Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 30. toukokuuta 2017

KUN TUOMIOSI ALKAA/KIIHTYY...


Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään."

Emme Fin-landia, Suomi ole mitenkään erikoisasemassa synninmitan täyttyessä mm. esivallan, kirkon mm. 33* free pride masonismissa (NOITUUS/OKKULTISMI), sodoman synnissä etc. ja oma kansansa pettäen, riistäen ja eksyttäen ilman kunnollista paimenta, johtajaa Jumalan tiellä. (Jeshua/Jeesus Kristus Nasaretilainen) --- http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=9&kirjat=hes

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. --- http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=3%3A16-21&kirjat=joh

Vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. --- http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=1%3A16-32&kirjat=roo-Satakunnan Olli- Deus Protector Noster, Pori

---------

1986 sensuroitu virsi 440 kertoo nykytilanteen maassamme. https://www.youtube.com/watch?v=oCErml3vbFo

Miten suoriutua Suomalaisten kaikkinaisista aiheellisista peloista/kokemuksista, Suomen historiasta/tulevaisuudesta, lastemme tulevaisuudesta etc. valtavalhemedian väittäessä aivan jotain muuta?

Sähköposti: ope.hakala@gmail.com

Terveisin: -Satakunnan Olli- Deus Protector Noster, Pori, Fin-land

Nyt jos koskaan, on tärkeää Joh. 3:16-21

Politiikkokin, Porin Muutoksen pj

Noin 15 vuotta enentyvästi vuosi vuodelta työtä tehty ja varoitettu kansallista Suomea, Fin-landiaa monista vaaroista ja agendoista, kera ewankeliumin ilosanoman...


- Työpaikkaväkivallan uhrit... + koulukiusatut


Saa tosiaan jakaa, jos "särmää" löytyy, mielellään esivaltaan asti...

Special Ps.

Rautatientorilta 2017

"Pieni munako pappi Marjaana Toiviainen...?"


.

3 kommenttia:

 1. TUTKITTAVAKSI, AGENDA 21/30 INVAASION KIIHTYMINEN...

  A)TUTKITTAVAKSI...!

  (The Organization of Islamic Cooperation, OIC) perustettiin islamilaisten valtioiden johtajien kokouksessa Marokon Rabatissa vuonna 1969 kansainväliselsi organisaatioksi tarkoituksenaan toimia islamilaisen maailman kollektiivisena äänenä sekä edistää gopaalia islamilaista yhteistyötä ja tämän kautta edistää sosiaalisen ja taloudellisten arvojen merkityksen kasvua kautta maailman.

  OIC on siis poliittisten johtajien perustama organisaatio, joka tähtää islamin poliittiseen ja kulttuurillisen vaikutusvallan edistämiseen kautta maailman.

  Millaisiin tavoitteisiin OIC pyrkii?

  1979 OIC alaisuuteen perustetun ISESCO:n eli islamilaisen koulutukselliseen, tieteelliseen ja kulttuurilliseen organisasaation ( islamic Educational and Cultural Organization) vuonna 2000 ja 2009 Qatarin Dohassa ja Marokon Rabatissä hyväksytystä perusteellisesta strategiapaperista

  Islamilaisen maailman ulkopuolella tapatuvaa islamilaista kulttuurillista toimintaa varten

  ( The Strategy for islamic Cultural Action Outside the islamic Woeld)

  Tämä ohjelmallinen paperi puhuu avoimesti islamilaisista tavoitteista ja mihin on pyrittävä

  --ei- islamilaissa maissa ja etenkin länsimaissa

  - millä menetelmillä?

  - ja miten tämän strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan.

  Millaisista tavotteista on kyse?

  Lähtökohtaise strategiapaperi toteaa, että islamilaiset arvot johdetaan Koraanista ja Sunnasta.

  Maailamnlaajuista uskonyhteisöä sitoo yksi usko ja sharia.laki.

  Ja todetaan että islamilaiset maahanmuuttajayhteisöt ovat osa islamin kansakuntaa ummaa, joka hengellisestä ja moraalisesta nökökulmasta katsottuna ylivoimainen muihin nähden.

  Sen tärkein tavoite on strategiapaerin mukaan islamilaisen identiteetin säilyttäminen ja muslimien kulttuurillisen assimaation ehkäiseminen?.

  Katsotaan että tähän on hyvät mahdollisuudet nimenomaan länsimaisen monikulttuurisuuden olosuhteissa ja

  lähdettäessä liikkeelle siitä, että länteen suuntauvassa muslimien maahanmuutossa ja tämän myötä vahvistuvissa läntisissä muslimiyhteisöissä on kyse pysyvästä ilmiöstä.

