Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 22. marraskuuta 2014

Attendo, eliitille ulkoistamallako hoito paranee? Ei.


"Today, competition from private providers is an integral part of the Nordic welfare model. Starting in the 1980s, Attendo was the first private company in as well Sweden, Norway, Finland and Denmark to partner with local authorities in care and health care outsourcing contracts."

"Nykyään kilpailu yksityisten tarjoajien on olennainen osa pohjoismaista hyvinvointimallia. Vuodesta 1980 alkaen, Attendo oli ensimmäinen yksityinen yritys Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa, sekä yhteistyö paikallisten viranomaisten ja terveydenhuollon ulkoistamis sopimuksista aloitettiin."

Kommenttia: Kuka Attendon oikein omistaa? Rikasta eliittiä jälleen kerran? Oy.n kaltainen suuri bisnes "Finnairin" moraalittomaan tyyliinkö taas kerran? "Viivan yläpuolelle jäävä vuosittainen tulos/voitto on melko takuuvarmasti jälleen hoidettavien (köyhän) "selkänahasta", hoitohenkilökunnan määrästä/laadusta jne, pois!? Sekä yhteiskuntamme veromarkat (eurot) valuvat ovelasti yksityiselle sektorille. (Kuten osassa lastensuojelun yksityisissä hoitokodeissakin ja monessa muussakin bisniksessä.)

Yksi ainakin on varmaa; ammattitaitoinen täydet lisät omaava hoitoja on työnantajalle kallis; työnantaja palkkaa mieluummin juuri valmistuneita, sekä vailla koulutusta olevia, jolloin "vastuu" hoitajien työ muodostuu todella raskaaksi ja vaihtuvuus on taattua loppuun palamisineen. (Vuosia sitten jo todetussa ainakin 500,- euron palkkakuopassa.)

Bisnis, bisnis... onko ahneudella rajaa...? Ei. Ennalta tiedetysti, eskatologisesti kaikki menee huonompaan suuntaan. Ellei Suomessa sitten palata pikaisesti aitojen Kristillisten arvojen pariin takaisin.

Summa summarum... AHNEUS, eli siis rikkaat rikastuu yhä ja köyhä köyhtyy yhä, sekä jää vielä huonommalle hoidollekin...http://yle.fi/uutiset/esitys_liinaharjan_vanhainkoti_kiinni_2016_mennessa/6951618
http://yle.fi/uutiset/diakonialaitos_vahentaa_18_tyontekijaa_sotainvalidien_sairaskodista/7518765
http://www.soininvaara.fi/2014/03/04/vanhustenhoito-on-jarjestettava-toisin/
(Voi lukaista ilman vihreitä lasejakin... ;) )
http://www.soininvaara.fi/2010/02/14/hoidokista-asiakkaaksi/
(Voi lukaista ilman vihreitä lasejakin... ;) )


Valtio tukee kuntia...

Soininvaara: "Monissa maissa on vanhustenhoitoon erikoistuneita kuntia; esimerkiksi Etelä-Englannin rannikkokaupungeissa on paljon vanhuksia hoitavia pensionaatteja. On kaupungilta aivan yhtä kunniakasta erikoistua vanhustenhoitoon kuin laivanrakennukseen. Suomessa se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska vanhusten hoitoon erikoistuva kunta joutuu myös maksamaan heidän hoitonsa. Jos sääntömme olisivat toiset, Hanko ja Tammisaari esimerkiksi olisivat erinomaisia pensionaattipaikkakuntia[1].
Molemmista ongelmista vältyttäisiin, jos valtiolla olisi nykyistä selvästi suurempi vastuu vanhustenhoidosta. Tavallaan valtio kyllä maksaa kunnille melko suurta korvausta vanhustenhoidosta aiheutuvista kuluista, mutta ei todellisten kulujen vaan iän mukaan. Vuonna 2009 korvaus oli euromääräisenä seuraavat:
65 – 74-vuotiaat                    855,57 €
75 – 84-vuotiaat                    6 884,21 €
85 + vuotta                                                          18 630,88
Harvaanasutut ja saaristoiset kunnat saavat korvauksen korotettuna, koska palvelujen järjestäminen on kalliimpaa.

Luvut perustuvat keskimääräisiin kustannuksiin. Hyväkuntoinen 85 vuotta täyttänyt Arvo Ylppö -tyypin vanhus on asuinkunnalleen kultakaivos niin kauan kuin pysyy terveenä. Vastaavasti 60-vuotiaana dementoituva ja vuodeosastolla 90-vuotiaaksi elävä maksaa kunnalle yli miljoona euroa. Pienelle kunnalle tällainen satunnaisuus on taloudellista myrkkyä. Pari laitoshoitoon joutuvaa vanhusta voi raunioittaa pienen kunnan talouden, ja siksi laitoshoitoon voi olla vaikea päästä."


-----------

Satakunnassa hoitovuorokausi 77-250,- euroa/päivä
http://yle.fi/uutiset/katso_mita_vanhusten_ymparivuorokautinen_hoito_maksaa_satakunnassa/6493311

Kommentti: Onko hoidon kannalta yksityisen sektorin Attendo se paras? Minusta se alkaa olemaan sitä raakaa bisnistä, hoidon/laadun kustannuksella.

