Sivun näyttöjä yhteensä

sunnuntai 23. lokakuuta 2016

Martin Lutherin 95:stä teesistä Wittenbergin linnankirkon oveen 31.10.1517 kulunut pian 500 vuotta."Päiväretki Berliinistä (100 km etelään) Wittenbergin kannattaa jo itse keskiaikaiseen kaupunkiin tutustumisen vuoksi. Toisen maailmansodan aikana useat vastaavat saksalaiset kaupungit tuhoutuivat liittoutuneiden pommituksissa. Vanha Wittenberg kuitenkin säästyi sodan tuhoilta.
Ensimmäisenä rautatieasemalta kaupunkiin kävellessä tulee vastaan Martin Lutherin ja hänen vaimonsa Katharina von Boran kotina toiminut entinen augustinolaisluostari, jossa on Lutherin elämästä kertova museo. Olleessaan vielä munkkina Luther teki sen tornissa hengellisen löytönsä, jonka mukaan yksin usko riittää sielun pelastukseen. Ei tarvinnut maksaa aneita lyhentääkseen aikaa kiirastulessa tai kerätä pyhäinjäännöksiä, koska ne olivat tarpeettomia."

"Luther-museossa näytetään augistinolaismunkin kaapua, jonka kerrotaan olleen hänen päällään Wormsissa. Lutheria vaadittiin perumaan aiemmat opetuksensa, mutta hän kieltäytyi ja vastasi:
– Omatuntoni on sidottu Jumalan sanaan. En voi enkä tahdo peruuttaa mitään, koska omatuntoaan vastaan toimiminen ei ole turvallista eikä rehellistä.
Kuuluisa jatko on liitetty kertomukseen myöhemmin:
– Tässä seison, enkä muuta voi."

Lähde: http://www.valomerkki.fi/kirkko-ja-kaupunki/kirkko-ja-kaupunki-arkisto/lutherin-tarina-kiehtoo-edelleen

95 TEESIÄ


Rakkaudesta totuuteen ja halusta tuoda se julkisuuteen väitellään seuraavista lauseista Wittenbergissä kunnianarvoisan isän Martin Lutherin, vapaiden tieteiden ja pyhän jumaluusopin maisterin sekä viimeksi mainitun aineen vakinaisen opettajan johdolla. Hän pyytää sen vuoksi, että ne, jotka eivät suullisesti ja persoonallisesti läsnä ollen voi keskustella meidän kanssamme, tahtoisivat tehdä sen poissa ollen kirjallisesti. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

