Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 25. lokakuuta 2013

SEURAKUNNAN AIDOT 10 KÄSKYÄ, JOITA LUCIFER / BAPHOMET EI OLE VÄÄRISTELLYT!

Real truth, morality and justice, since 2001, to all the people of Tellus.
Deus Protector Noster!  Sherwood † Real † Media † News™ from Pori, Finland.
Conservative investigative journalism, you and your soul with the best.
More than 30 years, as a doctor, errors, and lies to the exclusion of...AITO 10 KÄSKYÄ.

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, eli maapallon yhden ja ainoan Jumalan (lihaksi tullut Jeshua Kristus Nasaretilainen) aito oikea kymmenen käskyä hepreankielisen alkutekstin mukaan.


1.Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä;, jotka ovat vesissä maan alla.
Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. Muistaa pyhittää sapatinpäivä.
Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi sapatinpäivän ja pyhitti sen.

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. Älä tapa.

7. Älä tee huorin.

8. Älä varasta.

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

http://www.israel-apu.org/kirjoituksia.html

-------------------------------------------------

Suomeenkin tulee vielä yksi seurakunta... (Alkuseurakunnan kaltainen, Halleluja!)


http://www.israel-apu.org/kirjoituksia/1srk.htmlVanhan liiton päivinä Israelin kansa oli Jumalan seurakunta maan päällä (2.Moos. 12:1-6, 1.Kun. 8:14). Israel edusti myös Jumalan valtakuntaa maan päällä (Ps. 114:1-2, 1.Aik. 28:5). Jokainen, joka oli syntynyt israelilaiseen perheeseen, syntyi samalla myös Israelin seurakunnan jäsenyyteen. Jos joku muukalainen, joka ei ollut syntyjään israelilainen, tahtoi liittyä Israelin seurakuntaan, hänen tuli kääntyä Israelin uskoon ja ympärileikkauttaa miehenpuolensa (2.Moos. 12:43-49). Vaikka Israelin seurakunta oli suuri ja siinä oli 12 sukukuntaa, oli se silti yksi ainoa Israelin seurakunta, jonka tuli palvella Herraa, Israelin Jumalaa ja totella Hänen käskyjänsä (2.Moos. 19). Vanhan liiton Israelin seurakunta oli monta kertaa tottelematon Herran Sanalle, eikä kantanut Hengen hedelmää ja Jumala joutui usein sitä kurittamaan. Kun Messias (Kristus) saapui, Hän joutui sanomaan sen ajan tottelemattomille, että "Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä" (Matt. 21:33-46). Tämä ei tarkoita sitä, niinkuin usein virheellisesti luullaan, että Jumalan valtakunta otetaan pois Israelilta ja annetaan pakanakristikunnalle. Matteuksen evankeliumin vertaus osoittaa selvästi, että Jeshua (Jeesus) osoitti sanansa juutalaisen kansan rappeutuneille ja tottelemattomille hengellisille johtajille, nimittäin fariseuksille, kirjanoppineille ja saddukeuksille, jotka Mooseksen istuimella hallitsivat kansaa (Matt. 21:45; 23:1-7, Ap.t. 4:1-7; 23:8). Näiltä Jumalan valtakunta ja Israelin seurakunnan hallitseminen otettiin pois ja annettiin niille, jotka kantavat Hengen hedelmää (Gal. 5:22, Room. 6:22, Ef. 5:9).

