Sivun näyttöjä yhteensä

keskiviikko 7. elokuuta 2013

Vapaamuurarit loosseissaan noituudella juonivat mahttp://www.kotipetripaavola.com/vapaamuurarit.htmlmmonan itselleen, köyhäin riistolla/kustannuksella...

Todistus: Vapaamuurarius on (noituutta ja epäjumalaa palvova uskonto) uskonto!


Timo Vaittisen hyvää tekstiä vapaamuurareista, jotka palvovat yhä enemmän ja enemmän saatanaa/jah-bul-onia/luciferia/baphomettia ja new world orderia, mitä lähemmäs ylimpiä asteita lähenevät okkultistisessa (noituus) loossissaan. ( varastava, tappava ja tuhoava maailmanvalta.) Tämän, myös globaalisen (rahan ja vallan moraaliton "hyvä"--> pahavelijärjestelmä  keskitttymä, kaikissa maailman kaupungeissa) eliitin syytä on kaikki pahuus/vääryys/epäoikeudenmukaisuus mitä telluksella tapahtuu. Silmälumeeksi tehdään vähän hyvääkin... vapaamuurarien pääosin omistaman globaalin median manipuloinneissaan...

Maamme johdossa, politiikassa, esivallassa, kaikissa Suomen työpaikoilla, kouluissa, yksityisissä kuin valtionkin... siis kaikkialla maassamme vapaamuurarius noituus eli okkultismi on pikaisesti kriminalisoitava! Nimittäin he tuhoavat Suomea ahneuksissaan, rahanhimossaan, välittämättä aidoista arvoista tuon taivaallista, mitä lähempänä ylimpiä luciferin aste tasoja "saavuttavat" pahavelijärjestelmissään.

Terveisin. Olli Hakala Pori / Deus Protector Noster


http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html
 • Suomen Suurloosi. Vapaamuurarius on uskonto, missä uskotaan Raamatun Jumalankin olevan ainoastaan alempi henkinen olento..
  Suomen Suurloosi. Vapaamuurarius on uskonto, missä uskotaan Raamatun Jumalankin olevan ainoastaan alempi henkinen olento..
 • Vapaamuurarien temppeli. Salattu totuus:Ylimmästä olennosta kaikki alemmat henkiset olennot mm. Raamatun Jumala ovat syntyneet!!
  Vapaamuurarien temppeli. Salattu totuus:Ylimmästä olennosta kaikki alemmat henkiset olennot mm. Raamatun Jumala ovat syntyneet!!

Vapaamuurarius tekee eron Ylimmän olennon - heidän todellisen Jumalansa - ja aineellisen maailman luojana toimineen alemman luojajumalan - mm. Raamatun Jumalan - välille. Raamatun Jumala on heille ainoastaan alempi taivaallinen olento, joka aineellisen maailman luodessaan toimi Korkeimman (Ylimmän) olennon, todellisen Jumalan, mandaatilla.

Vapaamuurariudellisen käsityksen mukaan kaiken yläpuolella oleva persoonaton Todellinen Jumala, "Yksi", absoluutti, Ylin olento, on ollut kaikkeuden alkuna, josta kaikki alemmat henkiset olennot mm. Raamatun Jumala ovat syntyneet, emanoitumalla.

"Vapaamuurariuden teistinen jumalakäsitys on erikoislaatuinen ja järjestö tekee kaikkensa säilyttääkseen sen koskemattomana sekä kätkettynä ja tietymättömissä ulkopuolisilta
sekä
omilta oppilailtaan siksi kunnes nämä antavat riittävät todisteet siitä, että tämä salaisuus voidaan heille uskoa."  [John Ankerberg, John Weldon: Vapaamuurarien salaiset opit s 249] 

"Miesten on valittava, haluavatko he sellaisen Jumalan kuin israelilaisten Jahve, ihmisten kannattaman heimojumalan, jonka kanssa he voivat puhua ja väitellä ja jolta he voivat tarpeen vaatiessa piiloutua vai haluavatko he rajattoman, ikuisen, universaalisen, mihinkään uskontokuntaan liittymättömän Jumalallisen Hengen, joka on niin suunnattoman kaukana ihmiseksi sanotusta hiukkasesta, että Häntä ei voida tuntea, nimetä eikä lähestyä." [Vapaamuurarien salaiset opit s 109]

Vaapaamuurarit pitävät kaikkien uskontojen opinkappaleita ainoastaan lopullisen totuuden symbolisina likiarvoina ja sellaisina yhtä arvokkaina tai arvottomina. Tästä syystä he ovat suvainneet kaikkia uskonkäsityksiä (Huom! Usko määrittelemättömään Ylimpään olentoon on aina ollut tärkein pääsyvaatimus!!)

