Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 8. maaliskuuta 2016

EPÄJUMALANPALVELUS TUO PETTYMYKSEN...
EPÄJUMALANPALVELUS TUO PETTYMYKSEN


Epäjumalanpalvelijat elävät petoksessa, luulevat valheen olevan totuutta!

”Sillä kuka ikinä israelilainen tai muukalainen, joka asuu Israelissa, luopuu minusta ja sulkee kivijumalansa sydämeensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin, ja sitten menee profeetan tykö kysymään itsellensä neuvoa minulta, hänelle minä, Herra, itse annan vastauksen”(Hes.14:7).

Tämä kappale tarkoittaa: ”Koska olet kovettunut synnissäsi, et halua kääntyä ja katua, kaikki, mitä kuulet tästä lähin, vain vahvistaa sinua petoksessasi.

Saarnatkin, jotka kuulet, puhuvat vain epäjumalistasi.”

Näemme tästä kuvan kuningas Ahabin elämässä 1 Kuningasten kirjassa luvussa 22. Hän oli ilmeisesti Israelin historian pahin kuningas. Tuohon aikaan hän oli liittoutunut kuningas Joosafatin kanssa taistellakseen Gileadin Raamotia vastaan.

Raamattu sanoo: ”Ja Herra sanoi: 'Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?' Mikä vastasi niin, mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: 'Minä viekoittelen hänet'. Herra kysyi häneltä: 'Miten?' Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun'. Silloin Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin’ ”(1Kun.22:20 - 22).

Näemme tässä kaikkien aikojen pahimman epäjumalan palvelijan, miehen, jonka sydän oli kateuden ja himon valtaama, pyytämässä vastausta Herralta.

Niin, mitä Jumala antoi Ahabille?

Hän antoi neljäsataa profeettaa, jotka valehtelivat hänelle ja toistivat hänen omansa sydämensä kaiun:

”Lähde taisteluun! Kaikki näyttää hienolta. Edessä on rauha ja menestys.”

Mikä kauhea tragedia!

Ahab ei voinut kuulla Jumalan ääntä, koska epäjumalat olivat juurtuneet hänen sydämeensä. Jumala vastasi hänelle lähettämällä hänelle vahvan luulevaisuuden hengen, joka tuhosi hänet.

”Sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”( 2 Tess.2:10 -11).

By: David Wilkerson

“Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ‘En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’” (Matt. 7:21-23)

Miten nuo edellä mainitut Jeesuksen sanat voivat olla mahdollisia?

Siihen löytyy vastaus Raamatusta Paavalin avaamana:

“Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia (1. Tim. 4:1).”

” Jumala toimii tänäkin päivänä myös armolahjojen kautta, mutta nyt eletään aikaa, jossa on aivan välttämätöntä koetella henget, kuten Raamattu kehottaa:

“Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan (1. Joh. 4:1).”

Mitä henkien koetteleminen oikein on?

Se selviää, kun jatkamme seuraaviin jakeisiin:

“Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.” (1. Joh. 4:2, 3).

Antikristuksen henki tekeytyy Pyhäksi Hengeksi ja vuodattaa omaa henkeään kristikuntaan.

Se täyttää hengellään totuudesta luopuneita uskovia ihanien elämysten ja kokemusten myötä. Se antaa kokea sellaisia ihanuuksia ja elämyksiä mistä ei aikaisemmin osattu uneksiakaan.

Ihmiset villiintyvät tuon uuden hengen perään. Sana ja sen tuntemus jää. Nyt ei enää elätä uskosta ("vanhurskas on elävä uskosta" Room. 1:17), vaan nyt eletään kokemuksesta, elämyksistä ja tunteista.

Nuo väärän hengen vastaanottaneet ovat kristittyjä, jotka luulevat saaneensa Pyhän Hengen täyteyden. "Sillä haureuden henki on eksyttäväinen" (Hoos. 4:12, lue myös kokonaan luvut 4-5).

Tuo kaikki valloittaa kristikunnan voimallisemmin ja nopeammin kuin mikään muu ilmiö koko maailmanhistorian aikana.

Tuon hengen "valtaan annetaan kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot" (Ilm. 13:7). Jumalan armo käännetään irstaudeksi (Juuda 1:4).

Käy todella niinkuin Ilm. 18:3 sanoo: "Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa".