Kenelle sitten Jumalan valtakunta annettiin? Sille piskuiselle laumalle, joka uskoi ja uskoo Jeshua Messiasta (Jeesusta Kristusta) ja tottelee Hänen Sanaansa (Luuk. 12:31-32). Uuden liiton Israelin Jumalan valtakunnan ja seurakunnan hallinta uskottiin 12 Karitsan apostolille, jotka saivat tuomita sitä 12 valtaistuimella (Luuk. 22:28-30). Uuden liiton seurakunta ei myöskään ole irti todellisesta Jumalan Israelista. Paavalin öljypuuvertauksen mukaan Israel on se pyhä öljypuun juuri, jossa on jaloja öljypuun oksia eli israelilaisia messiaanisia uskovia ja oksastamisen kautta mukaan päässeitä epäjalon öljypuun oksia eli pakanauskovia (Room. 11:17-29). Pakanat ovat päässeet näin uskon kautta Messiaaseen Jeshuaan (Jeesukseen) todelliseen uuden liiton Israelin perheeseen (Ef. 2:11-22). Sekä juutalaisuskovat että pakanasyntyiset uskovat ovat kastetut yhdessä Hengessä yhdeksi Messiaan (Kristuksen) ruumiiksi eli uuden liiton seurakunnaksi, jossa Herra itse on päänä (Ef. 1:22-23, Kol. 1:14-18). Tämä on uuden liiton Israel, uuden liiton Jumalan valtakunta ja uuden liiton seurakunta.

Lukuisat Raamatun paikat osoittavat, että uuden liiton seurakunta on yksi (Room. 12:4-5, Ef. 4:1-6, Joh. 17:20-23). Apostolisen alkuseurakunnan aikana tämä uskovien yhteys ja ykseys olikin luonnollinen tosiasia (Ap.t. 2:37-47, 4:32-35). Tämä seurakunnan ykseys on tosiasia sekä maailmalaajuisesti että kansallisella tasolla. Erityisen tärkeää seurakunnan ykseys on paikallisella tasolla. Kun pakanain apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä eri paikkakunnille, hän osoitti kirjeensä aina sen paikkakunnan uskoville eli sen paikkakunnan seurakunnalle (Room. 1:1-7, 1.Kor. 1:1-2, Ef. 1:1, jne.). Kullakin paikkakunnalla oli alkuseurakunnan päivinä vain yksi uskovien joukko eli yksi paikallinen seurakunta, jota vanhimmat johtivat (1.Tim. 3:1-7, Tiit. 1:5-9). Seurakunnan tavallisia kokoontumispaikkoja olivat kodit, joissa kokoonnuttiin yhteisestä uskosta rakentumaan, rukoilemaan ja leipää murtamaan (Ap.t. 2:46; 12:12, Room. 16:3-5).

Näin oli alkuseurakunnan päivinä, kun seurakunta oli Sanan mukaisessa tilassa. Jos jossakin pyrki tulemaan hajaannusta, Paavali nuhteli, kuten korinttolaisia (1.Kor. 1:10-13; 3:1-4). Paavalin ennustama laittomuuden henki, antikristillinen henki, kuitenkin teki työtään ja alkoi yhden Messiaan (Kristuksen) ruumiin pirstoutuminen ja myös harhaantuminen Sanan alkuperäisistä totuuksista (2.Tes. 2:1-12). Monia antikristuksia oli ilmaantunut jo viimeisen Karitsan apostolin Johanneksen eläessä ja nämä "pikku antikristukset" eivät olleet enää yhtä ruumista toisten uskovien kanssa (1.Joh. 2:18-19). Kun Messiaan (Kristuksen) Henki kastaa yhdeksi ruumiiksi eli seurakunnaksi, pyrkii sielunvihollisen henki, antikristuksen henki, pirstomaan yhden ruumiin eli seurakunnan. Tässä se on hyvin onnistunutkin, sillä maailmassa on nykyään eräiden arvioiden mukaan vähintään yli 4 000 kristillistä kirkkokuntaa, lahkoa ja harhaoppia. Tosin paavin kirkko pyrkii viimeisenä suurena eksytyksenä nyt kokoamaan katolisen kirkon siipien suojaan lopun ajan maailmankirkon eli suuren porttobabylonin, koko laajasta luopuneesta kristikunnasta, joka tulee vallan saatuaan vainoamaan todellisia uskovia yhdessä maallisen petovallan kanssa (Ilm. 17).

