Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 7. heinäkuuta 2015

Billy Graham... 33 asteen okkultisti?!


Billy Graham... 33 asteen okkultisti?! On tutkimisen paikka...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Billy Graham – kuuluisa evankelista, mutta myös vapaamuurari ja Uuden maailmanjärjestyksen agentti
Tuntuuko uskomattomalta?
Niin minustakin, kun luin asiasta. En siis ihmettele sinua. Älä silti torju tätä kirjoitustani jo heti kättelyssä, vaan lue loppuun asti.
Kirjoitan tämän artikkelin hyvin raskain mielin ja äärimmäisen surullisena. Kyseessä on niin käsittämätön asia, että toivoisin kaiken olevan vain pahaa unta.
Valitettavasti kyse ei ole unesta eikä vääristä juoruista, vaan murheellisesta tosiasiasta, että Billy Graham on julkisen puhtaan evankelistan kuvansa lisäksi myös jotain aivan muuta, jotain hyvin pahaa.
Olen tullut pitkällisten ja tuskallisten tutkimusteni jälkeen siihen lopputulokseen, että niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Billy Graham on vapaamuurari ja Uuden maailmanjärjestyksen agentti.
Billy Graham on nyt 96-vuotias ja piti viimeisen ristiretkensä New Yorkissa v. 2005. Billy Graham aloitti ristiretkien pitämisen v. 1949. Näiden 56 vuoden aikana Billy Graham on pitänyt ristiretkiään ympäri maailmaa, myös Suomessa kahdesti eli vuosina 1954 ja 1987. Olen ollut molemmissa Suomen kokouksissa mukana.
Maailman tunnetuimman evankelistan kokouksissa on tullut kiistatta monia ihmisiä uskoon ja siltä osin Grahamin työ on ollut hyvää ja kiitettävää. Kun Grahamin elämästä ja toiminnasta on löytynyt vähemmän hyviä, suorastaan pahoja puolia, niin monia voi tämä ristiriita suuresti hämmentää. Meidän tulee kuitenkin muistaa se tosiasia, että vaikka evankelista itse ei olisikaan kaikissa toimissaan puhdas Jumalan edessä, niin siitä huolimatta hänen julistamansa evankeliumi on voimallinen uudestisynnyttämään ihmisiä elävään uskoon.
Aion kohta tuoda esiin tärkeimmät todisteet väitteeni tueksi. Kaikkia mahdollisia todisteita en voi tässä artikkelissa julkistaa, koska silloin kirjoituksestani tulisi aivan liian pitkä. Viittaan vain siihen, että tri Cathy Burns kirjoitti aiheesta paksun kirjan nimeltä Billy Graham and His Friends: The Hidden Agenda (Billy Graham ja hänen ystävänsä: salainen agenda), jossa on yli 700 sivua.
Tuon kirjoitukseni lopussa esille syyt siihen, miksi tein tämän artikkelin. Minua on motivoinut kaksi asiaa, mutta paljastan ne lopussa.
1. Sukujuuret
Billy Graham on sukua 1700-luvulla eläneelle Jacob Frankille, juutalaisen sabbatianismi-kultin perustajalle, jonka johtamaa liikettä alettiin myöhemmin kutsua frankismiksi. Frank opetti kannattajiaan kääntymään toisiin uskontoihin ja harjoittamaan piilossa niiden suojissa satanismia.
On mahdollista, että tämä sukukirous kohtasi myös Billy Grahamia.
2. Liittyminen vapaamuurareihin
Vapaamuurarit päättivät v. 1896 Albert Piken johdolla, että he tarvitsevat voimakasta evankelista johtomiestä, ”pyhää miestä”, joka voisi toimia protestanttien ja roomalaiskatolisten yhdistäjänä sekä myöhemmin kaikkien eri uskontojen lähentäjänä heidän pyrkiessään luomaan edellytyksiä yhden maailmanuskonnon syntymiselle, joka olisi vallassa tulevan Antikristuksen aikana.
Miehen sallittaisiin saarnata evankeliumia, jotta suurin osan kristityistä vakuuttuisi hänen aitoudestaan, ja joukkotiedotusvälineet tukisivat häntä kaikkialla maailmassa.
Samanaikaisesti mies pitäisi yllä läheisiä suhteita kaikkein jumalattomimpiin vapaamuurarijohtajiin ja johtaisi vähitellen aidot kristityt alas väärää polkua kohti Antikristuksen ilmestymistä.
Vapaamuurarit valitsivat ”pyhäksi mieheksi” Billy Grahamin ja lupasivat hänelle heille työskentelemisen vastapalkaksi huomattavaa rahallista tukea, rajatonta mediahuomiota ja suoria yhteyksiä vallanpitäjiin, kuten presidentteihin.
Billy Graham hyväksyi tarjouksen ja liittyi vapaamuurareihin v. 1948. Loppu onkin historiaa.
Billy Grahamin vapaamuurariudesta on oltu kuitenkin mahdollisimman hiljaa ja se on kielletty, koska vapaamuurarit ovat käsittäneet, että asian julkisuus olisi haitaksi Grahamin työskentelylle heidän hyväkseen.