Luciferin vastustus eli kapina oli nousu rajallista ja siten erheellistä Jumalaa vastaan. Vapaamuurarit uskovat heille todella olemassaolevaan absoluuttiseen Jumalaan eli sellaiseen, jota tosiasiassa ei voida vastustaa, koska mikään ei jää tuon korkeimman, ylimmän ja syvimmän

olemassaolon ja Ylimmän olennon merkityksen ulkopuolelle.

Jumala, jota vastustamaan vapaamuurarit yhdessä nousevat on väärä Jumala, ts. monoteististen uskontojen mielikuva despoottisesta kaikkivaltiaasta. Tätä ihmistekoista, harhaista mielikuvaa ja harhaa vastaan todella tuleekin kapinoida, näin ajattelevat vapaamurarit.

Teosofinen seura tuntee että se itse sekä vapaamuurarit opettavat selkeää jumalallista viisautta. H.P. Blavatsky, Teosofisen Seuran perustaja kertoo meille että Raamatun Jumala on "heimojumala, ei sen enempää" joka on "oikukas/epäluotettava ja epäoikeudenmukainen". [H.P. Blavatsky, "The Key to Theosophy", s. 111]

H.P.B. tunsi että Lucifer on ihmiskunnan vapahtaja ja että Raamatun Jumala oli todellakin ihmisen vihollinen; tämän vuoksi nimi "Saatana" kuvaa Jumalaa paremmin kuin Luciferiä: "Nimi Saatana ja Vihollinen kuuluu aivan oikein tälle ensimmäiselle ja julmimmalle kaikkien muiden Jumalien vastustajalle -- Jahvelle; ei käärmeelle joka puhui ainoastaan sympatian ja viisauden sanoja." [Blavatsky, "The Secret Doctrine", Vol.3, s. 386]

"Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: 'Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.', voidaan tarkastella ainoastaan vapahtajan valossa... hän edelleen säilyttää Esoteerisessa totuudessa tämän ikuisesti rakastavan viestintuojan... joka soi meille hengellisen kuolemattomuuden fyysisen kuolemattomuuden sijaan." ["The Secret Doctrine", Vol.3, s. 246] 

Vapaamuurareille Jumala ei voi olla kaikkivaltias ja hyvä samanaikaisesti. Absoluuttista Jumalaa sitävastoin, Ylintä olentoa, vapaamuurarien Jumalaa, ei voi lopulta vastustaa! Tämä on olennaista!!!!

Absoluuttinen Jumala, Ylin olento, joka on kaikkivoipa ja kaikkitietävä, yksi ja ainoa, mahdollistaa kaiken kehittymisen. Ilman koetusta (Luciferin kapina) ei olisi voittoa, elämä olisi vailla väkevää tietoisuutta, itseyttä, aitoa voimaa. Kehitystä. Näin opetetaan   ´edistyneille´  vapaamuurareille.

Luciferin energiat ovat siis välttämättömiä vapaamuurarin menestykselle. Lucifer on heille "enkeli joka hallitsee valoa ja totuutta". 

Monet vapaamuurarit tunnustavat vapaamuurariuden ohella myös toista uskontoa. Mutta vapaamuurarius kätkee näiltä jäseniltään sen totuuden, että yksin vapaamuurarius on oikea uskonto!!!!!! 