 1. Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on oleva parannusta.
 2. Tätä sanaa ei voida ymmärtää sakramentillisesta parannuksesta, so. siitä rippi- ja sovitustoimesta, jonka papit virkansa mukaisesti suorittavat.
 3. Kuitenkaan se ei myöskään tarkoita yksinomaan sisäistä katumusta, sillä ei voida ajatella mitään sisäistä katumusta, joka ei samalla vaikuttaisi kaikkea näkyvää lihan kuolettamista.
 4. Sen tähden kestääkin Jumalan rangaistus siihen asti, kunnes ihminen itse tuomitsee itsensä (se on todellinen sisäinen parnannus), nimittäin siihen asti, kun on käyty sisälle taivaan valtakuntaan.
 5. Paavi ei tahdo eikä voi antaa anteeksi mitään muita synnin rangaistuksia kuin niitä, joita hän oman harkintansa tai kirkollisten säädösten mukaan on määrännyt.
 6. Paavi ei voi millään muulla tavalla antaa anteeksi syntivelkaa kuin siten, että hän julistaa ja vakuuttaa Jumalan antaneen sen anteeksi; paitsi sitä hän voi antaa anteeksi hänelle pidätetyissä tapauksissa; sillä jos niissä häntä halveksittaisiin, niin velka jäisi olemaan.
 7. Jumala ei anna anteeksi syntivelkaa yhdellekään ainoalle, jota hän ei saa samalla taivutetuksi nöyrästi alistumaan Jumalan sijaisen, papin, määräyksiin.
 8. Kirkon määräykset katumusharjoitusten suorittamisesta on annettu yksinomaan eläville; niiden mukaan ei voida määrätä mitään kuoleville.
 9. Sen tähden Pyhä Henki paavin avulla tekee meille hyvin siinä, että hän määräyksissään aina erottaa kuoleman ja äärimmäisen hädän tapaukset.
 10. Ymmärtämättömästi ja pahoin menettelevät sen vuoksi ne papit, jotka ulottavat kuolevien kirkolliset katumusharjoitukset vielä kiirastuleenkin.
 11. Tämä rikkaruoho, että kanonisia katumusharjoituksia muutetaan kiirastulirangaistuksiksi, on nähtävästi tullut kylvetyksi piispain nukkuessa.
 12. Entisaikaan ei kanonisia katumusharjoituksia määrätty synninpäästön jälkeen, vaan sitä ennen, että siten voitiin koetella katumuksen aitous.
 13. Kuolevat vapautuvat niistä kaikista kuollessaan ja ovat kirkollisten säädösten vaatimuksiin nähden kuolleita, heti kun nämä rangaistukset asianmukaisesti on heille anteeksi annettu.
 14. Jos kuoleva on vain epätäydellisesti tehnyt parannuksen synneistänsä tai jos hänen rakkautensa on ainoastaan puutteellinen, niin hän ehdottomasti tuntee suurta pelkoa, ja sitä suurempaa, kuta pienempi hänen rakkautensa on.
 15. Tämä pelko ja kauhu riittää jo yksinään (vaietaksemme muusta) valmistamaan kiirastulen vaivan, koska se on varsin lähellä epätoivon tuskaa.
 16. Kuten minusta näyttää, eroavat helvetti, kiirastuli ja taivas toisistaan aivan samoin kuin täydellinen epätoivo, miltei epätoivoon joutuminen ja varmuus pelastuksesta.
 17. Epäilemättä on kiirastulessa oleville sieluille tarpeen, että niiden kauhu vähenee ja rakkaus enenee.
 18. Ei myöskään näytä minusta järjen enempää kuin Raamatunkaan nojalla voitavan todistaa, etteivät he (kiirastulessa olevat sielut) kykenisi saavuttamaan ansiota ja kasvamaan rakkaudessa.
 19. Mutta yhtä vähän näyttää minusta sekään olevan todistettu, että he tai että ainakaan he kaikki olisivat varmoja ja vakuuttuneita autuudestaan, vakka me emme sitä epäilekään.
 20. Kun siis paavi myöntää "täydellisen anteeksiannon kaikista rangaistuksista", niin ei hän sillä tarkoita kaikkia yleisesti, vaan ainoastaan niitä, jotka hän itse on määrännyt.
 21. Sen tähden erehtyvät kaikki ne aneen saarnaajat, jotka julistavat, että ihminen tulee paavin aneella kaikesta rangaistuksesta vapaaksi ja autuaaksi.
 22. Päinvastoin hän ei vapauta kiirastulessa olevia sieluja ainoastakaan rangaistuksesta, joka niiden kirkollisten asetusten mukaan olisi tässä elämässä ollut kärsittävä.
 23. Jos jollekulle voidaan antaa ehdoton vapautus kaikista rangaistuksista, niin voidaan se varmaan antaa ainoastaan niille, jotka ovat aivan täydellisiä, so. kaikkein pienimmille.
 24. Sen tähden tulee suurin osa kansaa ehdottomasti peteyksi, kun erotusta ja rajoituksia tekemättä annetaan se lupaus, että he ovat päässeet kokonaan vapaiksi rangaistuksistaan.