Minä en tiedä varmuudella, miksi Graham suostui vapaamuurareitten ehdotukseen, mutta todennäköisesti kyseessä oli suuren rahan ja kuuluisuuden houkutus sekä vapaamuurariuden pahuuden vähättely. Ehkä Graham laski, että suostuessaan yhteistyöhön vapamuurareiden kanssa heidän ehdoillaan hän voisi kuitenkin tehdä Jumalan valtakunnan työtä huomattavasti suuremmilla resursseilla kuin ilman vapaamuurareitten tukea. Graham ilmeisesti uskoi, että hänen sanomansa oikeutti hänet syntisiin keinoihin niin, että hänellä oli oikeus tehdä väärin, jotta hän voisi tehdä oikein. Kyse oli siis tyypillisestä jesuiittamoraalista, jonka mukaan tarkoitus pyhittää keinot.
Tässä Graham laski kohtalokkaasti väärin. Graham sai kyllä julistaa perusevankeliumia, mutta oli hyvin monia asioita, joista hän ei saanut puhua mitään. Vapaamuurarit ostivat rahoillaan ja antamallaan suunnattomalla julkisuudella Grahamin hiljaiseksi, niin että hän ei voinut esim. puhua Kiinan, Pohjois-Korean ja entisen Neuvostoliiton, nykyisen Venäjän, uskovien vainoista mitään eikä hän voinut koskaan puhua vapaamuurareita, katolisen kirkon harhaoppeja tai tiettyjä moraalittomuuksia, kuten aborttia ja homoutta vastaan. Grahamin suu oli tehokkaasti tukittu.
3. Ristiretket vapaamuurarien rahoittamia ja mainostamia
Billy Graham aloitti evankelisten kokousten pitämisen v. 1947, mutta suurten kokoustensa eli ristiretkien pitämisen v. 1949 hänen tullessaan Los Angelesiin pitämään kolmen viikon ristiretkeä, joka venyi lopulta kahdeksan viikon mittaiseksi.
Syy oli se, että sen aikainen tunnettu lehdistömoguli, hyvin monien lehtien omistaja, vapaamuurari William Randolph Hearst alkoi tukea vapaamuurari Grahamia yhteisen suunnitelman mukaisesti ja rahoitti Grahamin Los Angelesin ristiretken ja sen jälkeen Grahamin kampanjoita kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen monet muut rikkaat vapaamuurarit, kuten Morriksen ja van Dyunin perheet alkoivat tukea Grahamia taloudellisesti.
Ehkä vielä merkittävämpää oli se, että Hearst lähetti kaikkien lehtiensä päätoimittajille lyhyen mutta ytimekkään käskyn: ”Puff Graham!” eli ”Mainostakaa Grahamia!”
Toimittajat panivat parastaan. Kaikki lehdet, radio, televisio ja elokuvien alkunäytökset olivat yhtäkkiä täynnä Billy Grahamia. Yhdessä yössä täysin tuntemattomasta evankelistasta tuli sensaatio.
Uskovat olivat tietysti innoissaan, koska he ajattelivat, että nyt Jumala antaa Amerikkaan suuren herätyksen. Vähää he tiesivät, että ”herätys” oli vapaamuurarien masinoima ja sen tarkoitus oli tasoittaa tietä väärälle ekumenialle, yhdelle maailmanuskonnolle ja lopulta Antikristukselle.
4. Presidenttien ystävä
Billy Graham oli aktiiviaikoinaan kaikkien Amerikan presidenttien läheinen ystävä puolueesta riippumatta alkaen Harry Trumanista aina George Bush nuorempaan asti. Billy Graham oli itse demokraatti, joten olisi ollut jotenkin luonnollista, vaikka ihmeellistä sekin, jos Graham olisi ollut hyvää pataa kaikkien demokraattipresidenttien kanssa.
Mutta kun Graham oli myös republikaanipresidenttien luotettu ja hengellinen neuvonantaja, niin kyseessä on paljonkin normaalista poikkeava asia, mikä oli mahdollista vain siten, että ylhäältä vapaamuurareiden taholta tuli käsky, että presidenttien on oltava suosiollisia Grahamille ja Grahamin on oltava yhteydessä presidentteihin ja tuettava heidän politiikkaansa, mikä oli viime kädessä vapaamuurareitten ja illuminaattien eli maailman raha- ja valtaeliitin, kuten ökypankkiirien tahtomaa politiikkaa, jolloin presidenteillä ei ollut eikä ole USAssa sellaista valtaa kuin kuvitellaan, vaan he ovat hyvin voimakkaiden taustavoimien sätkynukkeja.
Yleensä kävi niin, että molemmat osapuolet kehuivat toisiaan. Otetaan esimerkiksi vaikka Ronald Reagan, joka myöntäessään Billy Grahamille vapauden mitalin v. 1982 kehui tämän olevan 1900-luvun yksi kaikkein innoittavimpia hengellisiä johtajia.
Ainoa tietämäni poikkeus oli presidentti Harry Truman, joka sanoi melkoisen suorasukaisesti, että Billy Graham on väärennös (counterfeit) ja julkisuudenkipeä (publicity seeker).
Billy Grahamin ystävyydellä presidenttien kanssa oli hintansa: hän ei voinut puhua kaikesta. Esim. TV-ohjelmassa ”Larry King Live” Graham sanoi, että vaikka hän on ollut ystävä Bill Clintonin kanssa vuosia, hän ei ole nostanut eikä tule nostamaan esiin kysymyksiä abortista tai homoseksuaalisuudesta. Jos hän sen tekisi, häntä ei kutsuttaisi enää Valkoiseen Taloon.
