Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 19. joulukuuta 2015

2015 ns. Joulun ajalle aitoa sanomaa Suomen ja Porinkin esivallalle, politiikoille, tuomareille, okkultisti "looshilaisille", kirkolle, kaikille jotka ns. "esimiehinä" oikeudenmukaisuuden ja moraalin vartijoina ovat...




2015 Saarna eliitille, esivallasta alkaen... Kuinka polvilleen asti Suomen maamme ja kansan ajatte?!


Voitteko, kykenettekö näkemään historiaa, että se toistaa itseään? Ylpeys, liberaali humanismi, okkultismi,  sodoman synti jne. on Suomen ajanut tilanteeseen, kuin Niiniveen kaupungin historiassa... Wake up Suomen johto!
http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=1-4&kirjat=joo

Luukkaan evankeliumi:

18:1 Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. 
18:2 Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. 
18:3 Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' 
18:4 Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, 
18:5 niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.'" 
18:6 Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! 
18:7 Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? 
18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" 
18:9 Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen: 
18:10 "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. 
18:11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. 
18:12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'
18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.' 
18:14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään." 
18:15 Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia. 
18:16 Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. 
18:17 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." 
18:18 Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 
18:19 Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. 
18:20 Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'" 
18:21 Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti." 
18:22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." 
18:23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. 
18:24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! 
18:25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." 
18:26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?" 
18:27 Mutta hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista." 
18:28 Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua." 
18:29 Niin hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista, 
18:30 ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää." 
18:31 Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. 
18:32 Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; 
18:33 ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." 
18:34 Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. 
18:35 Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten. 
18:36 Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. 
18:37 He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. 
18:38 Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" 
18:39 Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" 
18:40 Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: 
18:41 "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen." 
18:42 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut." 
18:43 Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa

Luukkaan evankeliumi:
19:1 Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. 
19:2 Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. 
19:3 Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. 
19:4 Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. 
19:5 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi." 
19:6 Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. 
19:7 Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan." 
19:8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin." 
19:9 Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; 
19:10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on." 
19:11 Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä. 
19:12 Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. 
19:13 Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen.' 
19:14 Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme.' 
19:15 Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. 
19:16 Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää.' 
19:17 Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia.' 
19:18 Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää.' 
19:19 Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia.' 
19:20 Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. 
19:21 Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.' 
19:22 Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; 
19:23 miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?' 
19:24 Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.' 
19:25 - Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää.' - 
19:26 'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 
19:27 Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'" .

Johanneksen evankeliumi:
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 
3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 
3:21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Niin vähän on enää sanottavaa blogissani, jota ei tavalla tai toisella ole esille jo tuotu, sekä kilvoituksen tiellä, mutta sanonpa tämänkin nyt: 
Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja armosta olen myöskin "leiviskääni" saanut tuoda esille... Amen.

Ja Suomen ja Porinkin kansa, esivallasta lapsiin saakka, tulee aika ja on jo, (ordo chaos, nwo --> [antikristus]) jolloin ainoa turva on aidossa totuudessa, Jumalan Sanassa, ja kuinka toivonkaan, monien sitä nyt maassamme tutkiskelevan, etenkin esivallan Saulia, Karia myöden, myös 3XSSS, nyky hallituksemme, kaikkine kansanedustajineen, Suomi on niin monien agendojen raiskaama jo, varsinkin viimeisten 20-30 vuoden aikana...


-Satakunnan Olli- Pori
Deus Protector Noster, vaakunamme mukaisesti...
Arvokonservatiivi, realisti resisti

Evakeliumia Suomeksikin, mutta myös invaasion takia Arabiaksikin...
http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html



Isoimmat harhaan johtajamme... Jos 33 asteen väki kertoisi kaiken, pelkäämättä valojen ja riittien kuoleman uhkaa, saman tyyppistä uhkaa, joka on muuten kuu epäjumalasta, islamista eroamisen palkkana, ällistyisitte, että maailmaa, tellusta on lucifer, itse saatana näinkin hallitusti johtanut, mutta se on hyvin salattu... Saatanallinen henki on kummassakin em; mutta on se paavin vallassakin ja monessa muussakin... Historiasta on em. asioita tutkittavissa vielä toistaiseksi ainakin... Kokonaisuuden hahmottaminen on toki vaikeutunut ns. normikansalla "heidän" jatkuvan valtamedioiden valhe manipulaatioiden kautta...
http://ollihakala.blogspot.fi/2015/12/free-mason-pankkiirien-suomen-ala-ja.html