"Mutta kristityt vapaamuurarit eivät voi kunnioittaa Jumalaa eivätkä kirkastaa Häntä, koska he antavat tukensa järjestölle, joka vääristää käsityksen Hänen olemuksestaan, kieltää
Hänen Poikansa ja hylkää Hänen sanansa." [Vapaamuurarien salaiset opit s. 267]

Kirkkojen ja seurakuntien on seurauksista välittämättä seistävä totuuden, oikeuden ja laillisuuden puolella sekä oltava avoin tässä hyvin olennaisessa kirkkoa koskettelevassa  kysymyksessä. Vapaamuurareiden okkultismissa on mukana n. 90 luterilaisen kirkon pappia ja kanttoria, joista pappeja on noin puolet. Kirkolla ja sen johdolla ei ole m i t ä ä n roolia/kantaa asiaan, vaan päinvastoin se vaikenemalla yrittää salata ja piilotella koko asiaa. Arkkipiispa Kari Mäkistä on useasti pyydetty puhdistamaan kirkko vapaamuurareista. Oletko itsekin vapaamuurari, arkkipiispa Kari Mäkinen?  Vai miksi kerta toisen jälkeen vaikenet asiassa.  

Lopuksi. Ottaessaan osaa magiaan salaisilla merkeillä, salaisilla kädenpuristuksilla, tai voimaa houkuttelevien symbolien käytöllä, salaisilla koodeilla ja muilla rituaalisilla tavoilla, petetty vapaamuurari -vihkiytynyt uskoo että hän auttaa rakentamaan Uutta uljasta maailmaa, "parempaa" maailmaa". Totuus on: Valtaeliitti toivoo luovansa Maailmanhallitustaan vapaamuurarijärjestöjen välityksellä.

Meidän kannattaa havaita ja tiedostaa, että tämä vapaamuurarius ja sen sisältämä kabbalistinen filosofia ei ole ainoastaan sitä, että Lucifer on jumalallinen. Hän on integroitunut sisään ja on yhtä niiden ihmisten mielen kanssa, joista tässä maailmassa valtaa pitävä, eli sen todellinen valtaeliitti, koostuu!!! Eli Lucifer ja nämä miehet ovat "yhtä mieltä". Ilmestyskirjan luvussa 17 meille kerrotaan, että eliitin salaliitto lopun aikana tulee koostumaan maailman johtajista jotka "yksimielisesti antavat kaiken valtansa ja voimansa pedolle." Mm. EU:ssa on kyse tästä Antikristuksenvallasta ja verhojen takana valtaeliitti suunnittelee paraikaa Lord Maitreyansa, tai millä nimellä hän millekin uskontokunnalle sitten esiintyykin, "lanseeraamista",  samoin kuin uuden saatanallisen uljaan vapaamuurarillisen maailmanuskontonsa.

Lucifer on luuseri - me ajatteleva ylivoimainen valtaenemmistö sen omassa tietosuudessamme valitsemme ja päätämme, uuden ja paremman sekä tasa-arvoisemman maailman sekä rauhan puolesta! 

http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html


Jos joku haluaa tietää syvällisesti
rappareista niin kannattaa lukea

John Ankerberg, John Weldon: Vapaamuurarien salaiset opit

http://www.kotisatamankauppa.fi/index.php?sid=30003&tuoteid=7067

Löytyy myös kirjastosta.

Alla kirjasta joitakin kohtia. Löysin netistä.

Seuraavassa lainauksia joiden pohjalta hänet tuomitaan.