Graham suostui rajoituksiin, koska yhteys presidentteihin lisäsi suuresti hänen suosiotaan ja arvovaltaansa, mikä oli hänelle tärkeämpää kuin Raamattuun perustuvien moraaliasioiden esille tuominen.
Tämä ratkaisu oli kyllä hänen sielulleen vahingoksi. Raamattu sanoo: ”Joka tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.”
5. Kirkkojen maailmanneuvosto ja väärä ekumenia
Billy Graham oli aluksi v. 1948 perustettua Kirkkojen maailmanneuvostoa vastaan sanoen jossain tilaisuudessa, että KMN:n kokouksissa voitaisiin nimittää Antikristus valtaan.
Mutta asennoituminen muuttui. Billy Graham osallistui ensimmäisen kerran Kirkkojen maailmanneuvoston kokoukseen v. 1961 ja jo vuonna 1966 Graham puhui myönteisesti väärää ekumeniaa ajavasta neuvostosta.
6. Liberaalien teologien ylistäminen
Vuonna 1934 uskoon tullut Billy Graham oli pitkään raamatullinen fundamentalisti, joka uskoi Raamatun auktoriteettiin ja todenperäisyyteen. Vielä 1950-luvulla Graham lupasi Jumalalle, että hän ei ota koskaan ristiretkiensä komiteaan henkilöitä, jotka eivät usko Kristuksen neitseelliseen syntymään, Jeesuksen sovintovereen ja Raamatun sanainspiraatioon.
Billy Graham ei pitänyt Jumalalle antamaansa lupausta. Grahamin näkemykset alkoivat vähitellen muuttua yhä enemmän liberaaliin suuntaan.
Kirjassaan ”Evangelism & church today” Graham ylisti seuraavia henkilöitä suuriksi teologeiksi: Rudolf Bultman, Karl Barth, Emil Brunner, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich ja Carl Henry. Näistä teologeista vain Carl Henry oli Raamatulle uskollinen, kaikki muut olivat Raamatun arvovallasta ja erehtymättömyydestä luopuneita teologeja.
Tämäkin asia on onnistuttu salaamaan suurelta yleisöltä, joka luulee, että baptistisaarnaaja Graham oli raamatullinen mies koko ikänsä.
7. Yhteys katoliseen kirkkoon
Billy Graham rakensi väärää kristittyjen yhteyttä eniten rakentamalla siltaa protestanttien ja roomalaiskatolisten välille, mikä oli hänen päätehtävänsä vapaamuurarien agenttina.
Billy Graham tapasi useita kertoja eri paaveja ja kehui heitä merkittäviksi Jumalan miehiksi sanoen esim. Johannes Paavali II:ta silloisen maailman suurimmaksi uskonnolliseksi johtajaksi.
Billy Graham alkoi kutsua katolisia pappeja ja piispoja kokouksiinsa vuodesta 1950 alkaen eli hyvin varhaisessa vaiheessa. Katolisilla oli 1960-luvulta lähtien Grahamin ristiretkien johtajistossa ja puhujanlavalla aina merkittävä edustus, kun missio oli suunnattu maahan, jossa katolinen kirkko vaikutti. Kokouksissa esille tulleet katoliset ohjattiin katolisiin seurakuntiin.
Katolisten johtajien mukaan Billy Graham saarnasi juuri katolisille soveltuvaa evankeliumia - hän ei loukannut katolista kirkkoa, sen opetusta eikä kyseenalaistanut paavin merkitystä.
8. Myötäsukainen asenne kommunismiin
Billy Graham oli aluksi kommunismia vastaan, mutta tämäkin asenne muuttui vuosien mittaan myönteisemmäksi niin, että Graham ei halunnut nähdä ja tuoda julki Neuvostoliiton uskovien vainoja. Kun Billy Grahamilla oli ristiretki Moskovassa v. 1982, hän toimi vapamuurarien tahdon mukaan eikä maininnut mitään maanalaisen vainotun seurakunnan kärsimyksistä eikä ottanut heidän edustajiaan vastaan. Sen sijaan Graham seurusteli virallisen, valtion hyväksymän baptistikirkon pastoreiden kanssa, joista osa oli KGB:n miehiä.
Sama tapahtui v. 1988 Kiinassa, jossa Billy Graham tapasi vain valtion kontrolloiman Kolme itse –seurakuntien edustajia. Median kysellessä vangituista uskovista Graham kieltäytyi arvostelemasta Kiinan hallituksen politiikkaa ja sanoi: ”En nähnyt missään todisteita ihmisoikeusloukkauksista.”
Järkyttävä lausunto, kun tiedämme, että Kiinassa on ollut ja on tälläkin hetkellä miljoonia maanalaisen seurakunnan jäseniä, jotka eivät voi avoimesti toimia uskonsa mukaisesti tai heidät vangitaan. Mutta sitä ei näe, mitä ei tahdo nähdä.
9. Myönteinen suhtautuminen islamiin ja mormonismiin