9 kommenttia:

 1. Wake up! Kuulin tästä jo yli 10 vuotta sitten, yhtä aikaisesta iskusta Euroopassa. On se vaan ihme kun puukkoja ja puntareita ostetaan Suomessakin. Käyttävät varmaan muitakin aseita. Aktiivinen islam haluaa Suomalaisille pahaa, siinä kuin muillekin Euroopassa.
  http://mvlehti.net/2015/12/19/saksalainen-ex-jihadisti-kertoo-isis-suunnittelee-yhtaaikaisia-terrori-iskuja-euroopassa/

  http://markusjansson.blogspot.fi/2015/09/isis-iskee-suomessa-miten-se-tapahtuu.html

  VastaaPoista
 2. ?????????????????!!!!!!!!!!!

  http://riippumatonmedia.com/2015/12/20/johtava-amerikkalainen-imaami-ja-professori-%C2%A8muslimit-voivat-ottaa-saastaisten-kristittyjen-ja-juutalaisten-hengen-ja-omaisuuden%C2%A8/

  VastaaPoista
 3. Tämän takana on myös se, että eu:n alueella voidaan lähettää toisesta eu maasta sotilaat toiseen eu maahan, jotta ei tule kansallista ongelmaa toimia esivallan käskyjen toteuttamisessa, omassa maassa ns. oman kansan sisäisissä "sisällissota" ja muissa suurissa ongelma tilanteissa. Eli toisin sanoen esim. sotilaat eivät tottelisi (tunne, sisäinen omatunto, lojaalisuus omaa kansaa kohtaan) kovinkaan hyvin laittaessaan oman maan Suomen kansalaisia ns. "järjestykseen" äärimmäisillä voima keinoilla... Eli näin se ordo chaos, nwo etenee... http://www.finnleaks.net/lakimuutos-tekeilla-suomalaissotilas-voidaan-pakottaa-eun-operaatioihin/

  VastaaPoista
 4. Joulu totuus 2015

  (+ Vuoden 2015 kuvien kuva! Enemmistön n. 80% hyvin ymmärtämä Suomen moraaliton tila, esivallassa, mm. oma kansa hyljäten...)
  https://www.facebook.com/169238789756946/photos/a.1110320962315386.1073741834.169238789756946/1185218834825598/?type=3&theater

  Suosittelen kokeilemaan liberaali humanistien haukkumisesta huolimatta, he itse eivät aina edes tajua tuhoavansa yhteiskunnan aitoja arvoja! Minäkin yllätyin 2-3 kuukatta sitten vaihtoehto medioiden tavasta kertoa enemmistön, n. 80% Suomen kansan tunnoista, niinkuin ne on, huomattavasti enemmän totuudenmukaisesti, kuin valtamediat tekee!

  Jokainen media tekee virheitä, koska inhimillisiä virheitä aina tapahtuu, mutta valtamedioissa tapahtuu em. virheiden lisäksi omistuspohjan takia joko asioiden kertomattomuutta, vääristelyä, manipulointia ja sensurointia, eli aina siten uutisoidaan, miten se parhaiten palvelee pääosin poliittista ja okkultistista, rakenteellisesti korruptoituneita ja tietysti eniten 33 asteen "pride mason" eliittiä!

  Siksi MV ja muutkin vaihtoehtomediat on pääosin number one! http://mvlehti.net/

  -Satakunnan Olli-
  http://ollihakala.blogspot.fi/
  Arvokonservatiivinen totuus löytyy blogini etusivun tekstistä mm.

  VastaaPoista
 5. "JOULUJA!"

