  Silloin Allah antoi Koraanin suuran 4:24.

Koraanin suura 4:24 Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Jumala on kaikissa asioissa tietävä, viisas.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume3, Book 34, Number 432:
Kertojana Abu Said Al-Khudri:
Oi Allahin apostoli (profeetta Muhammed).  Me saimme osuudeksemme sotasaaliista muutamia naisvankeja ja me olemme kiinnostuneita heidän suloistaan.  Mikä on sinun mielipiteesi keskeytetystä yhdynnästä? Profeetta sanoi:”Teittekö todella niin? On parempi ettette tee niin. Jokainen sielu, jonka syntymää Allah haluaa, tulee syntymään varmasti.


KOHTA 3, LUPA HAKATA VAIMO

Hadith-kokoelma Sunan Abu Dawud Book 11, Number 2142:
Kertojana Umar ibn al-Khattab:
Profeetta Muhammad sanoi: ”Mieheltä ei kysytä, miksi hän on lyönyt vaimoaan”.

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 4, Number 2127:
Kertojana Aisha:
Hän iski minua rintaan, mikä aiheutti minulle kipua, ja hän sanoi: ”Kuvittelitko, että Allah ja Hänen lähetti­läänsä kohtelisivat sinua epä­oikeuden­mukaisesti?”


KOHTA 4, EPÄTASA-ARVO

Alla olevissa jakeissa miehet ja naiset asetataan eriarvoiseen asemaan.  Se on vastoin tasa-arvolakia.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826:
Kertojana Abu Said Al-Khudri:
Muhammed kysyi joiltakin naisilta: ”Eikö naisen todistus ole puolet miehen todistuksesta?” Naiset vastasivat: ”Kyllä.” Muhammed sanoi: ”Tämä johtuu naisen mielen puutteellisuudesta.”

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 2, Book 24, Number 541:
Profeetta sanoi: ”Naiset, antakaa almuja, sillä olen nähnyt, että valtaosa helvetin asukkaista oli naisia.” Naiset kysyivät: “ Allahin apostoli! Mistä se johtuu?” Profeetta vastasi: ” Naiset! Te huudatte säännöllisesti aviomiehillenne ja ette ole kiitollisia heille.  En ole koskaan nähnyt ketään yhtä vajavaista älykkyydeltään ja uskoltaan kuin te.”

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 1, Book 2, Number 29:
Kertojana Ibn 'Abbas:
Muhammed sanoi: ”Minulle näytettiin helvetin tuli ja suurin osa siellä olijoista oli naisia.”KOHTA 5, LAPSISEKSIN HYVÄKSYNTÄ

Profeetta Muhammed meni naimisiin kuusivuotiaan pikkutytön Aishan kanssa ja harrasti seksiä hänen kanssaan, kun hän täytti yhdeksän vuotta.  Aisha saavutti sukukypsyyden eli sai ensimmäiset kuukautisensa, kun hän täytti 16 vuotta.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 5, Book 58, Number 236:
Kertojana Hishamin isä:
Khadija kuoli kolme vuotta ennen profeetan lähtöä Medinasta. Hän pysyi siellä pari vuotta ja meni naimisiin Aishan kanssa, kun hän oli kuuden vuoden ikäinen.  Avioliitto sai täyttymyksensä, kun Aisha oli yhdeksän vuoden ikäinen.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88:
Kertojana Ursa:
Profeetta allekirjoitti avioliittosopimuksen Aishan kanssa kun hän oli kuuden vuoden ikäinen. Avioliitto sai täyttymyksensä kun Aisha oli yhdeksän vuoden ikäinen. Aisha oli naimisissa profeetan kanssa yhdeksän vuotta, kunnes profeetta kuoli.

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 008, Number 3310:
Kertojana Aisha:
Allahin apostoli meni naimisiin kanssani, kun olin kuuden vuoden ikäinen. Menin hänen vaimokseen kun täytin yhdeksän vuotta.

Seuraavat hadithit osoittavat, että Aisha oli profeetan luona asuessaan nukeilla leikkivä pikkutyttö.  Tuohon aikaan nukeilla saivat leikkiä vain lapset, joiden kuukautiset eivät olleet alkaneet.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 151
Kertojana Aisha:
Minulla oli tapana leikkiä nukeilla Profeetan läsnäollessa.  Minun ystävilläni oli tapana leikkiä kanssani. Kun Allahin apostoli tuli sisään, he piiloutuivat, mutta Profeetta tapasi kutsua heidät takaisin leikkimään kanssani.