Billy Graham suhtautuu myönteisesti islamiin ja mormonismiin, vaikka islam on antikristillinen Jeesuksen jumaluuden kieltävä väärä uskonto ja mormonismi on vapaamuurareitten perustama sekava ei-kristillinen kultti, joka opettaa, että Jumala oli aluksi ihminen ja että ihmisistä voi tulla jumalia.
David Frostin tv-haastattelussa v. 1997 Billy Graham sanoi: ”Islamia on ymmärretty väärin, koska Muhammed kunnioitti suuresti Jeesusta, jota hän piti suurimpana profeettana – itsensä jälkeen.” Grahamin käsitys on uskomaton. Muhammed ei suinkaan tuollaisella lausunnollaan kunnioittanut Jeesusta, koska hän alensi Jumalan Pojan, maailman Vapahtajan, vain itsestään seuraavaksi profeetaksi.
Islamin jumala Allah ei ole sama kuin kristinuskon Jumala, koska Allahilla ei ole poikaa, mutta oikealla Jumalalla on, Jumalan ainosyntyinen Poika Jeesus Kristus.
Islam on syntynyt syvyydestä ja siitä pitäisi varoittaa eikä antaa tuosta Paholaisen uskonnosta ymmärtäväisiä lausuntoja kuten Billy Graham teki.
10. Toisten vapaamuurarisaarnaajien tukeminen
Billy Graham puhui usein ylistävästi Robert Schullerista ja Norman Vincent Pealesta, vaikka molemmat olivat vapaamuurareita, jotka puhuivat tyypilliseen New Age -tyyliin itsensä arvostamisesta ja positiivisesta ajattelusta, mikä on itse asiassa valkoista noituutta, jossa ihmisestä itsestään tulee pelastaja.
Billy Graham arvosti myös vapaamuurari Oral Robertsia, joka oli harhaoppisen menestysteologian isä opettaessaan siemenuskosta tyyliin, joka johti hänet ja monet tv-evankelistat hyväksymään hyvin ylellisen elämäntyylin Jumalan tahtona. Siemenusko tarkoittaa, että kun sinä kylvät siemenen eli annat Jumalalle (eli minulle) rahaa, niin Jumala parantaa sinut ja antaa sinulle rahaa satakertaisesti takaisin. Eihän tällainen humpuuki toiminut paitsi rahan saajien kohdalla, jotka rikastuivat suunnattomasti lampaittensa nylkemisestä.
Billy Grahamin olisi pitänyt varoittaa tuollaisista harhaopettajista. Sen sijaan Graham piti heitä korkeassa arvossa ja puhui heidän tilaisuuksissaan.
11. Billy Graham on 33. asteen vapaamuurari
Vapaamuurariudessa on useita eri asteita. Alemmilla asteilla olevat eivät tiedä kaikkia salaisuuksia ja luulevat usein tietämättömyydessään, että kyseessä on vain viaton herrojen hyväntekeväisyyskerho. Eipä voisi paljoa enempää erehtyä.
Korkein aste on 33. aste. Silloin vapaamuurarille kerrotaan, kuka on heidän jumalansa. Vihittävälle henkilölle paljastetaan suuri salaisuus, että heidän jumalansa on Lucifer eli Saatana. Korkeimman asteen vapaamuurarit ovat siten saatananpalvojia.
Billy Grahamista tuli 33. asteen vapaamuurari v. 1966 skottilaisen riitin vapaamuurareitten temppelissä Washington DC:ssa. Samalla Billy Grahamista tuli saatananpalvoja.
Koska Graham oli myös evankelista, hän jatkoi elämäänsä ja toimintaansa jakautuneena persoonaltaan Jumalan mieheksi ja Saatanan mieheksi.
12. Jim Shawn todistus
On useita ihmisiä, jotka ovat nähneet Billy Grahamin vapaamuuraritilaisuuksissa.
Heistä tunnetuin on Jim Shaw, joka on kertonut asiasta kirjassaan ”The Deadly Deception” (Kuolettava petos) sen jälkeen kun hän uskoon tultuaan erosi vapaamuurareista. Shaw sanoo nähneensä Billy Grahamin omissa 32. asteen vapaamuurarivihkiäisissään, joihin eivät voi osallistua ketkään muut kuin vapaamuurarit. Shaw painostettiin kuitenkin jättämään kirjastaan Grahamin nimi pois tämän suojelemiseksi. Niinpä kirjassa ei mainita Billy Grahamia nimeltä, vaan kerrotaan, että läsnä oli kansainvälisesti huomattava evankelista (internationally prominet evangelist). Henkilö ei voi olla kukaan muu kuin Billy Graham.
13. David Hillin todistus
Entisen vapaamuurarin ja myös entisen mafiagangsterin David Hillin todistus on vavahduttava.
Tultuaan uskoon ja jätettyään entisen elämänsä kuviot taakseen David Hill järkyttyi saatuaan tietää Billy Grahamin olevan vapaamuurari. Hill meni tapaamaan Grahamia erääseen itärannikon kaupungin hotelliin ja yritti kahtena päivänä 18 tunnin ajan varoittaa Grahamia vapaamuurareista ja heidän ajamastaan Uudesta maailmanjärjestyksestä.
Hillin pelastuspyrkimykset epäonnistuivat.
Billy Graham sanoi alistuneena David Hillille: ”Minä olen sen järjestön vanki (a captive of that organization).” Toisin sanoen Billy Grahamin oli jatkettava 1948 alkanutta yhteistyötä vapaamuurarien kanssa – tai he tuhoaisivat hänet. Koska vapaamuurarit loivat Billy Grahamin ja hänen menestyksensä, heillä oli valta myös kukistaa hänet joko maineen mustaamalla tai kirjaimellisesti.