  Muslimien integraatiossa läntisiin isäntäyhteiskuntiinsa todetaan, että isäntäyhteiskunnat on

  -itegroitova mukautumaan islamin pysyvään

  -ja vahvistuvaan läsnäoloon..mm. kantaväestöön kuuluvien islamiin kääntymisen kautta.

  Tämän tulkinnan mukaan itegraatio tarkoittaa toimimista itseensä luottaen ja uskontonsa opetusten noudattamista että on huolehdittava maahanmuuttajalasten juurruttaminen islamiin.

  ISESCO;n paperi puhuu sekä maahanmuutosta käytännössä islamilaisena kolonisaationa ja muslimiyhteisöjen suuremmasta syntyvyydestä islamin vahvistumisen välineenä.

  ISESCO.n stategiapaperi toteaa että kulttuurillinen toiminta muodostaa tärkeän osan islamilaisessa jumalanpalveluksessa.

  Kulttuurillinen vaikuttaminen on islamilaiselle suorastaan uskonnollinen velvollisuus.

  Pätevien Imaanien johtamien moskeijoiden tulee harjoittaa "dawaa" eli lähetystyötä, medianäkyvyyttä on hankittava( suomessa Yle) ja nuoren muslimisukupolven on säilytettävä yhteytensä alkuperämaahansa.

  Euroopan muslimiyhteisöiden lapsille on opetettava arabian kieltä ja pitää taata islamain opetus kouluissa.

  Islamilainen kulttuuri on saatava sisälletyksi virallisiin koulujen opetusohjelmiin ja erilaisille koulutus ja kulttuuriprojekteille on saatava tukea Euroopan neuvostolta ja Eu-parlamentilta.

  Paperi ohjeistaa että muslimivaikuttajien pitää hakeutua vaikutusvaltaisiin asemiin isäntämaissaan, taloudessa, politiikassa, kulttuurissa ja MEDIASSA,

  Islamilaista poliittista vaikutusvaltaa on hankittava kansanedustuslaitoksissa ja arkipäivän poliittisessa elämässä.

  Paperi toteaa että islamia sympatisoivat läntiset intellektuellit ja muut vaikuttajat ovat hyödyllisä.

  VastaaPoista
 2. B) ISESCO:n stragediapaeri väittää että läntinen sivilisaatio lepää pitkälti islamilaisen korkeakulttuurin historiallisen perinnön varassa ja koska lännessä tätä ei riittävästi sisäistetty on islamin historia kirjoitettava uudelleen läntimaisiin oppikirjoihin joista on poistettava kaikki läntisen kolonialismin asenteen vääristämät historialliset väärentymät.?

  Paperiisa katsotaan että muslimeihin on lännessä kohdistettu suoranaista psykologista ja mediasidankäyntiä.

  Ja että Euroopan on ponnisteltava enemmän ja luovuttava muslimeihin kohdistetuista assimilaatiovaatimuksista.? ( miten paljon onkaan jo käytetty valtionvaroja tähän/itegroitumiseen/kotoutumiseen jne)

  Kaikki ISESCO:n paperissa esitetty merkitsee sitä että OIC vaatii läntiseltä isäntämaalta niiden maahanmuuttaja-yhteisöille islamin erityissuojelua ja suosimista,

  - Sananvapausrajoituksia kantaväestölle ja

  -historian uudelleenkirjoittamista. ja

  -maahanmuuttajamuslimeilta omaehtoisen ohjelmalliseen sharia-apartheidiin pyrkimistä.

  - Kaikki tämä on linjassa Muslimiveljeskunnan siirtokuntienrakentamispolitiikan kanssa.

  OIC jolla on pysyvä edustus YK:ssa muodustuu 57;stä jäsenestä eli 56;sta islamilaisesta jäsenvaltiosta sekä Palestiinalaishallinnosta.

  OIC:in jäsenvaltioden väliluku on puolitista miljardia.

  Tätä osaa ihmiskunnassa OIC katsoo YK:ssa edustavansa.

  OIC pääsihteeri on vuodesta 2005 toiminut turkkilainen Ekmeleddin Ihsanoglu,

  Selkeän kuvan siitä millaisten tavoitteiden puolesta OIC maailmanpolitiikkaan sekä YK:ssa ja EU:ssa päätöksiin kaikella painoarvollaan jatkuvasti tosiasiallisesti tekee työtä saa palauttamalla mieleen 5.8.1990 Egyptin Kairossa hyväksytyn Islamilaisten ismisoikeuksien julistuksen

  OIC:in 45 jäsenvaltiion ulkoministerit allekirjoittivat niin kutsutun:

  Kairon julistuksen islamilaisista ihmisoikeuksista. 1990.

  Huomio kaksi oleellista asiaa, ensinnäkin tämä islamilainen ihmisoikeuksien julistus on poliittisyhteikunnallinen julistus jonka allekirjoittivat poliittiset johtajat

  Tämä ei ole pelkkä uskonnollinen kannaotto

  Kyse on sekä poliittisesta että uskonnollisesta sitoumuksesta.