Alue minulle melko uudehko ja asiallisia kommenteja toki tutkitaan... asiattomat menee bitti avaruuteen...


Olli Hakala Pori
Deus Protector Noster

Ahneelle eliitille uudesta virsikirjasta sensuroitu, kaiken kertova virsi 440:
https://www.youtube.com/watch?v=oCErml3vbFo

Ps. Attendosta: Bon apetit ruotsiksi...

----------------

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/03/attendo-offra-omsorgkvalite-och-personal-for-att-radda-vinst-igen

Som ni vet har inte Attendo tidigare fått någon kritik över att vara ett bolag vars stora intresse är att plocka ut stora vinster så ägarna får mer över i plånboken. Och detta utan att det sker på bekostnad av kvalitén omsorgen. Skoja. Media har vid flera tillfällen hittat dem. De har faktiskt fått några chanser att bättra på sitt rykte efter några… incidenter.
Kort mediehistorik och rekommenderad läsning:
Attendo borde (rimligtvis) uppleva det som att de är under lupp. Men nej, sätter huvudet på spiken igen. Denna gång på ett f.d kommunalt äldreboende utanför Örebro som Dagens Arena granskat. Ett boende som skulle privatiseras där Attendo genom prisupphandling tagit över.Boendet såldes till ett rejält underpris, eller rättare sagt under Örebro kommuns beräkande pris. Men Attendo var inte ensam, Carema Care (numera Vardaga) hade också lagt bud på 31 miljoner, Attendo lade ett lägre bud på 29 miljoner – och vann!
Attendo tog nu över verksamheten med ca 100 000 kronor mindre per brukare. Det är en pressad kostnad. Och guess what – Attendo hade planerat att ta ut vinst!
Officiellt handlar det inte om att jaga vinster, utan att bedriva omsorg av god kvalité och täcka upp vårdbehov. Men, en verksamhetschef berättar att det stora problemet är kortsiktigheten och vinsttänkandet hos Attendo. När han började arbetet som verksamhetschef vart han erbjuden en bonus under förutsättning att han höll budget, gjorde kommunen nöjda med resultatet, och levde upp i kraven i anbudet. Men han insåg tidigt att det inte skulle gå.
En verksamhetschef berättar att anställda förhindras att gå upp i tid. Detta för att  det är i personalkostnader man kan spara in mest pengar för att kunna ta ut vinst. Metod: timanställa vikarier då får de lägre lön och är lätta att göra sig av med. Utöver det gör man att allt för att spara in timmar.
Pressade kostnader och en stor del av effekten hamnade på de som ska göra jobbet, personalen. Så länge inte media påtalar brister så kan man låtsas som att problemen inte finns och hoppas på att personalen inte reagerar. Eller? Men, wellcome to the rebellion personal! Deras missnöje över Attendos sätt att sköta boendet ledde till ett uppror mot ledningen efter problem som stressig arbetsmiljö, många chefsbyten (omsättning på 10 chefer på 6 år), dåliga scheman och köpstopp på engångsartiklar. Vilket lokalpressen skrivit flertalet gånger om.
Personalen ville att allmänheten skulle veta om bristerna i omsorgen. Det var ju inte så att kvalitetsundersökningar inte hade påtalat brister. De hade Lex-Maria anmälningar, och oanmälda inspektioner av Inspektionen av vård och omsorg (IVO).
Har vinstintresset påverkat brukarnas vård och hygien? Kanske. En verksamhetschef hade satt upp en lapp om inköpsstopp på kost, inkontinens, och förråd. När kommunen kom på besök så, som av en händelse, revs lappen ned. En dag fanns inte tvättlappar eller handskar kvar. Därför fick de använda brukarnas handdukar. Eller köpa tvättlappar för barn på ICA.
Då tvättlapparna tagit slut skrev en anställd en avvikelse om det.
Jäklar vad arg chefen blev: »Men det är inte en avvikelse!« Jag svarade henne att det är det i min värld, för jag kan inte vårda brukarna, jag kan inte tvätta dem. Ska jag lämna dem i deras egen avföring – är det värdigt?
Nej.
Några fler brister:
  • Attendo ville ha fem anställda på 20 brukare dagtid, vilket kan jämföras med ett närliggande kommunalt boende som har tre anställda på åtta brukare, alltså har Attendo färre personal per brukare.
  • Det står att vikarier ska ha tre dagars introduktion, men oftast är det bara en dag och natt de får som introduktion. Sen kan de hamna på en annan våning vilket inte är det bästa när man jobbar med dementa.
  • Undersköterskor som tidigare arbetat kommunalt slutade snart efter att de börjat. Synd, för de hade erfarenhet av att jobba med dementa, så de gick förlorad om viktig kompetens.
Nu behöver Attendo inte få en andra chans, en tredje chans, en fjärde chans för att korrigera bristerna. Skattepengar går till profit, vi vet det.
Risk-kapitalbolaget IK har tidigare plockat ut en miljard kronor, japp skattepengar, från bolaget för att de upplevde oklar framtid för bolaget tillsammans med ökade motsättningar från svenskarna att plocka ut vinster i välfärden. Kort sagt, en helt vanlig demokratisk diskussion gjorde dem tillräckligt nervösa för att ta ut en rejäl summa skattepengar.
Attendo, ingen kommer att tacka er för det här.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.