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 008, Number 3311:
Aisha kertoi, että Allahin apostoli meni naimisiin hänen kanssaan kun hän oli seitsemän vuoden ikäinen. Hänet vietiin profeetan morsiameksi kun hän täytti yhdeksän vuotta ja hänen nukkensa olivat hänen mukanaan.  Kun profeetta kuoli hän oli 18 vuoden ikäinen.

Hadith-kokoelma Sunan Abu Dawud Book 41, Number 4914:
Kertojana Aisha:
Profeetta kysyi:” Mikä tämä on? Aisha vastasi:”Minun nukkeni”.  Niiden joukossa profeetta näki hevosen, jolla oli rääsyistä tehdyt siivet ja hän kysyi:”Mikä tämä on?” Aisha vastasi:”Hevonen.”  Profeetta kysyi:”Mitä nuo ovat?”. Aisha vastasi:” Kaksi siipeä.” Hän vastasi:” Hevonen, jolla on kaksi siipeä?” Aisha vastasi:”Etkö ole kuullut, että Salomonilla oli hevosia, joilla oli siivet?”.  Silloin Allahin apostoli nauroi niin, että hänen takahampaansa näkyivät.

Alla olevassa hadithissa profeetta Muhammed suoraan kehoittaa muita muslimeja menemään naimisiin pikkutyttöjen kanssa.

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 17:
Kertojana Jabir bin 'Abdullah:
Kun minä menin naimisiin, Allahin apostoli sanoi minulle:” Millaisen naisen kanssa sinä menit naimisiin?” Minä vastasin:” Menin naimisiin kypsän naisen kanssa.” Hän vastasi:”Miksi, etkö sinä pidä neitsyeistä ja heidän hellimisestään?” Jabir kertoi myös, että Allahin apostoli sanoi:”Mikset mennyt naimisiin nuoren tytön kanssa, jotta voisit leikkiä hänen kanssaan ja hän sinun kanssasi?”

Aishan ensimmäiset kuukautiset

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 1, Book 6, Number 293:
Kertojana Al-Qasim:
Aisha sanoi:”Meidän ainoa tarkoituksemme oli suorittaa pyhiinvaellus ja kun me saavuimme Sarifiin, (paikka kuusi mailia Mekasta) sain kuukautiset.  Allahin apostoli tuli luokseni kun olin itkemässä.” Hän sanoi:”Mikä sinua vaivaa? Oletko saanut kuukautisesi?” Vastasin:”Kyllä.” Profeetta sanoi:” Tämä on asia, jonka Allah on määrännyt Adamin tyttärille.  Tee, mitä pyhiinvaeltajien tulee tehdä, mutta jätä Kaban kiven kiertäminen tekemättä.” Aisha lisäsi, että  Allahin apostoli uhrasi lehmiä vaimojensa puolesta.

Tuolloin Aisha oli 16-vuotias.

KOHTA 6, ORJUUTTAMINEN

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 019, Number 4345:
Kertojana Salama (b. al-Akwa')
Minä vein heidät Abu Bakrin luo, joka antoi minulle tytön palkkioksi.  Niin me saavuimme Medinaan.  En ollut vielä riisunut häntä, kun Allahin lähettiläs (profeetta Muhammed) kohtasi minut kadulla.  Hän sanoi: ” Anna tuo tyttö minulle.”

Hadith-kokoelma Sahih Muslim Book 010, Number 3901:
Kertojana Jabir
Allahin apostoli (profeetta Muhammed) sanoi:” Myy hänet minulle”.  Ja hän (profeetta Muhammed) osti hänet kahdella mustalla orjalla ja hän ei koskaan enää ottanut vastaan uskollisuuden valoja ennen kuin hän oli varmistanut, oliko vannoja orja vai vapaa.


KOHTA 7, USKONNONVAPAUS

Hadith-kokoelma Sahih Bukhari Volume 9, Book 84, Number 57:
Kertojana 'Ikrima:
Muhammed sanoi: ”Kuka tahansa luopuu islamilaisesta uskonnostaan, hänet tappakaa.”

Tämä Muhammedin antama esimerkki käskee tappamaan islamin uskosta luopuneet. Sitä myös toteutetaan käytännössä.  Alla on esitetty yksi käytännön esimerkki.

