Sivun näyttöjä yhteensä

keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

-OIC- 1969, TUTKI TÄMÄ MYÖS, SE AVARTAA, VOI TULLA AHAA ELÄMYKSIÄ JOPA..TUTKITTAVAKSI, AGENDA 21/30 INVAASION KIIHTYMINEN…


(The Organization of Islamic Cooperation, OIC) perustettiin islamilaisten valtioiden johtajien kokouksessa Marokon Rabatissa vuonna 1969 kansainväliselsi organisaatioksi tarkoituksenaan toimia islamilaisen maailman kollektiivisena äänenä sekä edistää gopaalia islamilaista yhteistyötä ja tämän kautta edistää sosiaalisen ja taloudellisten arvojen merkityksen kasvua kautta maailman.

OIC on siis poliittisten johtajien perustama organisaatio, joka tähtää islamin poliittiseen ja kulttuurillisen vaikutusvallan edistämiseen kautta maailman.

Millaisiin tavoitteisiin OIC pyrkii?

1979 OIC alaisuuteen perustetun ISESCO:n eli islamilaisen koulutukselliseen, tieteelliseen ja kulttuurilliseen organisasaation ( islamic Educational and Cultural Organization) vuonna 2000 ja 2009 Qatarin Dohassa ja Marokon Rabatissä hyväksytystä perusteellisesta strategiapaperista.

Islamilaisen maailman ulkopuolella tapahtuvaa islamilaista kulttuurillista toimintaa varten.

( The Strategy for islamic Cultural Action Outside the islamic World)

Tämä ohjelmallinen paperi puhuu avoimesti islamilaisista tavoitteista ja mihin on pyrittävä.

– Ei islamilaisissa maissa ja etenkin länsimaissa

– Millä menetelmillä?

– Ja miten tämän strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan?

Millaisista tavotteista on kyse?

Lähtökohtaisesti strategiapaperi toteaa, että islamilaiset arvot johdetaan Koraanista ja Sunnasta.

Maailmanlaajuista uskonyhteisöä sitoo yksi usko ja sharia laki.

Ja todetaan että islamilaiset maahanmuuttajayhteisöt ovat osa islamin kansakuntaa ummaa, joka hengellisestä ja moraalisesta näkökulmasta katsottuna ylivoimainen muihin nähden.

Sen tärkein tavoite on strategiapaperin mukaan islamilaisen identiteetin säilyttäminen ja muslimien kulttuurillisen assimaation ehkäiseminen?

Katsotaan että tähän on hyvät mahdollisuudet nimenomaan länsimaisen monikulttuurisuuden olosuhteissa ja lähdettäessä liikkeelle siitä, että länteen suuntautuvassa muslimien maahanmuutossa ja tämän myötä vahvistuvissa läntisissä muslimiyhteisöissä on kyse pysyvästä ilmiöstä.

Muslimien integraatiossa läntisiin isäntäyhteiskuntiinsa todetaan, että isäntäyhteiskunnat on:

– Integroitova mukautumaan islamin pysyvään

– Ja vahvistuvaan läsnäoloon mm. kantaväestöön kuuluvien islamiin kääntymisen kautta

Tämän tulkinnan mukaan integraatio tarkoittaa toimimista itseensä luottaen ja uskontonsa opetusten noudattamista, että on huolehdittava maahanmuuttajalasten juurruttaminen islamiin.

ISESCO;n paperi puhuu sekä maahanmuutosta käytännössä islamilaisena kolonisaationa ja muslimiyhteisöjen suuremmasta syntyvyydestä islamin vahvistumisen välineenä.

ISESCO.n strategiapaperi toteaa, että kulttuurillinen toiminta muodostaa tärkeän osan islamilaisessa jumalanpalveluksessa.

Kulttuurillinen vaikuttaminen on islamilaiselle suorastaan uskonnollinen velvollisuus.

Pätevien Imaanien johtamien moskeijoiden tulee harjoittaa ”dawaa” eli lähetystyötä, medianäkyvyyttä on hankittava (suomessa Yle) ja nuoren muslimisukupolven on säilytettävä yhteytensä alkuperämaahansa.

Euroopan muslimiyhteisöiden lapsille on opetettava arabian kieltä ja pitää taata islamin opetus kouluissa.

Islamilainen kulttuuri on saatava sisälletyksi virallisiin koulujen opetusohjelmiin ja erilaisille koulutus ja kulttuuriprojekteille on saatava tukea Euroopan neuvostolta ja Eu-parlamentilta.

Paperi ohjeistaa, että muslimivaikuttajien pitää hakeutua vaikutusvaltaisiin asemiin isäntämaissaan, taloudessa, politiikassa, kulttuurissa ja MEDIASSA.

Islamilaista poliittista vaikutusvaltaa on hankittava kansanedustuslaitoksissa ja arkipäivän poliittisessa elämässä.

Paperi toteaa että islamia sympatisoivat läntiset intellektuellit ja muut vaikuttajat ovat hyödyllisiä.