 25. Sama valta, joka paavilla on kiirastulen osalta yleisesti, on jokaisella piispalla hiippakunnassaan ja papilla seurakunnassaan.
 26. Paavi tekee erittäin hyvin siinä, ettei hän avainvaltansa nojalla (joka ei ulotu niin pitkälle), vaan ainoastaan esirukouksen nojalla myöntää sieluille helpotusta.
 27. Ihmisoppia saarnaavat ne, jotka sanovat, että heti kun raha kilahtaa kirstuun, sielu vapautuu kiirastulesta.
 28. On varmaa, että kun raha kilahtaa kirstuun, voitonhimo ja ahneus voivat kasvaa, mutta kirkon esirukousten vaikutus on yksin Jumalan huomassa.
 29. Kuka tietää sitäkään, haluavatko kaikki kiirastulessa olevat sielut, että me ne lunastaisimme vapaiksi, kuten pyhimystaru kertoo pyhästä Severinuksesta ja Paskaliksesta.
 30. Ei kukaan ole varma siitä, onko hänen katumuksensa todellinen, vielä vähemmän, onko hän saanut täydellisen anteeksiannon.
 31. Yhtä harvinaisia kuin ovat ne, jotka todella ovat katuvaisia, yhtä harvinaisia ovat nekin, jotka todella saavat aneen, so. niitä on sangen vähän.
 32. Joka luulee anekirjeen takaavan itselleen autuuden, hän tulee oppi-isineen iankaikkisesti tuomituksi.
 33. Tulee tarkoin varoa niitä, jotka sanovat, että paavin ane on se kallisarvoinen Jumalan lahja, jolla ihminen tulee Jumalan kanssa sovitetuksi.
 34. Sillä nuo anearmot koskevat vain sakramentillisesti sovitettavia, ihmisten määräämiä rangaistuksia.
 35. Ne saarnaavat epäkristillisesti, jotka opettavat, ettei niille, jotka haluavat ostaa sieluja vapaiksi kiirastulesta tai ostaa konfessionaaleja, katumus ole välttämätön.
 36. Jokaisella kristityllä on, jos hänen katumuksensa on todellinen, täydellinen anteeksianto rangaistuksesta ja syynalaisuudesta, ja se kuuluu hänelle ilman anekirjeitäkin.
 37. Jokaisella tosikristityllä, olkoon hän sitten elävä tai kuollut, on osa Kristuksen ja kirkon kaikista hengellisistä aarteista; Jumala on antanut ne hänelle ilman anekirjeitäkin.
 38. Kuitenkaan ei sen vuoksi saa mitenkään halveksia sitä anteeksiantoa ja osaa niihin, jonka paavi myöntää, koska se (niin kuin on sanottu), on Jumalan anteeksiannon julistamista.
 39. On ylen määrin vaikeaa oppineimmille teologeillekin yhtä aikaa julistaa kansalle aneen täydellisyyttä ja velvollisuutta totiseen katumukseen.
 40. Totinen katumus haluaa ja rakastaa rangaistuksia, täydellinen ane sitä vastoin vapauttaa rangaistuksista ja synnyttää niihin vastenmielisyyttä, ainakin tarjoaa siihen mahdollisuuden.
 41. Varovaisesti tuee saarnata apostolista anetta, jottei kansassa syntyisi se väärä mielipide, että se muka olisi asetettava muiden kristillisen rakkauden hyvien tekojen edelle.
 42. Opetettakoon kristityille, ettei paavin tarkoitus mitenkään ole asettaa aneen lunastamista muiden laupeuden töiden tasalle.
 43. Opetettakoon kristityille, että se, joka antaa köyhälle tai lainaa tarvitsevalle, tekee paremmin, kuin jos hän lunastaisi aneen.
 44. Sillä rakkaudentyöstä kasvaa rakkaus ja ihminen tulee paremmaksi, mutta ane ei tee häntä paremmaksi vaan ainoastaan vapaammaksi rangaistuksista.
 45. Opetettakoon kristityille, että se, joka näkee tarvitsevaisen ja siitä huolimatta panee rahansa aneeseen, ei saa itselleen paavin anetta, vaan Jumalan vihan.
 46. Opetettakoon kristityille, että ellei heillä ole liikoja tavaroita, he ovat velvollisia pitämään sen, mikä tarvitaan heidän kotinsa tarpeisiin, eikä mitenkään tuhlaamaan sitä aneeseen.
 47. Opetettakoon kristityille, että aneen ostaminen on vapaaehtoinen, mutta ei mikään määrätty asia.
 48. Opetettakoon kristityille, että paavi anetta myöntäessään enemmän tarvitsee ja sen tähden myös enemmän haluaa heidän harrasta rukoustaan kuin sitä rahaa, jonka he tuovat.
 49. Opetettakoon kristityille, että paavin aneet ovat hyödyllisiä, jos ei niihin luoteta, mutta suurimmassa määrässä vahingollisia, jos niiden takia menetetään jumalanpelko.