Vapaamielinen keskusteluohjelman juontaja Tawfiq Okasha esitti Egypt Today -ohjelmassa videon, jossa muslimista kristityksi kääntyneeltä tunisiaismieheltä leikataan kaula poikki.
http://www.meforum.org/3256/tunisia-muslims-slaughter-christian-convert

Alla on esitetty ruotsalaisen imaamin esittämä tappouhkaus uskonluopioille. 
http://www.thelocal.se/36166/20110915/

KOHTA 8, HOMOSEKSUAALISTEN IHMISTEN KOHTELU

Hadith-kokoelma Sunan Abu Dawud Book 38, Number 4447:
Kertojana Abdullah ibn Abbas:
Profeetta sanoi: “Jos te löydätte jonkun tekemästä samaa kuin Lotin ihmiset tekivät, tappakaa hänet ja hänen kumppaninsa.

YHTEENVETO

Kuten edeltä on huomattu,  islam kehoittaa useissa keskeisissä opeissaan Suomen lakien vastaiseen toimintaan ja siltä on siksi otettava pois uskonnon (rikoslain 17 luvun 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta) antama suoja.  Islam on poliittinen ideologia siinä missä mikä tahansa muukin poliittinen suuntaus. Islam on yksi tapa hahmottaa yhteiskuntaa, sillä on pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja se asettaa yhteiskunnallisia tavoitteita.  Islamia on kohdeltava Suomessa kuten poliittista liikettä eikä kuten uskontoa.

Kaikki edellä esitetyt Koraanin rikoksiin käskevät kohdat on poistettava yleisön saatavilta, koska rikoksiin yllyttäminen on Suomen lakien mukaan rikos.

Korkein oikeus on päätöksessään KKO:2012:58 (http://www.kko.fi/58715.htm)

Uskonrauhan rikkominen
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Sananvapaus
Diaarinumero: R2010/1101
Esittelypäivä: 24.1.2012
Taltionumero: 1101
Antopäivä: 8.6.2012

todennut mm. että:

"22. ... Kyseessä olevan kaltaiset, koko uskontokunnan ja sen pyhät kunnioituksen kohteet voimakkaan kielteisesti leimaavat herjaavat iskulauseet eivät edistä uskonnoista tai yhteiskunnallisista kysymyksistä käytävää keskustelua, vaan ne ovat päinvastoin omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Näistä syistä sekä yleisen järjestyksen ja yhteiskuntarauhan säilyttämistavoitteen kannalta on perusteltua, että tällaisten väitteiden esittäjän sananvapauden suojaan puututaan rikosoikeudellisin seuraamuksin."

Edellä esitetyt Koraanin ovat omiaan lisäämään suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja, joten ne on määrättävä poistettavaksi.

37. Korkein oikeus toteaa, että A:n kirjoituksessa esitetyssä väitteessä, jonka mukaan ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre, somalit kuvataan kansanryhmänä rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan muihin nähden ala-arvoisiksi. Väite on siten somaleja kansanryhmänä panetteleva ja solvaava. Voimassa olevan rangaistussäännöksen perusteluissa (HE 317/2010 vp s. 42) tämän sisältöisten lausumien levittämistä on pidetty esimerkkinä rangaistavasta menettelystä.

Koraani  solvaa hyvin voimakkain sanankääntein uskottomia ja vääräuskoisia kuten kohdassa 1 on esitetty.  Yllä esitetyn Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan se on laitonta.

38. A:n esittämien kiistämisperusteiden johdosta Korkein oikeus toteaa, että A:n tarkoituksena on saattanut sinänsä osaltaan olla esittää väittämäänsä kritiikkiä tiedotusvälineitä ja viranomaistoimintaa kohtaan. Korkein oikeus katsoo, että tällainen tarkoitus ei kuitenkaan ole oikeuttanut panettelemaan ja solvaamaan somaleita kansanryhmänä. Arvostelun esittäminen – sarkastisessakaan tyylilajissa – ei ole edellyttänyt somaleiden leimaamista rikollisiksi ja loisiksi. Sarkastiseksi kirjoituksessa on lähinnä ymmärrettävissä väitteeseen liitetty maininta siitä, että sitä ”ei käsitelty faktana”. Ainakin osa blogin lukijoita on myös voinut ymmärtää väitteen tosiasiassa tarkoitetun vakavasti otettavaksi varsinkin, kun väite on kirjoituksessa toistettu sen jälkeen, kun sen paikkansa pitävyyttä on pyritty tukemaan tilastotiedoin. A joka tapauksessa on epäilyksittä ymmärtänyt väitteensä panettelevan ja solvaavan luonteen, mitä osoittaa sekin, että tämäkin väite on kirjoituksen mukaan ollut ”täky” syyttäjälle. Teon tahallisuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko A itse pitänyt väitettään totena.