David Hill joutui kokemaan jälkimmäisen vaihtoehdon. David Hill murhattiin juuri kun hän oli saanut valmiiksi Uutta maailmanjärjestystä käsittelevän paljastuskirjansa.
14. Muita todistuksia
Kaikki todistajat eivät uskalla esiintyä omilla nimillään. Tässä on kaksi nimetöntä todistusta.
Eräs Monarch-aivopesuohjelmasta ulospäässyt henkilö, joka oli toiminut Pentagonin orjana, on myös todistanut, että Billy Graham teki työtä vapaamuurareille mm. siten, että hän välitti heidän viestejään USAn presidenteille ja muillekin valtionpäämiehille.
Eräs ex-illuminaatti, jolla on monipersoonallisuushäiriö, kertoo seisoneensa Billy Grahamin edessä ja katsoneensa tämän silmiä. Tämän henkilön todistuksen mukaan oli hyvin selvää, että Grahamilla oli myös monipersoonallisuushäiriö ja hän pystyi vaihtamaan persoonallisuuksiaan.
15. Billy Grahamin nimi vapaamuurarien nettisivuilla
Billy Grahamin nimi oli aikoinaan esillä Louisianan vapaamuuraritemppelin nettisivuilla (http://www.la-mason.com/) osiossa ”Kuuluisia vapaamuurareita” (http://www.la-mason.com/famous-masons/#OtherFamous Masons), mutta kun asiaan alettiin kiinnittää enemmän huomiota, Grahamin nimi vedettiin nopeasti pois sivuilta.
On käynyt selväksi, että Billy Grahamin vapaamuurarius halutaan pitää niin salassa kuin mahdollista. Sen tähden asiasta ei monikaan tiedä mitään ja siitä kuultuaan ei voi sitä uskoa.
Tähän liittyen Grahamin evankelioimisjärjestö on asiasta kysyttäessä vastannut ja valehdellut, että Billy Graham ei ole vapaamuurari. On kuitenkin huomionarvoista, että Billy Graham ei ole itse koskaan torjunut vapaamuurariväitteitä. Jos Graham ei ole vapaamuurari, niin luulisi olevan aika helppoa astua julkisuuteen ja sanoa henkilökohtaisesti, että minä en ole vapaamuurari. Billy Graham ei kuitenkaan ole voinut antaa tällaista selventävää ja ilmaa puhdistavaa lausuntoa, koska hän ON vapaamuurari. Graham ei ole halunnut suoraan valehdella tästä asiasta, vaan hän on pannut valehtelijaksi ja väärän tiedon levittäjäksi oman järjestönsä.
16. Vapaamuurariystävät
Edellä mainittujen USAn presidenttien lisäksi Billy Grahamilla on ollut alusta alkaen ja on edelleen hyvin monia vapaamuurariystäviä.
Grahamin 95-vuotissyntymäpäivillä oli 700 kutsuvierasta, joiden joukossa olivat esim. seuraavat vapaamuurarit: Bill Clinton, Donald J, Trump, Glenn Beck, Rick Warren, Rupert Murdoch ja Sarah Palin, joka kuuluu naisten Eastern Star (Itäinen tähti) –nimiseen vapaamuurarijärjestöön.
Tällainen tiivis ja läheinen yhteys ja ystävyys monien vapamuurarien kanssa on kyllä outoa Jumalan miehelle, paitsi jos ja kun on itse vapamuurari.
17. Tuki Uudelle maailmanjärjestykselle
George Bush Sr. käytti ennen ensimmäistä Irakin sotaa v. 1991 puheessaan sanontaa ”Uusi maailmanjärjestys” (New World Order). Myöhemmin samana vuonna Billy Graham sanoi radio-ohjelmassaan, että amerikkalaisten tulisi tukea Bushin Uutta maailmanjärjestystä.
Minä olen kirjoittanut ja viime aikoina myös puhunut paljon Uutta maailmanjärjestystä vastaan, koska kyseessä on antikristillinen järjestys, jossa tulee olemaan tiukka kansalaisten valvonta, yhdenmukaisuuden vaatimus, toisinajattelijoiden, varsinkin uskovien, vainoaminen ja tulevan maailmandiktaattorin eli Antikristuksen palvonta, ehdoton totteleminen ja hänen merkkinsä ottaminen.
Billy Graham ei voinut ottaa koskaan kantaa Uutta maailmanjärjestystä vastaan, vaan päinvastoin antoi sille tukensa, koska Graham on Uutta maailmanjärjestystä ajavien illuminaattien ja vapaamuurareitten oma mies.
18. Billy Grahamin väärät opit
Billy Graham aloitti Raamattuun uskovana evankelistana, mutta vuodesta 1949 alkaen Graham alkoi epäillä Raamatun erehtymättömyyttä. Siitä alkoi hänen alamäkensä Jumalan silmissä, vaikka maailma alkoi puhua suurimmasta ihmisestä sitten Jeesuksen.
Billy Graham puhui loppuun asti evankeliumia, mutta kyseessä oli muuttunut, väärä evankeliumi. Graham puhui Jumalan rakkaudesta, mutta jätti Jumalan tuomion pois. Graham puhui armosta, mutta jätti lain pois.