  Kaiken tämän esivallan/eliitin pääosin ahneuden, turmion, petoksen ja moraalittomuuden keskellä, toivotan niin hyvää ja siunattua joulua kuin mahdollista, ja vieläpä Porista! Ehdotan, että kun nyt on aikaa tutustustua blogiini, osta pari pussia popcornia ja lähde -Satakunnan Ollin- esille tuonteihin, teksteihin tutkimusmatkalle, avoimin mielin, sekä ota se hyvä mitä löydät ja jätä se "astianmaku" huomioitta...

  Bon apetit ja aloita vaikka seuraavasta linkistä, jossa joulun historiaakin käsitellään. Ajatteleppa, jospa se onkin niin...?!
  http://ollihakala.blogspot.fi/2014/11/katolilainen-kirkko-luonut-islamin-ja.html
  Jatkaa voit sitten vaikka ihan alusta: http://ollihakala.blogspot.fi/

  Ps. Suosittelen kovasti myös siis Porilaisille politiikoille, esivallalle ja vaikka kansikuvassa olevalle (jätskin syöjä) Aki Nummelinille ja samoin ajatteleville "laidasta laitaan". Liberaali humanismi yksin ei Poria, Suomea ja maailmaa pelasta. EI IKINÄ! Historiakin sen jo kertoo, jos vähän edes vaivautuu sitä tutkimaan...

  Joulu terveisin: -Satakunnan Olli-

  Aitoa totuutta, moraalia ja oikeudenmukaisuutta jo vuodesta 2001 alkaen nettierämaassa! ("Kuulemma moraalinvartija"... :) )
  Deus Protector Noster, Porin kaupunki
  Arvokonservatiivi, realisti resisti, "piikki liberaalin lihassa"... ;) <3 Agape rakkaudessa kuitenkin, ja aidosti Suomen, Porin parasta ajaen, loppuun asti!

  VastaaPoista
 6. Hyvää Joulua Ja Hyvää Uutta Vuotta, Suomelle Ja Kansallamme Pelastusta 2016! https://www.youtube.com/watch?v=e910Nqz4RUY

  Arvokonservatistisesti, ilman liberalismia tervehtien: -Satakunnan Olli- Jouluna 2015 http://ollihakala.blogspot.fi/

  VastaaPoista
 7. Suomi on sellaisessa tilassa, että ns. aito totuus, moraali ja oikeudenmukaisuus tulisi olla sydämmissämme 365 päivää vuodessa, ei yksi päivä riitä vuodessa... Liberaali humanismi (monet agendat) on ajanut maamme tuhon partaalle... Suomi Finland, Wake up kansana!

  -Satakunnan Olli- 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=ECis41K5VOQ

  VastaaPoista
 8. En todellakaan ole 15 vuoteen nauttinut koko joulukuusta, mutta toivotellut olen joulua yksin siinä mielessä, että edes silloin Kristusta edes muistellaan jonkun verran tässä (kaaoksen alun tilan) maassamme... Ja olenhan vapaa... Laki on kasvattanut Kristukseen ja Kristus on täyttänyt lain puolestani, enkä ole tässä tehnyt kuoleman syntiä. Hyvää Kristuksen ilosanoman juhlaa pikemmin tulisi sanoa ja toivottaa 365 päivää vuodessa.... Rakkkauden kaksois käskyssä täyttyvät laki ja profeetat... Kilvoittelen kyllä syntiä vastaan puolustajan Pyhän Hengen auttamana... http://ollihakala.blogspot.fi/2014/11/katolilainen-kirkko-luonut-islamin-ja.html

  VastaaPoista
 9. Onko varoitettu? Pitäisikö sanoa, mitä minä sanoin...? Nyt on em. lisäksi invaasiokin, pääosin eliitin 13-17 miljardin veronkierrot vuosittain.Suomessa??! Esivalta pohtii rajat auki, pitäisikö vai ei, totella globaaleja agendoja, direktiivejä, käskyjä, 33 asteen looshilaisten... Voe pyhä yksinkertasuus, sanon vaan... ;)
  https://www.youtube.com/watch?v=2Qi_hD_a2HE

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.