Koraanin tappokäskyt ovat suoraa Allahin sanaa ja siten uskonnollisista muslimeista ainakin osa voi ottaa ne vakavasti.  Sama koskee muitakin Koraanin rikoksiin kehottavia suuria ja Muhammedin esimerkkiä.

39. Korkein oikeus katsoo, että kysymyksessä olevan kaltaiset panettelevat ja herjaavat lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan. Ne ovat siten ymmärrettävissä niin sanotun vihapuheen kaltaisiksi lausumiksi, jotka eivät nauti sananvapauden suojaa. Tällaisten lausumien esittäjään on perusteltua kohdistaa rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Koraanin tappokäskyt ja muunuskoisia ihmisiä halventavat ja panettelevat jakeet ovat suoraa Allahin sanaa ja siten uskonnollisista muslimeista ainakin osa voi ottaa ne vakavasti.  Sama koskee muitakin Koraanin rikoksiin kehottavia suuria ja Muhammedin esimerkkiä.

Ihmisoikeustuomioistuin on useassa yhteydessä todennut, että oikeasuhtaisia seuraamuksia saattoi olla tarpeen määrätä silloin, kun luotiin muun muassa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa tai siihen yllytettiin taikka sitä yritettiin perustella (esimerkiksi Müslüm Gündüz v. Turkki, 4.12.2003, kohdat 40 ja 41, Erbakan v. Turkki 6.7.2006 kohdat 55.iv ja 56, Karatepe v. Turkki 31.7.2007 kohta 25 ja Féret v. Belgia 16.7.2009 kohdat 63 ja 64). Kun kaiken suvaitsemattomuuden vastustaminen kuului olennaisena osana ihmisoikeuksien suojeluun, oli erittäin tärkeää, että poliitikot välttivät puheissaan lausumia, jotka saattoivat ruokkia suvaitsemattomuutta (Erbakan v. Turkki kohta 64).

Kuten edellä on esitetty (kohta 1 ja kohta 7), islam luo uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa ja yllyttää siihen.

Uskonnonvapautta turvataan nykyisin perustuslain 11 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa. Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Yllä olevaan kappaleeseen viitaten islamilta on poistettava uskonnollisen yhdyskunnan asema. Suomessa uskontoaan harjoittavien muslimien on irtisanouduttava profeetta Muhammedin rikollisesta esimerkistä. Asianomaisten viranomaisten on valvottava, että tuota irtisanoutumista myös noudatetaan.  Koraanista on poistettava kaikki edellä esitetyt rikoksiin ja vihapuheisiin viittaavat kohdat.  Noita vihapuheita on levitetty ainakin verkko-osoitteessa http://tulevaisuus.org/koraani/index.php.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on muslimien raiskausherkkyyteen.  Jos jonkinlaista yhteyttä on tilastollisesti havaittavissa, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on perheväkivaltaan. Jos jonkinlaista yhteyttä on tilastollisesti havaittavissa, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on ihmiskauppaan ja paritukseen. Jos jonkinlaista yhteyttä on tilastollisesti havaittavissa, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on lapsivaimojen yleisyyteen. Jos jonkinlaista yhteyttä on tilastollisesti havaittavissa, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on uskonnonvapauteen. Jos uskonluopioita vainotaan, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Asianomaisten viranomaisten on selvitettävä, mikä vaikutus Koraanilla ja Muhammedin esimerkillä on homoseksuaalisten ihmisten vainoamiseen.  Jos homoseksuaaleja ihmisiä vainotaan, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Samaten on tutkittava, että mikä on islamin muita uskontokuntia halveksuvan ja väheksyvän asenteen merkitys väkivalta- ja ryöstörikollisuuteen.  Tanskalaisten tutkimusten (tiivistelmä http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR551.pdf   ja koko tutkimus http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14846/indv.pdf  ) mukaan jonkinlaista yhteyttä on havaittavissa. Tanskalaisten tutkimuksessa sosioekonominen asema ja ikä on otettu huomioon, joten ne eivät ole selittävänä tekijänä joidenkin ryhmien yliedustukselle.  Jos yhteyttä islamiin on havaittavissa, viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Islamilainen käsitys ihmisoikeuksista on täysin erilainen kuin YK:n vastaava, johon Suomikin on sitoutunut. Organisation of Islamic Cooperation on laatinut ihmisoikeuksista oman julistuksensa, jossa kaikki ihmisoikeudet alistetaan sharialain alle.  Tuon julistuksen on allekirjoittanut 57 muslimimaata.  Suomi ei voi sallia uskonnollisen yhdyskunnan asemaa aatteelle, joka avoimesti halveksii kaikkia yleisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi. 