 50. Opetettakoon kristityille, että jos paavi tuntisi aneensaarnaajain kaupustelemisen, niin hän mieluummin antaisi Pyhän Pietarin kirkon palaa poroksi kuin rakentaa sen lampaittensa nahasta, lihasta ja luista.
 51. Opetettakoon kristityille, että paavi, kuten hänelle sopiikin, vaikka hänen sitten täytyisi sitä varten myydä Pyhän Pietarin kirkko, mielellään olisi valmis jakamaan omasta rahastaan monelle niistä, joilta aneensaarnaajat nyt viekoittelevat heidän rahansa.
 52. Toivo tulla anekirjeellä autuaaksi on turha, vaikka sitten anekauppias, vieläpä paavi itse, panisi oman sielunsa siitä pantiksi.
 53. Ne ovat Kristuksen ja paavin vihollisia, jotka anesaarnan vuoksi saattavat Jumalan sanan muista kirkoista kokoaan vaikenemaan.
 54. Jumalan sanalle tapahtuu vääryys, kun samassa saarnassa käytetään yhtä paljon tai vielä enemmänkin aikaa aneeseen kuin itse Sanaan.
 55. Paavin tarkoitus on tietysti, että jos anetta, jolla on ainoastaan pieni arvo, juhlitaan yhdellä kellolla yksinkertaisin juhlamenoin, niin on evankeliumia, jolla on mitä korkein arvo, julistettava sadoin kelloin, satakertaisella korskalla ja juhlallisuudella.
 56. Kirkon "aarteistoa", josta paavi jakaa aneita, ei ole kristilliselle kansalle kyllin tarkoin selvitetty ja tehty tunnetuksi.
 57. On selvää, ettei tässä ole kysymys ajallisista aarteista, sillä useista saarnaajista tiedetään, etteivät he niin helposti jaa tämän kaltaisia aarteita, vaan rakastavat ainoastaan niiden kokoamista.
 58. Mutta tuota aarteistoa eivät myöskän muodosta Kristuksen eivätkä pyhien ansio, sillä ne vaikuttavat alituisesti ilman paavin apuakin armoa sisäiselle ihmiselle, ristiä, kuolemaa ja helvettiä ulkoiselle ihmiselle.
 59. Pyhä Laurentius kutsui seurakunnan köyhiä kirkon aarteeksi, mutta hän käytti silloin tätä sanaa siinä merkityksessä, jossa sitä hänen aikanaan tavallisesti käytettiin.
 60. Hyvällä syyllä sanomme, että kirkon avaimet (jotka Kristuksen ansio on meille lahjoittanut) muodostavat tuon aarteen.
 61. Sillä on selvää, että paavin valta itsessään riittää erikoisissa tapauksissa vapauttamaan ragaistuksista ja antamaan synninpäästön.
 62. Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armo kaikkein pyhin evankeliumi.
 63. Mutta tätä aarretta pidetään luonnollisesti vähässä arvossa, sillä sehän vaikuttaa, että viimeiset tulevat ensimmäisiksi.
 64. Mutta aneitten sisältämä aarre on täysin ilmainen, sillä siten viimeiset tulevat ensimmäisiksi.
 65. Sen tähden ovat evankeliumin aarteet niitä verkkoja, joilla entisaikaan pyydystettiin rikkaita ihmisiä.
 66. Aneiden aarteet sitä vastoin ovat niitä verkkoja, joilla nyt pyydystetään ihmisten rikkautta.
 67. Aneet, joita aneensaarnaajat julistavat "suurimmiksi armoiksi", on tosin pidettävä sellaisina siinä mielessä, että ne tuottavat heille paljon rahaa.
 68. Itse asiassa ne kuitenkin ovat kaikkein pienimpiä armoja verrattuina Jumalan armoon ja ristin autuaallisuuteen.
 69. Piispat ja sielunhoitajat ovat velvollisia kaikella kunnioituksella päästämään (seurakuntiinsa) apostolisen aneen asiamiehiä.
 70. Mutta vielä paljon enemmän he ovat velvollisia pitämään auki silmänsä ja korvansa ja tarkkaamaan, etteivät nämä paavin heille antaman tehtävän asemesta saarnaa omia uniansa.
 71. Se, joka kieltää apostolisen aneen todellisuuden, olkoon tuomittu ja kirottu.
 72. Mutta se, joka on varuillaan aneensaarnaajain kopeita ja röyhkeitä puheita vastaan, olkoon siunattu!
 73. Niin kuin paavi täydellä syyllä sinkauttaa pannaiskun niitä vastaan, jotka anekaupan vahingoksi punovat kaikenlaisia konnankoukkuja.
 74. Niin tahtoo hän vielä paljon enemmän rangaista pannalla niitä, jotka aneen turvissa harjoittavat kujeitaan pyhän rakkauden ja totuuden vahingoksi.
 75. On mieletöntä pitää paavin anetta niin korkeassa arvossa, että se muka voisi hankkia ihmiselle synninpäästön, vaikkapa hän - mikä kuitenkin on mahdotonta - olisi raiskannut Jumalan äidin.
 76. Päinvastoin väitämme, ettei paavin ane voi poistaa pienintäkään anteeksi annettavaa syntiä, mikäli on kysymys sen tuottamasta syynalaisuudesta.