  OIC:in jäsenvaltioden johtajat tarkoittivat julistuksen konkreettiseksi poliittisyhteiskunnalliseksi ohjeeksi joka velvoittaa kaikkien OIC:in jäsenvaltioden käsitystä siitä mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan.

  Miksi tämä tehtiin?

  Miksi OIC koki syyn tämän julistuksen antamiseen.

  Syy on ilmeinen

  OIC ei sellaisenaan hyväsy jo aiemmin olemassa olevaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

  Miksi ei?

  Koska YK:n ihmisoikeuksien julistus ei nojaa islamin lakiin, shariaa, johon puolestaan nojaa Kairon islamilainen ihmisoikeuksien julistus. -Siksi sen tulee olla sitova OIC: jäsesnvaltioille.

  -eli puoleentoista miljardille ihmisille maapallolla.

  Kairon julistuksen artikla 24 toteaa suoraan ja avoimesti että kaikki Kairon julistuksen määrittämät oikeudet ja vapaudet ovat alisteisia sharia-laille.

  Koraani ja sharia-laki ovat OIC:in mukaan korkein ihmisoikeudellinen normi, jota nykymaailmasa tulee soveltaa.

  Tämä on hyvin ongelmallista koska OIC:in islamilainen käsitys ihmisoikeuksien luonteesta ja niiden täyttymisen ehdoista poikkeaa oleellisesti YK:N yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksaen esittämistä käsityksistä.

  OIC kieltäytyy järjestelmällisesti määrittelemästä ihmisoikeusloukkauksiksi niitä lukuisia ihmisoikeustapauksia kuten kansanmurhia, sananvapauden ja muiden poliittisten perusoikeuksien puuttumista, homoseksuaalien vainoamista ja murhaamista, naisten ja lasten oikeuksien polkemista, joita islamilaisen maailman keskuudesa jatkuvasti nousee esiin,

  mutta Israelia OIC:in on jatkuvasti vaatimassa tilille ihmisoikeusrikoksista.

  OIC on määritellyt terrorismin- jota OIC on ilnmoittanut vastustavansa- sillä tavalla ettei mikään niistä keinoista, joita palestiinalaiset käyttävät Israelia vastaan käymässään taistelussa,

  -ei ole määritelty terrorismiksi, kun taas Israelin toimet ovat luonnehdittavissa valtionterrorismiksi.

  VastaaPoista
 3. C) OIC:in ulkoministerien kokouksessa 2007 määriteltiin

  -että islamfobia on pahimmanlaatuista terrorismia.

  OIC on ajanut YK:sssa myös ei-islamilaista lainsäädäntöä

  -joka krimilisoi uskontojen

  -eli islamin kieltäisi islamin kaikenlaisen arvostelun.

  OIC käskyttää Euroopan neuvostoa eikä siis vain YK:ssa.

  Se muistuttaa jatkuvasti olevansa YK:n jälkeen toiseksi suurin kansainvälinen järjestö.

  Euroopan tehtävä on OIC:in mukaan poistaa kaikenlainen islambobia:?

  -Islamille tulee uskontona antaa virallinen asema Euroopan muiden uskontojen rinnalla

  - koulujen tulee muuttaa historian sisältö sellaiseksi että islamin asema ja merkitys korustuu oikealla tavalla.

  - Kulttuurienvälistä dialogia on edistettävä kaikilla tasoilla.

  - on edistettävä lukeneiston ja tiedotusvälineistön johdolla

  - suvaitsevaisuutta.

  - ja että islamia kohtaan koskevia ennakkoluuloja ei saa vahvistaa

  - tulee laittaa toimeen kampanjoita uskonnollisten pluralismin

  -ja kulttuurillisen monouden kunnioittamisen edistämiseksi.

  - on puututtava terrorismin todellisiin juuriin eli

  muslimien kokemaan " epäoikeudenmukaisuuteen ".

  Eurooppalaisiin muslimeihin ja erityisesti nuorisoon on kohdistettava positiivista syrjintää

  eli erityistä yhteiskunnallista suosimista.

  On vahvistettava vihapuhelainsäädäntöä sekä lakeja syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua vastaam.

  Käsittämätöntä on se nöyryys ja kuuliaisuus ja into jolla euroopalaiset päättäjät ja etenkin EU- on tätä käskytystä tyhtyneet toteuttamaan.

  Tosiasia on että Islam poliittisine vaatimuksineen ja sharia-lakineen on jo vahvasti tunkeutunut sekä YK:n päätöksentekoon ja ennenkaikkea eurooppalaiseen päätöksenteköön ja linjauksiin, islamisaatioita vahvasti edistäen.

  Kirjasta / Eurooppa ja Suomi Islamisoituvat

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.