Tällainen typistetty evankeliumi sopii vapamuurareitten ja illuminaattien Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmiin ja yhden maailmankirkon hankkeeseen. Loppujen lopuksi tähän rakkauden sanomaan sisällytetään kaikki ihmiset, olivat he uskovia tai eivät ja kaikki väärät uskonnot. Kaikki käy, kunhan vain puhutaan rakkaudesta ja veljeydestä mantran tavoin.
19. Ratkaisun tehneiden jälkihoito
Koska Billy Grahamin toiminta oli ekumeenista, se johti siihen, että kokouksissa eteen tulleet ihmiset ohjattiin sellaisiin seurakuntiin, jotka eivät kyllä olleet mitenkään parhaat mahdolliset heidän uskonelämänsä kasvun kannalta. Katoliset ohjattiin katolisiin seurakuntiin, juutalaiset synagoogiin ja liberaalit vapaamielisiin Raamatun arvovaltaa murentaviin seurakuntiin. Tämän takia on arvioitu, että vain 2 % Grahamin kokouksissa ratkaisun tehneistä ihmisistä pysyi uskossa.
Olisi ollut paljon parempi, jos kaikki uskoon tulleet olisi opastettu Raamatulle uskollisiin seurakuntiin, mutta se ei ollut mahdollista Grahamin kokousten ekumeenisen järjestäjäpohjan takia. Vuosien mittaan Billy Graham ystävystyi yhä enemmän liberaalien ja katolisten kirkonmiesten kanssa, kun taas aidosti herätyskristillisistä uskovista tuli hänen vihollisiaan, jotka alkoivat julkisesti varoittaa ihmisiä Billy Grahamin eksytyksestä. Mainittakoon heistä esim. John Rice ja Bob Jones Sr.
20. Käsitys ufoista
Billy Graham ajatteli, että ufot ovat Jumalan enkeleitä.
Tässäkin asiassa Graham eksytti ihmisiä, sillä ufot ovat Saatanasta ja niiden ilmestymisen kautta demonit, jotka ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi tai esiintyvät muka muilta tähdiltä ja planeetoilta tulleina tähtiläisinä, ovat jo julistaneet ja tulevat Antikristuksen ilmestymisen aikoihin kuuluttamaan koko maailmalle väärää sanomaa, että nyt on rauha tullut maailmaan, koska Kristus on tullut takaisin maan päälle. Kyseessä ei ole kuitenkaan Kristus vaan Antikristus, ei odotettu Messias vaan valemessias.
21. Ihmisten kiitos ja ylistys
Kristuksen seuraajien osana on usein vaino ja pilkka, jopa marttyyrius, koska uskovat toimivat täysin eri hengessä kuin tämän maailman ihmiset tai luopiokristityt.
Billy Graham ei ole saanut maailman taholta vainoa eikä pilkkaa, koska hän on osittain osa sitä maailmaa. Sen sijaan Billy Graham on saanut osakseen hyvin paljon kunnioittavia lausuntoja ja monia eri palkintoja. Billy Graham on valittu TIME-lehden vuoden mieheksi ja suurimmaksi elossa olevaksi amerikkalaiseksi. Monissa eri gallupeissa Billy Graham on mukana maailman ihailtuimpien ihmisten listalla.
Tulee mieleen Jeesuksen sanat, Jeesuksen, joka ei ollut aikansa vallanpitävien suosiossa: ”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.”
22. Billy Grahamin kuoleman jälkeen
Billy Graham viettää nykyään melko hiljaista elämää, mutta hänen vaikutuksensa ei ole ohi. Kun Billy Graham siirtyy aikanaan rajan toiselle puolelle, alkaa eri medioissa hänen elämänsä ja ajatustensa massiivinen muisteleminen, joka tulee voimakkaasti vaikuttamaan ihmisiin ympäri maailmaa.
Vielä kuolemansa jälkeen Billy Grahamin eksyttävät väärän yhteyden ekumeeniset ajatukset tulevat auttamaan antikristillisen yhden maailmanuskonnon syntymistä rakkauden ja kaiken hyväksymisen nimissä.
Billy Graham ei ole todennäköisesti elossa ja näkemässä sitä aikaa, kun maapallolla hallitsee 3½ vuoden ajan pahuuden inkarnaatio eli Saatanalta voimansa saava Antikristus, joka puhuu hyviä ja kannatettavia asioita, mutta joka on paha peto, uskovien vainoaja ja itsensä jumalaksi korottava jumalanpilkkaaja.
Pahoin pelkään, että jos Billy Graham olisi silloin elossa, hän hyväksyisi Antikristuksen Kristukseksi ja kehottaisi muita tekemään samoin.
Miksi olen kirjoittanut tämän artikkelin?
Miksi kirjoitin tämän artikkelin?
Ensimmäinen motiivini on se, että haluan kehottaa voimakkaasti kaikkia rukoilemaan Billy Grahamin puolesta. Myös papit, saarnaajat ja evankelistat voivat päätyä lopulta kadotukseen, jos heillä on sydämellään tunnustamatonta vääryyttä ja osallisuutta pimeyden tekoihin. Paavali tiesi tämän vaaran korostaessaan kilvoittelun merkitystä korinttolaisille kirjoittamalla: ”Etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.” On hyvä muistaa myös Jeesuksen sanat: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon.”