Langetaan uskottomuuteen, haureuteen. Morsiamesta, seurakunnasta, tulee portto, joka hekumoi väärien henkien kanssa. On todella aiheellista kysyä kuten Paavali:

"Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?" (Gal. 3:1).

Kristikunta kääntyy tuohon eksytyksen henkeen. "Se tekee suuria ihmeitä, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä" (Ilm. 13:13-14).

Niillä kristikunta valloitetaan. Morsiamesta tulee portto (Ilm. 17:1-6, Hes. 16). "Herra vuodattaa raskaan unen hengen" seurakunnan ylle (Jes. 29:10), "sen viisasten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa" (Jes. 29:14).

Kun tuo väärä henki on saanut kristikunnan valtaansa, eli ottamaan vastaan tuon antikristuksen hengen, se ryhtyy "hävittämään Korkeimman pyhiä" (Dan. 7:25), niitä joiden nimi on "kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta lähtien" (Ilm. 13:8).

Aluksi nuo väärällä hengellä täytetyt (pedon merkillä merkityt) koettavat saada kaikki epäröivät ottamaan vastaan tuo uusi henki.

Tässä työssä ollaan hämmästyttävän sitkeitä heti alusta alkaen. Tuon hengen vastustajat leimataan Pyhän Hengen vastustajiksi. Tuon uuden hengen vastustajat erotetaan (erottaa tarkoittaa myös "sulkea pois ") synagoogasta (Joh. 16:2). Nuo uskolliset, totuudessa pysyvät, joutuvat "kaikkien kansojen vihattaviksi" (Matt. 24:9).

Heihin käydään käsiksi ja heitä heitetään vankiloihin (Luuk. 21:12), ja yritetään kaikin keinoin saada ottamaan tuo uusi henki, hengen merkki.

Lopulta niitä, "jotka vahvoina pysyvät loppuun asti" (Matt. 24:13), ryhdytään surmaamaan, koska he vastustavat tuota uutta henkeä, jota luullaan Pyhäksi Hengeksi.

"Ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle" (Joh. 16:2).

Heille vain lopulta sanotaan tähän tapaan, että; "sinä olet Jumalan suunnitelmien tiellä, sinä vastustat ja kapinoit Pyhää Henkeä vastaan, meidän on pakko eliminoida sinut, jotta Jumalan asia menisi eteenpäin".

Ja surmatessaan noita "hengen vastustajia", nuo antikristuksen hengen villitsemät kristityt (eivät ne maailman ihmisiä ole, ei maailman ihmiset mitään uhripalvelusta Jumalalle tee) todella luulevat tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle ja edistävänsä Jumalan asiaa. Vihamiehiksi tulevat todella omat perhekuntalaiset.

Kaikkiaan tuo antikristuksen voittokulku, ja valta kestää 3,5 vuotta (Dan. 7:25). Antikristus saa saman ajan toimia, kuin Jeesuskin.

"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää" (Dan. 12:11-12).

Älä kuitenkaan jää tutkiskelemaan enemmälti noita aikamääriä, sillä: "aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä" (1. Tess. 5:1,2).

"Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut (Apt. 1:7).

Älä pelkää, sinä totuudessa pysyvä veli ja sisar, sillä Korkeimman pyhillä on toivo. Kaiken tämän jälkeen; "oikeus istuu tuomiolle ja hänen (laittomuuden) valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset" (Dan. 7:26-27).

"Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan" (Luuk. 12:32).

Lopun tapahtumien käynnistyessä kirjoitukset avautuvat ajan merkkien ja kirjoitusten tutkistelun myötä.

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy" (Dan. 12:4).

"Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuna ja sinetöitynä lopun aikaan asti (Dan. 12:9). Kirjoitukset avautuvat lopussa. Tutki niitä, niin ymmärrys lisääntyy. "Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät" (Dan. 12:10).

Näin on. Tämä vaihe on nyt menossa. "Joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen" (Ilm. 22:11).

Jeesuksen tulo on käsillä. Viimeinen koettelemus on meneillään. Synnytyskivut ovat alkaneet. Vapahtajamme jäähyväispuheessaan ilmoittamat asiat toteutuvat nyt valtavalla nopeudella.

Sadonkorjuu on edennyt tähän vaiheeseen. Nuotta on vedetty maihin. Nuottaan on kerääntynyt kaikkinaisia kaloja. Lajittelu on alkanut. Kelvottomat heitetään pois (Matt. 13:47-50).