torstai 11. lokakuuta 2012

TJ LASSE SCHULTZIN 11.10.2012 UHKAUKSEEN VASTAUS

TJ LASSE SCHULTZIN 11.10.2012 UHKAUKSEEN, TYÖPAIKKANI IRTISANOMISESTA, VASTAUS...KRITIIKKINI MM. 2010-2011 JOHDON HUONOSTA TALOUDEN PIDOSTA, ENNAKOINNISTA JA ETENKIN VASTUUN KANNOSTA, 2012 YLI SADOISTA MÄÄRÄAIKAISTEN POTKUISTA JA 4 MILJOONAN VAJEESTA ON TOTTA.

MUTTA KOROSTAN, JOS LYNKKAUKSENI JATKUU MM. TJ LASSE SCHULTZIN UHKAUS KIRJEEN JOHDOSTA 11.10.2012 JA EN SAA OIKEUTTA TALOSSA KOKEMIINI ASIOIHIN, PYRIN KERTOMAAN WINNOVASTA AIDON TOTUUDEN MAHDOLLISEMMAN MONELLE SUOMESSA.


N. 700 TYÖNTEKIJÄÄ ENÄÄ JÄLJELLÄ 800:STA LOKAKUUSSA 2012, NÄMÄ 100 OLI NIITÄ, JOTKA TÖITÄ JUURI TEKIKIN. JA MONILLE ON LUVATTU, ANNETTU YMMÄRTÄÄ VARMASTA JATKOSTA...MONET KYYNEELEET JOHTO ON SAATTANUT AIKAISEKSI, KANTAMATTA ITSE VASTUUTA. TÄLLÄISESSÄ  TILANTEESSA YLEENSÄ JOHTO EROAA/EROTETAAN.

 AITOA TOTUUTTA, MORAALIA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA PIDÄN ESILLÄ JA EN ENÄÄ SALAILE TALOSSA MM. 2008-2009 KOKEMASTANI HENKISESTÄ VÄKIVALLASTA, UHKAILUSTA JA VALEHTELUISTA ETC.

 USEILLA VASTUULLISILLA ASIASSA OLI ANTEEKSI PYYNTÖKIN LIIKAA... VALHEITA, VÄLINPITÄMÄTTÖMYYTTÄ, HAUKKUMISTA, AHNEUTTA JA OMAN EDUN TAVOITTELUA RIITTÄÄ KYLLÄKIN, VAIKKA MUILLE JAKAA...

ASIANI EI VANHENE KOSKAAN, SILLÄ NÄMÄ OVAT TÄRKEIMPIÄ ASIOITA TYÖYHTEISÖSSÄ/SUOMESSA HOITAA OIKEUDENMUKAISESTI, NOPEASTI JA JÄMPTISTI POIS.

15KK HELVETTINI TALOSSA TARKOITTAA, ETTÄ MINÄ SE SIELLÄ OLEN OLLUT KUOLEMAN LAAKSOISSA, KÄRSINYT, SYYTTÖMÄSTI, SYYTTÖMÄNÄ KUULOVAMMAANKIN... MINÄ TÄSSÄ OLEN SYYTTÖMÄNÄ KÄRSIJÄNÄ... EIKÄ SUINKAAN WINNOVAN JOHTO, LASSE JA KUMPPANIT, JOTKA TEKEE NYT KAIKKENSA SYYLLISTÄÄKSEEN MINUT.

SAIN LAITTOMAN VAROITUKSEN TOTUUDEN JA KRITIIKIN ESILLÄ PITÄMISESTÄ WINNOVAN VIESTIMISSÄ TYÖTOVEREILLE JA LUPAAN, ETTÄ UHKAILTAESSA PIDÄN TOTUUTTA JA KRITIIKKIÄ ESILLÄ KAIKKIALLA. SILLÄ MIKÄÄN TYÖLAKI EI KIELLÄ TOTUUDEN PUHUMISTA.  JOS LYNKKAAMINEN JATKUU, OIKAISEVAN TEKSTIN ESILLE TUONTI JATKUU.  TOTUUTTA ESILLE WINNOVASTA KAIKKIALLA.