ISESCO:n strategiapaperi väittää, että läntinen sivilisaatio lepää pitkälti islamilaisen korkeakulttuurin historiallisen perinnön varassa ja koska lännessä tätä ei riittävästi sisäistetty on islamin historia kirjoitettava uudelleen läntimaisiin oppikirjoihin, joista on poistettava kaikki läntisen kolonialismin asenteen vääristämät historialliset väärentymät?

Paperissa katsotaan, että muslimeihin on lännessä kohdistettu suoranaista psykologista ja mediasodankäyntiä.

Ja, että Euroopan on ponnisteltava enemmän ja luovuttava muslimeihin kohdistetuista assimilaatiovaatimuksista? (miten paljon onkaan jo käytetty valtionvaroja tähän/integroitumiseen/kotoutumiseen jne.)

Kaikki ISESCO:n paperissa esitetty merkitsee sitä, että OIC vaatii läntiseltä isäntämaalta niiden maahanmuuttaja-yhteisöille islamin erityissuojelua ja suosimista.

– Sananvapausrajoituksia kantaväestölle

– Ja historian uudelleenkirjoittamista

– Maahanmuuttajamuslimeilta omaehtoisen ohjelmalliseen sharia-apartheidiin pyrkimistä.

Kaikki tämä on linjassa Muslimiveljeskunnan siirtokuntienrakentamispolitiikan kanssa.

OIC, jolla on pysyvä edustus YK:ssa muodustuu 57;stä jäsenestä eli 56;sta islamilaisesta jäsenvaltiosta, sekä Palestiinalaishallinnosta.

OIC:in jäsenvaltioden väliluku on puolitoista miljardia.

Tätä osaa ihmiskunnassa OIC katsoo YK:ssa edustavansa.

OIC pääsihteeri on vuodesta 2005 toiminut turkkilainen Ekmeleddin Ihsanoglu.

Selkeän kuvan siitä millaisten tavoitteiden puolesta OIC maailmanpolitiikkaan, sekä YK:ssa ja EU:ssa päätöksiin kaikella painoarvollaan jatkuvasti tosiasiallisesti tekee työtä, saa palauttamalla mieleen 5.8.1990 Egyptin Kairossa hyväksytyn Islamilaisten ismisoikeuksien julistuksen.

OIC:in 45 jäsenvaltiion ulkoministerit allekirjoittivat niin kutsutun:

Kairon julistuksen islamilaisista ihmisoikeuksista 1990.

Huomio kaksi oleellista asiaa, ensinnäkin tämä islamilainen ihmisoikeuksien julistus on poliittisyhteiskunnallinen julistus, jonka allekirjoittivat poliittiset johtajat.

Tämä ei ole pelkkä uskonnollinen kannaotto.

Kyse on sekä poliittisesta, että uskonnollisesta sitoumuksesta.

OIC:in jäsenvaltioden johtajat tarkoittivat julistuksen konkreettiseksi poliittisyhteiskunnalliseksi ohjeeksi, joka velvoittaa kaikkien OIC:in jäsenvaltioden käsitystä siitä, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan.

Miksi tämä tehtiin?

Miksi OIC koki syyn tämän julistuksen antamiseen.

Syy on ilmeinen.

OIC ei sellaisenaan hyväksy jo aiemmin olemassa olevaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Miksi ei?

Koska YK:n ihmisoikeuksien julistus ei nojaa islamin lakiin, shariaa, johon puolestaan nojaa Kairon islamilainen ihmisoikeuksien julistus.

– Siksi sen tulee olla sitova OIC: jäsenvaltioille

– Eli puoleentoista miljardille ihmisille maapallolla

Kairon julistuksen artikla 24 toteaa suoraan ja avoimesti, että kaikki Kairon julistuksen määrittämät oikeudet ja vapaudet ovat alisteisia sharia-laille.

Koraani ja sharia-laki ovat OIC:in mukaan korkein ihmisoikeudellinen normi, jota nykymaailmasa tulee soveltaa.

Tämä on hyvin ongelmallista koska OIC:in islamilainen käsitys ihmisoikeuksien luonteesta ja niiden täyttymisen ehdoista poikkeaa oleellisesti YK:N yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen esittämistä käsityksistä.

OIC kieltäytyy järjestelmällisesti määrittelemästä ihmisoikeusloukkauksiksi niitä lukuisia ihmisoikeustapauksia, kuten kansanmurhia, sananvapauden ja muiden poliittisten perusoikeuksien puuttumista, homoseksuaalien vainoamista ja murhaamista, naisten ja lasten oikeuksien polkemista, joita islamilaisen maailman keskuudessa jatkuvasti nousee esiin.

– Mutta Israelia OIC:in on jatkuvasti vaatimassa tilille ihmisoikeusrikoksista.

OIC on määritellyt terrorismin, jota OIC on ilmoittanut vastustavansa, sillä tavalla, ettei mikään niistä keinoista, joita palestiinalaiset käyttävät Israelia vastaan käymässään taistelussa:

– Ei ole määritelty terrorismiksi, kun taas Israelin toimet ovat luonnehdittavissa valtionterrorismiksi

OIC:in ulkoministerien kokouksessa 2007 määriteltiin:

– Että islamfobia on pahimmanlaatuista terrorismia

OIC on ajanut YK:sssa myös ei islamilaista lainsäädäntöä

– Joka krimilisoi uskontojen, eli kieltäisi islamin kaikenlaisen arvostelun

OIC käskyttää Euroopan neuvostoa, eikä siis vain YK:ssa.