Väkevä tuomari Simson lankesi kauniin naisen houkutuksiin ja menetti voimansa. Viisas Salomo lankesi epäjumalanpalvelukseen vaimojensa viekoittelemana. Billy Graham lankesi vallan ja kuuluisuuden kiehtovaan hurmaan.
Vangittu Simson sai lopussa voimansa ja pystyi vielä kostamaan vihollisilleen filistealaisille. Koska Jumala näin kuuli hänen viimeisen rukouksensa ennen Simsonin kuolemaa sortuvien kivilohkareiden alle, uskon, että Simson on taivaassa.
Salomo luopui uskosta, mutta Raamatussa on viitteitä siihen, että Salomo palasi Jumalan yhteyteen ennen kuolemaansa. Uskon, että Salomo on taivaassa.
Rukoillaan Billy Grahamin puolesta, että hän tunnustaisi vapaamuurarisyntinsä ennen kuolemaansa ja että Graham samalla varoittaisi julkisesti vapaamuurariuden luciferisesta pahuudesta, ettei kukaan ihminen eivätkä varsinkaan papit ja muut Jumalan valtakunnan työntekijät liittyisi tuohon Saatanan järjestöön, ja että ne, jotka ovat jo vapaamuurareita, eroaisivat Paholaisen porukasta niin pian kuin mahdollista. On parempi päästä taivaaseen kuin mennä vapaamuurariveljien kanssa helvettiin. Jos Billy Graham tekee aidon parannuksen, uskon, että Graham pääsee taivaaseen. Jos Billy Graham ei selvästi irtisanoudu vapaamuurariudesta, pelkään, että taivaan portit eivät hänelle aukene.
Toinen motiivini tämän artikkelin kirjoittamiseen on paljastaa vapaamuurariuden saatanallinen ydinolemus kaikesta muka kristillisestä pintakuohusta huolimatta ja varoittaa vakavasti ketään liittymästä tuohon Perkeleen organisaatioon. Kehotan myös kaikkia vapaamuurareiksi erehtyneitä eroamaan heti tuosta kuoleman veljeskunnasta.
Meidän on myös oltava tarkkana, etteivät vapamuurarit pääse soluttautumaan kristillisiin kirkkoihin ja järjestöihin ja jo sisään ujuttautuneet valheveljet pitäisi välittömästi paljastaa ja erottaa tehtävistään. Raamattu sanoo: ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” Tätä raamatullista ohjetta tulisi soveltaa kaikkiin, vaikka kyse olisi kirkon ylimmästä johdosta.
On nimittäin hyvin todennäköistä, että Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen on vapaamuurari. Mäkinen ei ole Billy Grahamin tavoin vastannut asiaa koskeviin tiedusteluihin eikä ole koskaan kieltänyt, että hän ei olisi vapaamuurari. Eräässä tv-ohjelmassa Maarit Tastula kysyi kaksi kertaa Kari Mäkiseltä, onko tämä vapaamuurari. Mikä tilaisuus siinä olisi ollut avoimesti sanoa, että ei ole vapaamuurari. Mutta Kari Mäkinen vaikeni.
Yksi kysyjistä oli yli 20 vuotta vapaamuurarina ollut ja uskoontulonsa jälkeen järjestöstä eronnut oululainen Juhana Julin, joka lähetti vapaamuurariudesta kyselyjä kirkon ylimmälle johdolle saamatta koskaan minkäänlaista vastausta. Julin oli huolestunut siitä, että vapaamuurareissa on mukana kymmeniä kirkonkin työntekijöitä, pappeja ja kanttoreita.
Käytän Julinista mennyttä aikamuotoa ”oli”, koska hän kuoli kesäkuussa 2011 hämärissä olosuhteissa.
Loppusana
Tämän artikkelin kirjoittaminen on ollut hyvin vaikeaa. On ollut tuskaista kirjoittaa yhdestä aikamme suurimmasta evankelistasta, jota olen arvostanut ja kunnioittanut koko ikäni, että hän on samalla myös aikamme suurin eksyttäjä ja Antikristuksen edelläkävijä.
Tätä ei tahdo millään käsittää eikä uskoa. Mutta faktoille ei mahda mitään. Tosiasioiden takia ei kannata antaa valtaa tunteenomaiselle torjunnalle. Jopa parhaimmat voivat erehtyä ja johdattaa muitakin harhaan.
Todisteiden valossa näyttää varmalta, että Billy Graham on vapaamuurari. Mutta jäsenyys ei sinällään ole tässä pääasia. Vaikka Billy Graham ei olisikaan vapaamuurari, oleellista on se, että Graham on toiminut lähes koko ikänsä vapaamuurareiden tavoitteiden hyväksi.
Minä en ole tuominnut Billy Grahamia. Jumala on hänen tuomitsijansa. Minä olen paljastanut Billy Grahamin vapaamuurariuden, minkä minä olen tuominnut Paholaisen eksytykseksi, jonka kanssa uskovilla ei tulisi olla mitään tekemistä.
Rukoillaan Billy Grahamin sielun puolesta, ettei tämä Jumalalle aluksi uskollinen saarnaaja, jonka kautta miljoonat ovat tulleet uskoon, joutuisi itse kadotetuksi.
Jouko Piho
Lähteet:

1 kommentti:

 1. STOP, KESÄLUKEMISTOA, STOP KESÄLUKEMISTOA, STOP...

  https://www.facebook.com/olli.hakala.7/posts/1141987609151606?pnref=story  Lukemista ympäri vuodenkin :) :

  https://www.facebook.com/groups/224174243936/?ref=ts&fref=ts

  https://www.facebook.com/olli.hakala.7

  http://ollihakala.blogspot.fi/

  https://www.facebook.com/pages/Olli-Hakala-Satakunnan-Olli-kunnallisvaalit-2017/169238789756946?fref=ts

  https://www.facebook.com/pages/Jeshua-Kristus-Nasaretilainen/214804151871116?fref=ts

  https://www.youtube.com/user/artolauri/videos

  https://www.youtube.com/user/HakalaOlli/videos

  http://www.etvk.fi/


  Googlesta: Olli Hakala

  https://www.google.fi/#q=ollihakala.blogspot&tbs=li:1&start=0  Luonnon, Suomen ja kansamme suojelu taitaa olla sivuseikka plutonium-239 talouden edessä? Kaikki tämä, että saadaan sivutuotteena ydinohjuksiin plutoniumia, joka vanhenee ohjuksissa noin viiden vuoden välein! Ja vaihdettava plutonium mox-polttoaineeksi, joka vaikeasti hallittavana lisää vain monasti jo yliajalla olevien ydinvoimaloiden onnettomuuksia ylitehokkaana polttoaineena. Järkyttävää, mutta totta.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.