KAIKKI EDELLÄ MAINITTU EI HAITTAA WINNOVAN JULKISUUSKUVAA, MORAALIA ETC. JOS ASIASSA ASIALLISESTI TOIMITTAISIIN, MUTTA SE HAITTAA, ETTÄ KUKAAN EI KANTANUT VASTUUTA ASIAN HOITAMISESSA 2008-2009, EIKÄ TUNNU KANTAVAN VASTUUTA VIELÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄKÄÄN 2012.

TALOSSA JATKUU SAMA MORAALITON JA AHNE OMANEDUN TAVOITTELU TYYLI YLIPALKOILLA, LÄHIMMÄISESTÄ AIDOSTI VÄLITTÄMÄTTÄ JA ENNUSTAN SYÖKSYKIERRETTÄ, JOS EI PIAN JOTAIN TEHDÄ. JOHDON KYKENEMÄTTÖMYYS AITOON VASTUUN KANTAMISEEN TULEE TÄLLÄ MENOLLA TUHOAMAAN WINNOVAN.

MINUTHAN VOI TIETYSTI "LYNKATA" TOISTAMISEEN... 3 JA 4:NEN KERRAN JNE.

NYT ON KUULOKIN MENNYT WINNOVASSA, (17.11.2011) PIAN VUODEN PUOLIKUURONA. (KUULOVAMMA PTA 24/31dB)

KÄSITTELY KESKEYTETTY JA "SOVITTELU" (ARVAUS) TAPIOLAN KANSSA?

HALUTAANKO MINUT PIHALLE TALOSTA? KOTIIN POTKUT PERSSAUKSISSA PUOLI KUURONA "WINNOVASTA KYLLÄKSENI SAANEENA" HAAVOJA NUOLESKELEMAAN, VAI MISTÄ ON KYSYMYS?

SE ON JO NYT 100%:SEN SELVÄÄ, ETTÄ JOS TITTELINI OLISI OLLUT JOHDON 5-10 SUURIMMAN LUOKKAA, ASIA OLISI AIKOJA SITTEN KÄSITELTY PALJON POSITIIVISEMMIN KANNALTANI. MUTTA NYT KOKO "KONEISTO" TUNTUU OLEVAN VALJASTETTU VÄLIPITÄMÄTTÖMYYTEEN OLLI HAKALAN KUUROUDENKIN SUHTEEN...

TAPATURMAANI ON NYT LAITETTU JO 4:JÄS KÄSITTELIJÄ, PIENESSÄ AJASSA, JURISTIKO YRITTÄÄ, (ARVAUS) EI TAPATURMANA?!

NEUVOTELLAANKO LASSE? SOITA SINÄ VUOROSTASI!


http://ollihakala.blogspot.fi/2012/04/alustukseksi-tanaan-perjantaina-4.html

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/04/1-2008-2009-15kk-helvetti-17500-2.html

Vaikeaa on oikeuden saaminen WinNovassa, kuten muuallakin! Kuuntele Erkki Aurajärven haastattelu...!

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/05/professori-erkki-aurejarvi-turhaan.html

Porin tilanne kuvina!!!!

http://ollihakala.blogspot.fi/2012/06/porin-tilanne-kuvina.html


-----------------------------------------WinNovasta tai siihen liittyen jo 2008-2009 löytämiäni lähimmäisiä rakastavia ihmisiä!
Julkisuuden/politiikan henkilöt tulee kestää kritiikin omalla kuvallaan.

Makkaramies Pekka Välimäki

Pekan lempi siivoja Teija

Tommi Raunela

 
VT rehtori Mikko

Vuosien mittaan näitä lähimmäistään rakastavia ystäviä, työkawereita on tullut lisää, varsinkin 2012!

Onneksi tämäkin aika lähestyy (kuvan teksti) meitä kovaa vauhtia... kestäkää vähä-osaiset, kiusatut, työttömät, sairaat, hyljätyt ja kaikin tavoin lyödyt...hetken vielä kestäkää! Deus Protector Noster, Porin vaakunamme teksti aitoine arvoineen toteutuu vielä "rajusti ja rutosti"!