Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 21. elokuuta 2015

Anti-Democratic (half conceals the Finnish people) invasion in progress in Finland. Thus the eu will destroy the national identity!Finland began to Islam, the god of the moon un invasion. Pre avoid a mess and the politicians mostly follow the contours eu-powerful order to invest tens of thousands of refugees to Finland every year. Multiculturalism is ok, but in addition must therefore now mainly Muslims and the global power elite thanks to the old plans in Finland, many agendas by means want to drive down to the genuine values and national identity. This action, therefore, the world's corrupt power elite mm. free Masons top 33 degrees, giving them their coordinator Baphomet, Satan himself lucifer only be revealed. Behind it all is, therefore, "ordo chaos" and the NWO, and, finally, the harlot church, as well as anti-christ 666 chipping they.

That is, evil and good in battle is eschatologically right on the final stretch. Now I just need to follow when Israel makes the 7-year alliance with Satan himself. (7 years of hate-time) and then it will be easy to know when the wedding in Christ begins! Hallelujah! That is already one before the confrontation with Israel seemingly emerge victorious neighbors (Gog war) attack and the emergence of 7-year peace lie. But the big world war 3 will come only later.

I look forward to more and more the power of the Holy Spirit, as I am because of "meat" so powerless and I see my sin so much, even though I know was pardoned etc. I look forward to the Lord, because Yeshua reconciliation work great. Some pens use / internet, but I miss the power of God in my life much more across all sectors. Pray for Finland and Pori, on behalf of the (family), here the so-called welfare state was created 30-40% percent of the new poor section of the population and the authentic values raped recklessly!

Great Islamic invasion began half conceals cleverly Finnish people without asking. This is a travesty of democracy, ie the so-called. People's rights. Soon, our nation is completely manipulated through the media lies and if does not help even direct democracy at all! But Allah (google translated this, allah ??????) (God of Abraham, Isaac and Jacob) can be large and they wait impatiently in! It is evident that Finland will face the major afflictions to humble yourself in front of the creator, because sin burden is very big.

Fortunately for Slovakia had the courage and dared to oppose the Islamic invasion of Europe ... (and data Islam horrors (history) is now spreading among the people for Finland ...)

Ps. I wrote this in India, but this became a blog post at the same time ...;) It is a shocking fact that gooogle God turned the compiler Allah (god of the moon un 1/360, historical facta), which has nothing to do with the Jewish and Christian god..

Blessings to all of you; Regards -Satakunnan Olli-

---------------------

Anti-demokraattinen (puolisalaa Suomen kansalta) invaasio käynnissä Suomessakin. Näin eu tuhoaa kansallisen identiteettimmekin!Suomessa alkoi islam, kuu epä jumala invaasio. Esi valtamme on sekaisin ja politiikot pääosin myötäilevät eu mahtikäskyä sijoittaa kymmeniä tuhansia pakolaisia vuosittain Suomeen. Monikulttuuri on ok, mutta sen ohella tuleekin nyt pääosin muslimeja ja globaalisen valta eliitin vanhojen suunnitelmien ansiosta Suomessakin monien agendojen avulla halutaan ajaa aidot arvot alas ja kansallinen identiteettimme. Näin toimii siis maailman korruptoitunut valta eliitti mm. free masons 33 ylimmässä asteessa, jossa heille heidän koordinaattorinsa baphomet, itse saatana lucifer vasta paljastetaan. Kaiken takana on siis "ordo chaos" ja nwo, sekä lopulta portto kirkko, sekä antikristus 666 sirutuksineen.

Eli pahan ja hyvän taisto on eskatologisesti aivan loppusuoralla. Nyt pitää vain seurata milloin Israel tekee 7 vuoden liiton itsensä saatanan kanssa. (7 vuoden vihan-aika) ja silloin on jo helppo tietää milloin Kristuksen hääjuhla alkaa! Hallelujaa! Tuota ennen on jo yksi yhteen otto, jossa näennäisesti Israel selviytyy voittajana naapurien (Googin sota) hyökkäyksestä ja syntyy 7 vuoden valherauha. Mutta iso 3 maailman sota tulee vasta myöhemin.

Odotan vain enemmän Pyhän Hengen voimaa, sillä olen "lihan" takia niin voimaton ja näen syntisyyteni niin voimakkaasti, vaikka tiedänkin olevani armahdettu etc. Odotan Herralta, Jeshuan sovintotyön takia suuria. Osaan kynää käyttää / internettiä, mutta kaipaan Jumalan voimaa elämääni paljon lisää kaikilla sektoreilla. Rukoilkaa Suomen ja Porin puolesta (perheeni), täällä niin sanotussa hyvinvointi valtiossa on luotu 30-40% prosentin uusi köyhä kansanosa ja aitoja arvoja raiskataan surutta!

Suuri islam invaasio aloitettiin puolisalaa ovelasti Suomen kansalta mitään kysymättä. Tämä on irvikuvaa demokratiasta eli ns. kansan vallasta. Pian kansamme on manipuloitu kokonaan median valheiden kautta ja silloin ei auta edes suora demokratiakaan! Mutta Jumala (Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin) voi suuria ja niitä odotankin kärsimättömästi! On ilmeistä, että Suomi joutuu suurien ahdistusten kautta nöyrtymään luojansa edessä, koska syntitaakka on suuren suuri.

Onneksi jo Slovakia rohkeni ja uskalsi vastustaa islamin invaasiota Euroopassa... (Ja tieto islamin kauheuksista (historiasta) leviää nyt Suomenkin kansassa...)

Ps. Kirjoitin tätä Intiaan, mutta tästä tulikin blogikirjoitus samalla... Hymiö wink On järkyttävää sekin, että Jumalan gooogle kääntäjä käänsi allahiksi (kuu epä jumala 1/360, historiallinen facta.), jolla ei ole mitään tekemistä juutalaisen ja kristillisen jumalan kanssa.

1 kommentti:

  1. Defcon 1 hälytystila julistettu Suomeen! Eu tuhoaa Suomeakin oikein urakalla ja saamaton, korruptoitunut esivaltamme on pääosin työntänyt päänsä maakuoppaan, kuten "strutsi" konsanaan Suomen tehdessä "sisältä päin" kuolemaa... Voi liberaali humanismia, mitä kaikkea pahaa se tekeekään maassamme parhaillaan!

    Heti kun saatte tietää Suomessa, että ihan naapuriinne tulee vastaanottokeskus, myykää varmuuden vuoksi asuntonne HETI! Invaasio vaan isonee ja puoli salaa... (Jo 20.000-30.000 vuosittain arviona ja isonee...?!) Demokratiaako? Ei, vaan Suomen kansallisten arvojen ja kulttuurin täysi alasajo meneillään, sekä irvikuvaa suorasta demokratiasta!

    Kuka maksaa? Valtio, eu etc...? ELI LOPULTA SINÄ JUURI MAKSAT KAIKEN! Rikkaat elitistit keplottelevat veronsa aina lähes olemattomiin...

    http://mvlehti.net/2015/08/21/media-vaikenee-suomi-aikoo-ottaa-20-000-30-000-turvapaikanhakijaa-vuosittain-2/

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.