 77. Kun sanotaan, ettei Pyhä Pietarikaan, jos hän nyt olisi paavina, voisi antaa mitään suurempaa armoa, niin on se häväistys Pyhää Pietaria ja paavia kohtaan.
 78. Me väitämme päinvastoin, että nykyiselläkin paavilla, samoin kuin jokaisella muulla paavilla on käytettävänään anetta paljon suurempia armolahjoja, nimittäin evankeliumi, karismaattiset voimat, lahja, tehdä terveeksi ym. niin kuin 1. Kor.12 opettaa.
 79. On Jumalan pilkkaamista sanoa, että aneristillä, joka on koristettu paavin vaakunalla ja pystytetään kirkkoihin, on sama arvo kuin Kristuksen ristillä.
 80. Piipojen, sielunhoitajien ja jumaluusoppineiden, jotka sallivat sellaista puhuttavan seurakunnille, on siitä kerran tehtävä tili.
 81. Sellainen röyhkeä aneen saarnaaminen vaikuttaa, että oppineillekin miehille käy vaikeaksi puolustaa paavin arvoa maallikoiden ilkeää panettelua tai kieltämättä teräviä huomautuksia vastaan.
 82. Esimerkiksi: Miksi ei paavi päästä vapaaksi kiirastulesta puhtaastaan pyhän rakkauden pakotuksesta ja sielujen äärettömän hädän hellyttämänä - siinähän toki pitäisi olla hänelle kyllin syytä! - kun hän kuitenkin vapauttaa lukemattomia sieluja kurjan rahan vuoksi, joka annetaan Pietarinkirkon rakentamiseen, siis niin mitättömästä syystä?
 83. Samoin: Miksi enää pidetään eksekvioita ja kuolleiden vuosipäiviä, ja miksi paavi ei anna takaisin kaikkea tähän tarkoitukseen säädettyä rahaa tai miksi hän ei anna ottaa takaisin kirkoilta, mitä niille kuolleiden puolesta on lahjoitettu, koska kumminkin on väärin yhä edelleen lukea rukouksia niiden puolesta, jotka jo ovat päässeet vapaiksi kiirastulesta.
 84. Samoin: Mitä uutta Jumalan ja paavin hurskautta se on, kun he sallivat jumalattoman ja Jumalan vihollisen ostaa rahalla vapaaksi hurskaan ja Jumalan rakastaman sielun, mutta eivät kuitenkaan vapauta häntä rakkaudesta ja korvauksetta yksinomaan tuon hurskaan ja rakastetun sielun suuren hädän vuoksi.
 85. Samoin: Miksi vanhoista katumusmääräyksistä, jotka kumminkin itse asiassa ja siksi, ettei niitä ole noudatettu, jo aikoja ovat menettäneet voimansa ja tulleet tyhjiksi, kumminkin jälleen vapautetaan rahaa vastaan aneen nojalla, ikään kui ne vielä täydellisesti olisivat voimassaan?
 86. Samoin: Miksi paavi, jonka omaisuus nykyään on ruhtinaallisempi kuin rikkaimman raharuhtinaan, ei rakenna mieluummin omilla kuin köyhäin uskovaisten rahoilla edes tätä yhtä Pyhän Pietarin kirkkoa?
 87. Samoin: Miksi myöntää paavi aneen ja osallisuuden hengellisiin tavaroihin niille, joilla täydellisen katumuksensa perustuksella on oikeus saada täydellinen anteeksiantamus ja osallisuus?
 88. Samoin: Mitä parempaa voisi tapahtua kirkolle, kuin jos paavi, niin kuin hän nyt tekee vain yhden ainoan kerran, samalla tavalla tarjoisi sata kertaa päivittäin jokaiselle uskovaiselle tuota anteeksiantamusta ja osallisuutta?
 89. Koska kaiketi paavi aneen myöntäessään panee enemmän painoa sielujen autuudelle kuin rahalle, niin miksi hän sitten nyt on julistanut aikaisemmin myönnetyt kirjeet ja aneet tehottomiksi, koska nekin kuitenkin ovat yhtä vakuuttavia?
 90. Jos ainoastaan väkivallalla koetetaan tukahduttaa tällaisia maallikoiden arveluttavia vastaväitteitä niitä syillä kumoamatta, niin tehdään kirkko ja paavi niiden vihollisten pilkan esineeksi ja kristityt onnettomiksi.
 91. Jos siis anetta saarnattaisiin paavin tarkoituksen ja mielen mukaan, niin olisi helppo kumota kaikki nuo epäilykset, eikä niitä edes olisikaan.
 92. Pois siis kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle: rauha, rauha, eikä ole mitään rauhaa.
 93. Mutta menestykööt kaikki ne profeetat, jotka sanovat Kristuksen kansalle; risti, risti, eikä ole mitään ristiä.
 94. Kehotettakoon kristityitä innolla seuraamaan Herraansa Kristusta kautta rangaistusten, kuoleman ja helvetin.
 95. Ja niin uskomaan enemmän sitä, että taivasten valtakuntaan tullaan monen ahdistuksen kautta, kuin tuota lohdutusta: "ei ole mitään vaaraa".