Seurakunnan Herra ei kuitenkaan jätä tilannetta tähän pirstoutuneeseen ja luopuneeseen tilaan. Hän asettaa ennalleen todellisen seurakuntansa yhdeksi laumaksi juuri ennen tulemustaan (Ap.t. 3:19-21, Joh.10:16). Herra uudistaa ja puhdistaa Sanallaan seurakuntansa totuudelle kuuliaiseksi kirkastetuksi morsiusjoukoksi tulemustaan varten (Ef. 5:25-27, Ilm. 19:6-9). Lopun ajassa on oleva jälleen yksi Messiaan (Kristuksen) ruumis eli seurakunta, joka koostuu kaikista vilpittömistä uskovista. Herran Henki vaikuttaa niin, että lahkohenki poistuu todellisten Jumalan lasten sydämistä ja he yhtyvät yhdeksi toisiaan rakastavaksi ja sanalle kuuliaiseksi laumaksi. Se on oleva lopun ajan ennalleenasetettu apostolinen seurakunta, joka toimii hetken suurella voimalla viimeisessä ja rajussa herätyksessä juuri ennen ylösottoa vaikeiden aikojen keskellä (Ilm. 14:14-16, Dan. 12:1-3).

Mitä sitten Suomessa tapahtuu tämän asian suhteen? Jo vuosien ajan on ollut käynnissä ennalleenasettamisprosessi maassamme. Monet yksilöuskovat ja pienryhmät ovat tulleet tyytymättömiksi nykyiseen menoon. Heitä ei ole tyydyttänyt se muotomeno tai oman "kuppikunnan" kristillisyys, jossa he ovat olleet mukana. Maassamme on käsitykseni mukaan satoja, luultavasti jopa tuhansia sellaisia uskovia, jotka joko yksinään tai yhdessä pienryhmän kanssa ovat pohtineet näitä asioita. Monilla paikkakunnilla kokoontuu pienryhmiä kodeissa, kuten alkuseurakunnan päivinä, ilman mitään rajoja. Nämä uskovat eivät edusta mitään maan leirejä, vaan yksinkertaisesti ovat uskovia ja Jumalan lapsia, jotka kokoontuvat yhdessä Sanaa tutkimaan, rukoilemaan, leipää murtamaan eli ehtoollista viettämään ja yhteisestä uskosta rakentumaan (1.Kor. 14:26).

Raamatun mukaan on selvää, että vastustuksesta huolimatta nämä pienryhmät tulevat lisääntymään ja lopulta muodostuu kaikista vilpittömistä uskovista koostuva yksi seurakunta. Se ei ole mikään uusi kirkkokunta, vaan Pyhän hengen yliluonnollisella tavalla yhdistämä, toisiaan rakastavien uskovien joukko (Joh. 13:35). Se on samalla mahdollisesti myös lopun ajan maanalainen seurakunta, jota tuleva maailmankirkko vainoaa, koska he eivät alistu sen komentoon. Kaikki todelliset uskovat joutuvat jättämään lopulta lopun ajassa nousevan maailmankirkon, "porttobaabelin", etteivät joutuisi sen tuomion alle. (Ilm. 18:1-4).

Loppusuoralla ennen Herran tulemusta rajat eivät tule käymään kirkkokuntarajojen mukaan, vaan sydänten rajojen mukaan. On oleva vain kaksi leiriä: Messiaan ruumis eli todellinen Jumalan seurakunta ja toisaalta porton ruumis eli lopun ajan maailmakirkko, joka joutuu Jumalan tuomion alle (1.Kor. 5:15-17, Ilm. 14:8). Pitäkäämme huoli siitä, että kuulumme todelliseen seurakuntaan, yhteen Messiaan (Kristuksen) ruumiiseen ja toimikaamme sen mukaan, rakentaen yksilöinä ja pienryhminä vain yhtä ruumista, lopun ajan ennalleenasetettua apostolista seurakuntaa (Ef. 4:11-16).

Keijo Lindeman

-------------

Kommentti: yli 30 vuoden eskatologisen tutkiskelun jälkeen, yhdyn Keijon tekstiin täysin... Yllä olevien linkkien kautta löydät myös infoa sielusi pelastukseen, josta "hullukaan" ei voi eksyä...
T: Olli Hakala Pori / Deus Protector Noster!

.

1 kommentti:

  1. Katolilainen humaanien uskontojen/epäjumalanpalvonnan sekamelska, maailman porttokirkko... http://www.tv7.fi/vod/player/?program=30060

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.