Jumala pui nyt puimatanteretta. Akanat seulotaan pois. Morsianta puhdistetaan nyt ylösottoa varten. Vain puhdas vilja kootaan Jumalan vilja-aittoihin. Vääryyteen mieltyneet eksytetään. Vain ne, jotka vahvoina pysyvät loppuun asti pelastuvat. Vain puhdas, tahraton, valvova ja loppuun asti totuudessa pysynyt, uskollinen morsian temmataan häihin. Karitsan häihin. Pysytään Totuudessa. Sinun Sanasi on Totuus.
Minä tulen pian; pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. (Ilm. 3:11) Valvotaan, kilvoitellaan ja pysytään Raamatun Sanassa. Pysytään erossa kaikesta mistä Raamattu ei puhu mitään. Pysytään siinä mistä ollaan varmoja, koska tiedämme, että olemme sen Raamatun Sanasta oppineet.

Ilmestyköön Yeshua HaMashiach koko totuudessa meille JOKAISELLE .
--------------------------

Internetistä löydettyä ja luvalla julkaistu...
NÖYRÄSTI SIIS TOTEAN RINTAANI LYÖDEN... AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JUMALA, JESHUA KRISTUS NASARETILAINEN; OLE MINULLE (MEILLE) ARMOLLINEN. Luukkaan evankeliumi:
18:10 "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
18:11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. 
18:12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' 
18:13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.' 
18:14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

ARMON VUONNA 2016, MUTTA PITKÄÄNKÖ ENÄÄN...?

OLEN "JOUDUTTANUT" OMALTA OSALTANI... OI, TULE HERRA JESHUA... http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=3&kirjat=2pi -Satakunnan Olli- Pori Deus Protector Noster http://ollihakala.blogspot.fi/
http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

http://ollihakala.blogspot.fi/2016/02/porin-kaupungin-valtuuston-kokous.html
.

5 kommenttia:

 1. http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/paattajat-ruualla-ei-leikita-traktorit-tayttivat-senaatintorin-katso-kuvat/5784128

  Silkkaa hulluutta, oliko se nyt 17% omavaraisuusaste ruuassa enään Suomessa, viljan hätävarastot puolitettiin, rajat auki ja liberaali humanismi kaikkialla pääosin esivallassa, virkamiehissä, oikeuslaitoksessa, kirkossa etc. luikertelee käärmeen tavoin maassamme... WAKE UP SUOMEN KANSA! Arvot/arvomme on raiskattu moni agendoin! Eliitti pääosin kyllä yhä vain rikastuu, mutta maamme petoksella, ei millään muulla!
  -Satakunnan Olli-
  Deus Protector Noster
  http://ollihakala.blogspot.fi/

  VastaaPoista
 2. http://deusprotectornoster.blogspot.fi/2016/03/satakunnan-ollin-politiikkaa-etc.html

  VastaaPoista
 3. http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

  VastaaPoista
 4. http://ollihakala.blogspot.fi/2011/08/edesmenneen-juhani-julinin-paljastukset.html

  VastaaPoista
 5. Kaiken suvaitsevaiset, ketä me sitten suvaitaan/autamme avonaisin rajapuomein, kun Suomalaiset on alistettu tai tuhottu aktiivi islamin ideologialla + globaalit mm. 33 asteen loosi agendat? Jos ei sitten tapahdu Jumalan ihmettä, 33.000 tuhannesta integroituu Suomeen/lakeihimme/kulttuuriin todella piskuinen määrä.

  Jos nyt pikkasen lukisitte historiaa... näkisitte jotain!!! Suomella on aikaa enää jäljellä kuukausia, vähän ajan päästä puhutaan viikoista, ja sitten päivistä... Tämä vuosi 2016, oi Suomen esivalta etc. Ostakaa vaikka tietoa, jollette käsitä, mutta oikeista paikoista!!!

  Jumalan ja saatanan välinen taistelu meneillään Suomesta! (vihtahousun valttikortteja aitoa totuutta avstaan on liberaali humanismi, noituus, mm. loosit, petos/valhe, epäjumalat, mm. kuu epäjumalan nostaminen Jumalaksi (paavin valta nosti jo 2015) ja se ihan kaiken SUVAITSEMINEN, KAIKEN, jne.)

  http://ylewatch.blogspot.fi/2016/03/arkkipiispa-globaalin-liberaalieliitin.html

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.