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Reformaation merkki vuosi 2017

  "Reformaation merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä reformaation merkitystä Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen, joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria. 
  Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi viittaa armoon käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa pohtimaan, mitä omassa seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä vain seurakunnassa. Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?

  (Blogistin huomio!)

  Merkkivuosi on ekumeeninen. Se valmistellaan ja vietetään yhdessä muiden kristillisten kirkkojen kanssa. Merkkivuosi on globaali. Sitä vietetään maailmanlaajuisesti. Merkkivuosi on merkityksellinen koko yhteiskunnalle. Suomessa merkkivuoteen liittyy maan itsenäisyyden satavuotisjuhlinta.

  Näiltä sivuilta löydät tietoa merkkivuodesta ja sen valmistelun etenemisestä."

  Lähde:
  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content29545B


  EKUMENIA, GLOBAALISEN MAAILMAN KIRKON/USKONNON, PORTON SYNTY SILMIENNE EDESSÄ. (KAIKKI MAAILMAN PÄÄUSKONNOT SIIHEN TULEVAT YHDISTYMÄÄN...)  Ruotsissa alkaa 31.10.2016...  "Katolisen kirkon paavi Franciscus saapuu ekumeeniseen reformaation merkkivuoden tapahtumaan Ruotsin Lundiin ja Malmöhön 31. lokakuuta. Tilaisuutta isännöivät paavin lisäksi Luterilaisen maailmanliiton presidentti piispa Munib Younan sekä pääsihteeri Martin Junge.
  Tapahtuma on Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon yhdessä järjestämä. Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tilaisuudessa edustaa arkkipiispa Kari Mäkinen.


  Yle TV1 lähettää ekumeenisen jumalanpalveluksen suorana 31. lokakuuta kello 15.30–17.00. Lähetyksessä on selostus suomeksi. Yle TV1 lähettää tekstitetyn jumalanpalveluksen sunnuntaina 6.11. ylimääräisenä tv-jumalanpalveluksena. Molemmat ohjelmat voi katsoa myös Yle Areenassa."

  Lähteitä:
  a) https://www.google.fi/#q=reformaatio+malm%C3%B6
  b) http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/BE82D11F4E91D9F7C225803A0044F1BE?OpenDocument&lang=FI
  c) http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/paavi-franciscus-saapuu-reformaation-muistotilaisuuteen-lundiin-malmoon-31-10/
  d) http://katolinen.fi/?p=10417
  e) http://www.reformaatio2017.fi/

  Seurauksena jälleen kiihtyen hengellisen Israelin, eli aitojen juutalaisten ja aitojen kristittyjen arvostelu, pilkka, vaino ja tappaminen tulee lisääntymään... Ainoa tie maailman laajuisesti Isän luokse on yksin ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen kautta. Muu on saatanallista petosta, kirousta, "maailmanruhtinaan" luciferin saatanan viimeinen erittäin ovela ja suuri eksytysten eksytys!
  -------------------------------------
  Kenen toimesta tämä kaikki?
  -------------------------------------
  33* loosi okkultismin monien, monien agendojen kautta, maailman mahtirahasukujen rahoittamana, reilun 200 vuoden suunnitelmin, viimeisten 20-30 vuoden ajan kiihtyen Suomessakin, mm. agenda 21 invaasio, siis väärien juutalaisten, väärien kristittyjen ja mm. muslimien toimesta jne.

  Jonkinlainen eksyttävä väärärauha, on petoksella hetken aikaa... Sitten toteutuvat kaikki eskatologiset kirjoitukset syntivelan ja epäjumalien tähden, Suomessakin, ehdollisena, sillä jokaisella esivallalla, valtiolla on mahdollisuus Niiniveen kaupungin kaltaiseen kääntymykseen kansana... Tätä rukoilen Suomelle!


  AIKA ON ERITTÄIN PAHA JA VAARALLINEN, OVELAN EKSYTYKSEN TÄHDEN, MUTTA JUMALA PITÄÄ MYÖS OMISTAAN HUOLEN. SINÄ, JOKA TIEDOSTAT ASIAT, RIEMUITSE, VAPAUTUKSEN HETKI SANAN MUKAISESTI ON TODELLA LÄHELLÄ JA TUE, ROHKAISE HEIKOMPIASI, "JALAN PESUN" ASENTEELLA.  Uudesssa liitossa/testamentissä!

  Matteuksen evankeliumi:

  12:39 Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
  12:41 Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.
  16:4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

  Luukkaan evankeliumi:

  11:29 Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki.
  11:32 Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Suomen esivalta, ministeriöt, politiikot, virkamiehet ja -naiset jne. on liikaa:

  -Ruotsalaistettu
  -Naistettu
  -Loositettu
  -Mädätetty
  -Sorostettu
  -Lahjottu
  -Korruptoitettu
  -Manipuloitettu
  -Agenda 21:stettu
  -Epäjumalistettu
  -Okkultistettu
  -Plutonium taloustettu
  -Natotettu
  -Liberalistettu
  -"Ryhmäkuristettu"
  -Etc.

  Ja historia on UNHOITETTU!

  MAASSAMME TAPAHTUU JO HIRVEITÄ!