   §    Sivu 129: "Vapaamuurarius opettaa, että Jeesus Kristus oli vain
      ihminen."   §    Sivu 196: "Miksi sitten kristityt johtajat, muutamia harvoja
      poikkeuksia lukuun ottamatta, kieltäytyvät korjaamasta
      vapaamuurarillista eksytystä ja kasvotusten kohtaamasta kysymystä
      vapaamuurariuden vaikutuksesta seurakunnissa? Eikö Jumala itse käske
      paimenia nuhtelemaan vääristä opetuksista ja eikö vapaamuurarius ole
      väärää opetusta? Kirkoissa ja seurakunnissa on tänään monia 'Baalin
      seuraajia'."   §    Sivu 197: "Meidän on oltava halukkaita kärsimään seuraukset siitä,
      että puhumme 'totuutta noudattaen rakkaudessa' (Ef. 4:15).
      Luuletteko, että Elian sana olisi tänään muuttunut siitä, mitä
      Raamattu kertoo, jos hän olisi vapaamuurareita täynnä olevan looshin
      edessä?"   §    Sivu 243: "Niinikään skottilaisen riitin 33. asteen korkein
      Suur-komentaja Henry C. Clausen myöntää, että skottilaisen riitin 31.
      ja 32. asteet osittain perustuvat egyptiläiseen Kuolleiden kirjaan."   §    Sivu 245: "Ymmärtääkö vapaamuurari, joka tietoisesti osallistuu
      menoihin ja uskomuksiin, jotka ovat samankaltaisia kuin
      muinaisaikojen mysteerit, todella näiden tekojensa mahdolliset
      hengelliset ja sielulliset seuraukset?"   §    Sivu 249: "Vapaamuurariuden teistinen jumalakäsitys on
      erikoislaatuinen ja järjestö tekee kaikkensa säilyttääkseen sen
      koskemattomana sekä kätkettynä ja tietymättömissä ulkopuolisilta sekä
      omilta oppilailtaan siksi kunnes nämä antavat riittävät todisteet
      siitä, että tämä salaisuus voidaan heille uskoa."   §    Sivu 326: "Kristityille (ja kaikillekin) eroaminen
      vapaamuurarijärjestöstä on nimittäin välttämätöntä jo siksi, että
      vapaamuurarius edustaa juuri sellaista henkivaltaa, josta Paavali
      Raamatussa puhuu (Ef. 6:10-18) ja joita vastaan meidän kristittyinä
      on taisteltava."   §    Sivu 267: "Kristitty, joka on vastaanottanut ja hyväksynyt
      vapaamuurariuden opetuksia, on siten kieltänyt uskonsa."   §    Sivu 267: "Mutta kristityt vapaamuurarit eivät voi kunnioittaa
      Jumalaa eivätkä kirkastaa Häntä, koska he antavat tukensa
      järjestölle, joka vääristää käsityksen Hänen olemuksestaan, kieltää
      Hänen Poikansa ja hylkää Hänen sanansa."   §    Sivu 270: "Jokainen, joka tuntee liberaaliuskontoa ja
      vapaamuurariutta, havaitsee helposti monia yhtäläisyyksiä niiden
      välillä." [Billy Graham on liberaali.]   §    Sivu 109: "Miesten on valittava, haluavatko he sellaisen Jumalan kuin
      israelilaisten Jahve, ihmisten kannattaman heimojumalan, jonka kanssa
      he voivat puhua ja väitellä ja jolta he voivat tarpeen vaatiessa
      piiloutua vai haluavatko he rajattoman, ikuisen, universaalisen,
      mihinkään uskontokuntaan liittymättömän Jumalallisen Hengen, joka on
      niin suunnattoman kaukana ihmiseksi sanotusta hiukkasesta, että Häntä
      ei voida tuntea, nimetä eikä lähestyä."   §    Sivu 222: "Toinen syy, jonka vuoksi vapaamuurariuden edistys
      kiinnostaa henkimaailmaa, on sen kyky tunkeutua kirkkoihin ja
      seurakuntiin ja sielullisesti hävittää ja kumota niiden sitoutuminen
      puhtaaseen kristinuskoon."   §    Sivu 225-226: "Yksi Alice Baileyn tärkeimpiä henkioppaita oli Djwhal
      Khul. Tämä henkiopas opetti, että maailman valmistamiseksi tulevaa
      universaalista koko maailman uskontoa varten on olemassa
      pääasiallisesti kolme välinettä. Ne ovat opetustyö, kristillinen
      kirkko ja vapaamuurarius. Kussakin niistä henki väittää olevan
      asialle omistautuneita okkultisteja, joiden tehtävänä on muuttaa
      näitä instituutioita niin, että jokaisesta niistä voi tulle New Agen
      (Uuden Ajan uskonnon) ihanteiden ja päämäärien kanava."   §    Sivu 233: "Voidaan vain ihmetellä sitä kumulatiivista, kerääntyvää
      vaikutusta, joka vapaamuurariudella on kristityn vapaamuurarin
      elämään ja kirkkoihin ja seurakuntiin: vapaamuurariuden aiheuttamat
      hengelliset ongelmat johtavat masennukseen tai siihen, että usko
      Jumalaan heikkenee tai katoaa..."   §    Sivu 253: "Monet vapaamuurarit tunnustavat vapaamuurariuden ohella
      myös toista uskontoa. Mutta vapaamuurarius kätkee näiltä jäseniltään
      sen 'totuuden', että yksin vapaamuurarius on oikea uskonto."   §    Sivu 258: "Tästä syystä myös kirkkojen ja seurakuntien on
      seurauksista välittämättä seistävä totuuden ja oikeuden puolella."   §    Sivu 125: "Vartiopäällikkö kutsui minut syrjään ja nuhteli minua
      terävästi. Hän sanoi... että olin päättänyt rukouksen sanoihin
      'Kristuksen pyhässä nimessä.' Sen vuoksi, hän sanoi, minusta tullaan
      tekemään ilmoitus! Minut kutsuttiin epätyydyttävän käytökseni
      johdosta skottilaisen riitin sihteerin luo (hän oli Christian Science
      -nimisen (ei-kristityn) liikkeen kannattaja). Hän puhui minulle
      ystävällisesti, mutta sanoi, että minun ei koskaan tulisi päättää
      rukousta 'Jeesuksen nimeen' tai 'Kristuksen nimeen'. Hän sanoi: 'Tee
      rukouksistasi universaalisia.'"   §    Sivu 131: "Albert Pike ja muut vapaamuurarilliset auktoriteetit ovat
      esittäneet, että Raamatun opetus Kristuksesta Jumalana ja Vapahtajana
      on vain erilainen muoto eräiden varhaisempien pakanauskontojen
      'samankaltaisista' tarinoista."   §    Sivu 146: "33. asteen vapaamuurari Manly Hall opettaa, että
      vapaamuurariuden kautta 'ihminen on syntymässä oleva jumala', olento,
      joka 'lopulta... saa (ominaisuudekseen) jumaluuden.' Itse asiassa hän
      kuvaa todella valaistunutta vapaamuuraria 'jumalihmiseksi'."   §    Sivu 169: "Kauhistuttavimpia vapaamuurarillisten rituaalien väitteitä
      on se, että Jehova Jumala olisi luonut vapaamuurariuden. Jokaiselle
      kokelaalle opetetaan skottilaisen riitin 30. asteessa: 'Kun Jumalan
      henki liikkui vetten päällä; kun Suuri Jehova loi maailman, kun
      aurinko ensimmäisen kerran nousi tervehtimään uutta aamua ja
      lausuttiin majesteetillinen käsky: »Tulkoon valkeus», jumalalliset
      huulet henkäisyllään tekivät vapaamuurariuden olemassa olevaksi ja
      sen on elettävä tästä alkaen ikuisesti, sillä totuus on ikuinen ja
      totuuden periaatteet ovat vapaamuurariuden perusta.'"