Se muistuttaa jatkuvasti olevansa YK:n jälkeen toiseksi suurin kansainvälinen järjestö.

Euroopan tehtävä on OIC:in mukaan poistaa kaikenlainen islamfobia?

Islamille tulee uskontona antaa virallinen asema Euroopan muiden uskontojen rinnalla.

– Koulujen tulee muuttaa historian sisältö sellaiseksi, että islamin asema ja merkitys korustuu oikealla tavalla

– Kulttuurienvälistä dialogiaa on edistettävä kaikilla tasoilla

– On edistettävä lukeneiston ja tiedotusvälineistön johdolla suvaitsevaisuutta

– Ja, että islamia kohtaan koskevia ennakkoluuloja ei saa vahvistaa

– Tulee laittaa toimeen kampanjoita uskonnollisten pluralismin ja kulttuurillisen monouden kunnioittamisen edistämiseksi

– On puututtava terrorismin todellisiin juuriin eli muslimien kokemaan ”epäoikeudenmukaisuuteen”

Eurooppalaisiin muslimeihin ja erityisesti nuorisoon on kohdistettava positiivista syrjintää, eli erityistä yhteiskunnallista suosimista.

On vahvistettava vihapuhelainsäädäntöä, sekä lakeja syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua vastaan.

Käsittämätöntä on se nöyryys ja kuuliaisuus ja into, jolla euroopalaiset päättäjät ja etenkin EU- on tätä käskytystä ryhtyneet toteuttamaan.

Tosiasia on, että Islam poliittisine vaatimuksineen ja sharia-lakineen on jo vahvasti tunkeutunut sekä YK:n päätöksentekoon ja ennenkaikkea eurooppalaiseen päätöksenteköön ja linjauksiin, islamisaatioita vahvasti edistäen.

Lähde: Kirjasta / Eurooppa ja Suomi Islamisoituvat / Internet

4 kommenttia:

 1. Oikeusmurhia, oikeumurhien perään masinoidaan nyt kansaa kohtaan... (Koettu on itsekin!) http://ollihakala.blogspot.fi/2017/01/suomen-kansanmurha-tulossa-nailla.html

  VastaaPoista
 2. Olli Hakala Live-stream lähetys 12 https://www.youtube.com/watch?v=cnCJfPUFssE

  VastaaPoista
 3. http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

  VastaaPoista
 4. 440 Sensuroitu 1986 virsikirjasta, kuten myös 441 --- Nyt alkaa menemään todellakin rajoilla... Kesäkuu, kesäloma, hah, riistetyillä ei ole mitään! (20-30 vuodessa monin 33* loosi okkultismin agendoin uusköyhällistetyt, 40%, 2.000.000...) Ei minulla ainakaan vuosiin! Samaa selvitymistaistelua päivästä, kuukaudesta, vuodesta toiseen... Tietyn eliitin haluamaa invaasiota, agenda 21/30 ja -OIC- 1969 / kulttuurimarksismin mädätystä seuraten! Hyvää Kesää 2017! --- 1986 sensuroitu virsi 440 kertoo nykytilanteen maassamme. https://www.youtube.com/watch?v=LSTDegcQ2Vc

  Miten suoriutua Suomalaisten kaikkinaisista aiheellisista peloista/kokemuksista, Suomen historiasta/tulevaisuudesta, lastemme tulevaisuudesta etc. valtavalhemedian väittäessä aivan jotain muuta?

  Sähköposti: ope.hakala@gmail.com

  Terveisin: - Satakunnan Olli - Deus Protector Noster, Pori, Fin-land

  Nyt jos koskaan, on tärkeää Joh. 3:16-21

  Politiikkokin, Porin Muutoksen pj

  Noin 15 vuotta enentyvästi vuosi vuodelta työtä tehty ja varoitettu kansallista Suomea, Fin-landiaa monista vaaroista ja agendoista, kera ewankeliumin ilosanoman...
  http://blogit.mvlehti.net/satakunnanolli/ - https://ollihakala.blogspot.fi/ (Yli 500 blogia) - https://vk.com/id357217808

  - http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html (Sopii judaisteillekin)

  - http://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/ordo-chaos-globaalisesti-mm-islam-ja.html (Ordo chaos kaikkialla, Fin-landiassakin)

  - http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html (Edesmennyt Juhani Julin kertoo free pride masonismista)

  - http://ollihakala.blogspot.fi/2017/05/suomen-kansa-videoikaa-kuvatkaa.html (Suomen kansa videoikaa, kuvatkaa, rukoilkaa)

  - Työpaikkaväkivallan uhrit... + koulukiusatut
  https://www.facebook.com/groups/224174243936/?fref=ts

  - http://ollihakala.simplesite.com/

  Saa tosiaan jakaa, jos "särmää" löytyy, mielellään esivaltaan asti...

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.