  SAULI NIINISTÖ JA KARI MÄKINEN, AINOA SUOMEN PELASTUS ON ENÄÄN... (Tapaus Niiniveen kaupunki, joka on hieno kertomus myös Jumalasta/Jeesuksesta.)

  SAULI JA KARI PITÄÄKÖ SUOMALAISIA KUOLLA 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 VAIKO ENEMMÄN? ENNENKÖ SAATTE SUUNNE (vai pitäisikö sanoa turpaanne?!) VIHDOIN AUKI KUIN JOONA???!

  http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=1-4&kirjat=joo

  Joona:
  1:1 Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana:
  1:2 "Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen."
  1:3 Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä.
  1:4 Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään.
  1:5 Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itsekukin jumalaansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti.
  1:6 Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Mitäs nukut? Nouse ja huuda jumalaasi. Ehkäpä se jumala muistaa meitä, niin ettemme huku."
  1:7 Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, heittäkäämme arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut." Mutta kun he heittivät arpaa, lankesi arpa Joonalle.
  1:8 Niin he sanoivat hänelle: "Ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet?"
  1:9 Hän vastasi heille: "Minä olen hebrealainen, ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan."
  1:10 Niin miehet peljästyivät suuresti ja sanoivat hänelle: "Miksi olet tehnyt näin?" Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä; hän oli näet ilmaissut sen heille.
  1:11 He sanoivat hänelle: "Mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi?" Sillä meri myrskysi myrskyämistänsä.
  1:12 Hän vastasi heille: "Ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni."
  1:13 Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä.
  1:14 Ja he huusivat Herraa ja sanoivat: "Voi, Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden äläkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä, Herra, teet, niinkuin sinulle otollista on."
  1:15 Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa.
  1:16 Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia.
  2:1 Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.
  2:2 Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä
  2:3 ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni.
  2:4 Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni.
  2:5 Minä ajattelin: Olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi.
  2:6 Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni.
  2:7 Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani.
  2:8 Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi.
  2:9 Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa.
  2:10 Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."
  2:11 Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.
  3:1 Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana:
  3:2 "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun."
  3:3 Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa.
  3:4 Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: "Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään."
  3:5 Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet.
  3:6 Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan.
  3:7 Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko.
  3:8 Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa.
  3:9 Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku."
  3:10 Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.
  4:1 Mutta Joona pahastui tästä kovin, ja hän vihastui.
  4:2 Ja hän rukoili Herraa ja sanoi: "Voi Herra! Enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa.
  4:3 Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä."
  4:4 Mutta Herra sanoi: "Onko vihastumisesi oikea?"
  4:5 Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä.
  4:6 Mutta Herra Jumala toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista.
  4:7 Mutta seuraavana päivänä, aamun sarastaessa, Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia, niin että se kuivui.
  4:8 Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen, ja aurinko paahtoi Joonaa päähän, niin että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: "Parempi on minulle kuolema kuin elämä."
  4:9 Mutta Jumala sanoi Joonalle: "Onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea?" Tämä vastasi: "Oikea on vihastumiseni kuolemaan asti."
  4:10 Niin Herra sanoi: "Sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli.
  4:11 Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin sata kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?"


  ---------------------------------------------------------------------------


  Varokaa siis hapatusta kaikissa ovelissa muodoissaan, oikeastaan mikään ei ole enään sitä, miltä se näyttää, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen...
  Seinältä facesta...


  "Sama henkivalta, joka vastustaa Israelia, vastustaa myös kristittyjä.
  Se on Antikristuksen henki, joka on sekä Kristusta vastaan että uskovissa olevaa Pyhän Hengen voitelua vastaan. Hämmenys ja sekasorto valtaa maailmaa, mutta ne jotka uskovat Sanaan, eivät eksy, vaan ovat rohkeita ja saavat ilolla hämmästellä Jumalan tekoja.
  Monen profetian yhteisenä teemana on, pysykää Kristuksessa, parannuksessa ja uskossa."


  ---------------------------------------------------------------------------

  Kertauksena kenen toimesta tämä kaikki olikaan?

  33* loosi okkultismin monien, monien agendojen kautta, maailman mahtirahasukujen rahoittamana, reilun 200 vuoden suunnitelmin, viimeisten 20-30 vuoden ajan kiihtyen Suomessakin, mm. agenda 21 invaasio, siis väärien juutalaisten, väärien kristittyjen ja mm. muslimien toimesta jne.
  Siis ainoa tie maailman laajuisesti kaikilla ihmisillä Isän luokse on yksin ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen kautta.