http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html


(Kirjoitusta saa vapaasti levittää verkossa ja pitää levittää, että aito totuus tulee ilmi!)

2 kommenttia:

 1. SUOMEN PELASTUS!
  Kaikki MAHDOLLISET yli 4000,- € brutto kk eli 48.000,- € vuodessa ylittävät tulot, eläkkeet, osingot, siis kaikki ja näiden yhdistelmät leikataan! Kaikki ylimenevät tulot leikataan Suomen valtion VELKOJEN PIKAISEEN POIS MAKSUUN. Sekä yli miljoonan omaisuuden omistavat niin korkeaan verotukseen valtiolle, että on jatkossa mielekkäämpää mammonalla huolehtia maamme vähä-osaisista kuin haalia sitä moraalittomasti aina vain lisää. Suomen kansallisvirreksi sensuroitu virsi 440 (441 varalle) muistuttamaan, että jah-bul-on loossilaiset saavat maassamme vain tuhoa aikaiseksi, epäjumala lucifer valonaan, joka paljastuu pahavelijärjestelmien eliitille ylemmillä asteilla. Nämä saatanan palvojat on maassamme kriminalisoitava, sekä palattava mitä pikimmin takaisin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan helmaan, suojaan ja moraaliin, joka liberaali humaanista portto paavin vallan kirkosta ja esivallastamme on täysin kadonnut. Sauli Niinistö, jos olette Jumalan mielen mukainen mies, aloittakaa toimet Suomen pelastamiseksi heti.

  KANNATA SINÄKIN NOITUUS POIS SUOMESTA JA ESIVALLASTAMME PIKAISESTI. SUOMI UUTEEN AITOON MORAALISEEN NOUSUUN!!!
  Allekirjoita/kannata noituus pois Suomesta!
  http://ollihakala.blogspot.fi/2013/08/allekirjoita-noituus-pois-suomesta-ja.html

  VastaaPoista
 2. http://cuttingedgefinland.tripod.com/cef1874.html

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.