  -Satakunnan Olli- Deus Protector Noster, Pori
   

  Ps. Ollin "teesit" tulee ehkä myöhemmin, jos tulee... :)
  -------------------------------------------------
  Ps2.
  Kuuntele vaikkapa ewankeliumit ja esim. Paavalin tekstit, ja tutki kestääkö em. tekstini päivän valoa vai ei... http://www.netmission.fi/aaniraamattu


  Halleluja, Shalom!

  https://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html

5 kommenttia:

 1. Miten George Soros tuhoaa yhteiskuntia
  https://www.youtube.com/watch?v=tj9WJmBnfa4

  VastaaPoista
 2. Kuva 7, ruotsista, koko Suomen historian ajan... https://ollihakala.blogspot.fi/2016/09/salainen-paikallisloosien-rituaali.html

  VastaaPoista
 3. https://ollihakala.blogspot.fi/2016/08/loppuvuoden-2016-lukemisiksi-mita.html

  VastaaPoista
 4. Helmikuulta... Nämä Suomen erilaiset sudet n. 10% / 550.000 "kusettavat" lähes kaikessa (esivaltaan sokeasti luottavaa lammas kansaa) 90% / n. 5 miljoonaa Suomen kansalaista... Suomi on ajat sitten ollut ex-oikeusvaltio, rippeitä jäljellä enään aidosta totuudesta, moraalista ja oikeudenmukaisuudesta. Saatana (okkultismi globaalein agendoin) on liberaalit lonkeronsa ujuttanut 20-30 vuodessa kaikkialle maassamme!

  Itse asiassa, esivaltamme on pääosin rakenteellisesti korruptoitunutta, ei tälläistä maanpetosta olisi voinut tapahtua esim. 40 vuotta sitten ja niin monella sektorilla! (Joka paikassa liberaali humanismi / okkultismi "jyrää"...!?)

  Wake UP Suomen Kansa! Rajat Kiinni!

  1 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/suomen-tuho-noin-vuodessa-ordo-chaos.html
  2 http://ollihakala.blogspot.fi/2016/02/porin-kaupungin-valtuuston-kokous.html
  3 http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/suomen-kansa-paaosin-syyllistetaan.html
  4 https://www.facebook.com/olli.hakala.7
  5 https://www.facebook.com/Olli-Hakala-Satakunnan-Olli-kunnallisvaalit-2017-169238789756946/?fref=ts
  6 https://www.facebook.com/Jeshua-Kristus-Nasaretilainen-214804151871116/?fref=ts
  7 https://www.facebook.com/Porin-Jeshuan-Kristuksen-Nasaretilaisen-morsiusseurakuntalaiset-305221759657647/?fref=ts
  8 https://www.facebook.com/groups/224174243936/?fref=ts
  9 https://www.youtube.com/user/HakalaOlli/videos
  10 http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/avoin-rikosilmoitus-poliisille-221-yon.html
  11 http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html
  12 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/suomen-pelastaa-enaa-aito-totuus.html
  13 http://ollihakala.blogspot.com/2015/08/on-rukouksen-aika-suomen-puolesta.html
  14 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/ordo-chaos-globaalisesti-mm-islam-ja.html
  15 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/nyt-se-alkoi-george-orwell-ordo-chaos.html
  16 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/09/turvapaikka-mtv3-9915-aitoa.html
  17 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/10/oikeusmurha-porissa.html
  18 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/10/saatanan-viimeiset-petokset-suomessakin_3.html
  19 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/viimeisia-varoituksia-jihadista.html
  20 http://ollihakala.blogspot.fi/2013/12/musta-lista-nro-2-ja-3-porin-kaupunki.html
  21 http://ollihakala.blogspot.fi/2013/08/juha-vasama-porilaisten-jumala.html
  22 http://ollihakala.blogspot.fi/2013/09/julkinen-kirje-porin-esivallalle-ja_17.html
  23 http://ollihakala.blogspot.fi/2014/12/uuden-vuoden-puheeni-2015-5775.html
  24 http://ollihakala.blogspot.fi/2014/02/porissa-paskaa-paalle-totuuden-esilla.html

  Tärkeä juuri nyt!
  http://ollihakala.blogspot.fi/2013/07/survival-lumo-85.html

  Suomen kunniakansalainen Arto Lauri
  1 http://ollihakala.blogspot.fi/2011/10/arto-lauri-faktaa-ydinvoimasta.html
  2 http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/atomin-paluu-paattymaton-tarina.html

  Tämä blogi alkoi näin 2011
  http://ollihakala.blogspot.fi/2011/03/esivalta-suomen-laki-2011.html

  VastaaPoista
 5. Loppu kesästä 2016...

  Muutaman päivän tämä on mielessä pyörinyt. Minun voimani ovat todellakin vähäiset, mutta "roikun" Hänen lupauksissaan, Sanassa, sovintoveressä kiinni. Kunnia Jumalalle. <3

  "Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." http://ollihakala.blogspot.fi/
  Haluaisin pestä jalkasi...

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.